Chương trình “Hỗ trợ chi phí mua Bảo Hiểm bắt buộc TNDS cho Tài xế”

Thứ năm, 02/07/2020 09:00 (GMT+7)

Chương trình chỉ áp dụng khi Quý Tài xế mua Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS của chủ xe do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) phát hành và mua trực tiếp trên website do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) sở hữu, quản lý và vận hành.

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Dưới tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và nhằm giải quyết một phần khó khăn cho Quý Tài xế đang tham gia hợp tác kinh doanh cung cấp dịch vụ vận tải với Be Group, Be Group thực hiện chương trình hỗ trợ một phần chi phí mua Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS của chủ xe ô tô và Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS của chủ xe mô tô, xe gắn máy.

Chương trình chỉ áp dụng khi Quý Tài xế mua Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS của chủ xe do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) phát hành và mua trực tiếp trên website: www.bhx.com.vn/be do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) sở hữu, quản lý và vận hành.

2. Điều kiện tham gia

  • Đáp ứng các yêu cầu phạm vi, đối tượng áp dụng và các yêu cầu khác như nêu tại thông báo này.
  • Phương tiện có đầy đủ giấy tờ, điều kiện lưu thông theo quy định pháp luật

3. Nội dung ưu đãi

Quý Tài xế khi mua Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS trực tiếp trên website: www.bhx.com.vn/be sẽ được Be Group hỗ trợ một phần chi phí như sau:

  • Đối với Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS của chủ xe mô tô, xe gắn máy: hỗ trợ 30% tính trên phí bảo hiểm (không gồm thuế GTGT).
  • Đối với Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS của chủ xe ô tô: hỗ trợ 15% tính trên phí bảo hiểm (không gồm thuế GTGT).

Số tiền hỗ trợ này sẽ hỗ trợ khấu trừ trực tiếp vào phí bảo hiểm khi Quý Tài xế thanh toán phí bảo hiểm cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH).

4. Thời gian thực hiện chương trình

Bắt đầu từ ngày 01/07/2020 cho đến khi có thông báo mới hoặc Be Group và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) ngừng hợp tác.

5. Cách thức mua Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Bắt Buộc

  • Quý Tài xế đăng ký mua trực tiếp Bảo Hiểm TNDS Bắt Buộc bằng đường link website: www.bhx.com.vn/be được gắn kèm trong các thông báo trên app beDriver, fangpage, group chính thức của be; hoặc truy cập trực tiếp website: www.bhx.com.vn/be.
  • Quý Tài xế lựa chọn các trường thông tin liên quan đến phương tiện cần mua bảo hiểm để nhận thông tin phí Bảo hiểm và tự thanh toán phí Bảo Hiểm TNDS bằng hình thức thanh toán theo hướng dẫn tại website: www.bhx.com.vn/be
  • Sau khi nhận được thông tin đăng ký mua Bảo Hiểm TNDS Bắt Buộc của Quý Tài xế, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) sẽ kiểm tra các thông tin, yêu cầu cần tiết và cung cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho Quý Tài xế.
  • Quý Tài xế có thể nhận Giấy chứng nhận Bảo hiểm bắt buộc TNDS (bản gốc) từ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) bằng các hình thức cung cấp/giao nhận được hiển thị trên website: www.bhx.com.vn/be

Lưu ý: việc bán bảo hiểm; cung cấp, giao giấy chứng nhận bảo hiểm; thanh toán phí bảo hiểm và các vấn đề liên quan được thực hiện theo thỏa thuận giữa Quý Tài xế và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH). Be Group không chịu trách nhiệm và không tiếp nhận giải quyết các vấn đề này.

Mọi thông tin thắc mắc về các khoản chi phí được hỗ trợ theo chương trình này hoặc để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Tài xế vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900232345 hoặc gửi email tới: [email protected]