Chính sách giữ hạng và giảm tiêu chí “Tổng thu khách” của chương trình “Tài Xế Be Thân Thiết” Quý 02/2021

Thứ tư, 23/06/2021 11:59 (GMT+7)

Với tinh thần hỗ trợ và đồng hành cùng Bác tài Be trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Be sẽ thực hiện chính sách giữ nguyên hạng và giảm tiêu chí “Tổng thu khách” của chương trình Tài xế Be thân thiết của Quý 2/2021.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG & CHÍNH SÁCH

 

1. TÀI XẾ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN TRƯỚC 01/04/2021

  • Các Quy định của chương trình Tài xế Be Thân Thiết (chất lượng, đảm bảo an toàn, gian lận và tham gia đào tạo) vẫn được áp dụng như bình thường, cụ thể TẠI ĐÂY.
  • Giảm tiêu chí “Tổng thu khách” Quý 2/2021 xuống còn:

  • Với Tài xế không đạt đủ chỉ tiêu “Tổng thu khách”, phân hạng Tài Xế Be Thân Thiết Quý 2/2021 sẽ được giữ nguyên và cập nhật sang Quý 3/2021.
  • Tài xế đạt tiêu chí “Tổng thu khách” của hạng cao hơn thì sẽ lên hạng tương ứng.

 

2. TÀI XẾ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN TỪ 01/04 – 30/04/2021

  • Các Quy định của chương trình Tài xế Be Thân Thiết (chất lượng, đảm bảo an toàn, gian lận và tham gia đào tạo) vẫn được áp dụng như bình thường, cụ thể TẠI ĐÂY.
  • Giảm tiêu chí “Tổng thu khách” Quý 2/2021 xuống còn:

  • Tài xế đạt chỉ tiêu “Tổng thu khách” của hạng nào thì sẽ đạt hạng tương ứng.

 

3. TÀI XẾ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN TỪ 01/05 – 30/06/2021

  • Các Quy định của chương trình Tài xế Be Thân Thiết (chất lượng, đảm bảo an toàn, gian lận và tham gia đào tạo) vẫn được áp dụng như bình thường, cụ thể TẠI ĐÂY.
  • Giảm tiêu chí “Tổng thu khách” Quý 2/2021 xuống còn:

  • Tài xế đạt chỉ tiêu “Tổng thu khách” của hạng nào thì sẽ đạt hạng tương ứng.

 

Với chính sách này, các Tài xế Be Thân Thiết vẫn có thể được hưởng các quyền lợi và ưu đãi theo từng phân hạng trong Quý 3/2021.

 

Ngoài ra, Bác tài có thể xem lại thông tin chi tiết về “Chính sách hoàn tiền và tổng thu khách” TẠI ĐÂY.