Cách tính “Tổng thu khách theo Quý” khi Tài xế thay đổi loại hình dịch vụ vào giữa Quý

Chủ nhật, 04/07/2021 10:41 (GMT+7)

Trong quá trình hoạt động, nếu Tài xế thay đổi loại hình cung cấp dịch vụ (từ beCar sang beBike hoặc ngược lại) thì Mức Tổng thu khách theo Quý sẽ được tính cụ thể như sau cho từng trường hợp:

TRƯỜNG HỢP 1

Tài xế beCar chuyển sang beBike

Công thức tính:

Ví dụ:

Chu kỳ tính Tổng thu khách: Từ 01/04/2021 đến 30/06/2021 (Quý 2)

Trong đó, Tài xế chính thức đổi từ loại hình dịch vụ beCar sang beBike vào ngày 10/05/2021.

Vậy mức Tổng thu khách trong Quý 2 của Tài xế sẽ là:

 

TRƯỜNG HỢP 2

Tài xế beBike chuyển sang beCar

Công thức tính:

Ví dụ:

Chu kỳ tính Tổng thu khách: Từ 01/04/2021 đến 30/06/2021 (Quý 2)

Trong đó, Tài xế chính thức đổi từ loại hình dịch vụ beBike sang beCar vào ngày 10/05/2021.

Vậy mức Tổng thu khách trong Quý 2 của Tài xế sẽ là: