[beBike] Hướng dẫn dịch vụ Giao hàng 2h

Thứ hai, 09/08/2021 19:56 (GMT+7)

PHẦN 1: GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

  • Giao hàng 2h (beDelivery 2h) là dịch vụ ghép nhiều đơn hàng của các khách hàng khác nhau cho 1 tài xế trong 1 chuyến giao hàng, và đảm bảo giao trong 2 giờ đồng hồ kể từ khi khách hàng đặt chuyến thành công.
  • Số tiền thu nhập tài xế nhận được tính trên tổng quãng đường di chuyển nhận và giao các đơn hàng theo lộ trình do hệ thống sắp xếp.
  • Số đơn hàng tối đa cho 1 chuyến Giao hàng 2h là 04 đơn hàng
  • Mỗi đơn hàng trong chuyến giao hàng 2h chỉ có 1 điểm nhận và giao hàng.

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG

1. Hướng dẫn bật dịch vụ

Xem hướng dẫn bật dịch vụ dưới đây:

2. Các bước thực hiện dịch vụ giao hàng 2h

  • Để tối ưu quãng đường di chuyển của tài xế, hệ thống sẽ tính toán các điểm lấy hàng và giao hàng phù hợp. Một chuyến giao hàng 2h có thể lấy hàng tại nhiều điểm lấy hàng rồi mới đến điểm giao hàng.
  • Dưới đây là các bước thực hiện chuyến giao hàng 2h với trường hợp hoàn thành trọn vẹn đơn hàng số 1 trước:

PHẦN 3: CÁCH TÍNH CƯỚC PHÍ

1. Cước phí cho khách hàng:

Cước phí mỗi đơn hàng khách đặt sẽ được tính đồng giá dựa trên các mốc khoảng cách.

Ví dụ:

Cước phí chi tiết được cập nhật TẠI ĐÂY

2. Cước phí cho Tài xế

Giá cước chi tiết cho từng khu vực được cập nhật TẠI ĐÂY

3. Khoản hoàn của Be và Khoản thu của Be

3.1. Khoản hoàn của Be

Ví dụ một chuyến Giao hàng 2h xuất hiện “Khoản hoàn của Be”:

HỎI: Chuyến Giao hàng 2h4 đơn hàng của 4 khách hàng khác nhau, mỗi đơn hàng có giá cước 20.000đ. Số km tài xế phải đi cho cả chuyến giao hàng 2h này là 16km. Vậy cước phí chuyến giao hàng 2h của tài xế là bao nhiêu?

TRẢ LỜI:

1. Cước phí tài xế thu của khách hàng = 4 đơn x 20.000đ/đơn = 80.000đ

2. Cước phí chuyến giao hàng 2h của tài xế:

Cước phí hành trình = Giá cước tối thiểu + Giá cước mỗi km tiếp theo + Phụ phí x (Số đơn trong chuyến – 1)

= 20.000đ + (16km – 4km) x 4.500đ/km + 5.000đ x (4 đơn -1)

= 20.000đ + 54.000đ + 15.000đ

= 89.000đ

Như vậy, số tiền tài xế thu của khách 80.000đ mà cước phí chuyến giao hàng 2h của tài xế là 89.000đ.

Vậy Khoản hoàn của Be cho tài xế là: 89.000đ – 80.000đ = 9.000đ

3.2. Khoản thu của Be

Ví dụ một chuyến Giao hàng 2h xuất hiện “Khoản thu của Be”:

HỎI: 1 chuyến Giao hàng 2h4 đơn hàng của 4 khách hàng khác nhau, mỗi đơn hàng có giá cước 20.000đ. Số km tài xế phải đi cho cả chuyến giao hàng 2h này là 12km. Vậy cước phí chuyến giao hàng 2h của tài xế là?

 TRẢ LỜI:

1. Cước phí tài xế thu của khách hàng = 4 đơn x 20.000đ/đơn = 80.000đ

2. Cước phí chuyến giao hàng 2h của tài xế:

Cước phí hành trình = Giá cước tối thiểu + Giá cước mỗi km tiếp theo + Phụ phí x(Số đơn trong chuyến – 1)

= 20.000đ + (12km – 4km) x 4.500đ/km+ 5.000đ x (4 đơn -1)

= 20.000đ + 36.000đ + 15.000đ

= 71.000đ

Như vậy, số tiền tài xế thu của khách 80.000đ mà cước phí chuyến giao hàng 2h của tài xế là 71.000đ.

Vậy Be sẽ thu lại 80.000đ – 71.000đ = 9.000đ (Khoản thu của Be)

PHẦN 4: TÍNH NĂNG SẮP XẾP LỘ TRÌNH

Tính năng sắp xếp lộ trình giúp tài xế chủ động sắp xếp lộ trình thứ tự giao các đơn hàng phù hợp với thực tế (người nhận không lấy hàng đúng giờ, người nhận muốn lấy hàng sớm, người giao chưa chuẩn bị xong đơn hàng…)

Xem hướng dẫn sử dụng tính năng dưới đây:

Lưu ý: Cước phí hành trình được tính dựa trên quãng đường đã được hệ thống sắp xếp khi tài xế nhận chuyển và không thay đổi quãng đường tính cước phí khi tài xế sử dụng tính năng sắp xếp lộ trình.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hỏi: Trong đơn hàng của tôi có điểm giao hàng không thành công. Tôi phải xử lý thế nào?

Trả lời: Nếu có đơn hàng giao không thành công, Quý tài xế tiếp tục thực hiện các đơn hàng tiếp theo sao đó liên hệ lại người gửi của đơn hàng đó để thương lượng phí trả hàng và trả lại hàng cho người gửi.

Hỏi: Cước phí chuyến đi được tính như thế nào khi có điểm giao hàng không thành công?

Trả lời: Chuyến đi sẽ tự động được cập nhật cước phí mới sau khi loại trừ cước phí của đơn hàng giao không thành công.

Hỏi: Cước phí chuyến đi được tính như thế nào khi có đơn giao hàng bị hủy?

Trả lời: Cước phí chuyến đi sẽ được cập nhật lại nếu có đơn giao hàng bị hủy và không tính cước phí của đơn giao hàng bị hủy.