Chương trình “Tài xế be thân thiết”

Thứ sáu, 25/09/2020 18:01 (GMT+7)

This image has an empty alt attribute; its file name is CRM-241219-thongbao_01.png

Chương trình Tài xế be thân thiết được xây dựng trên tinh thần nâng cao tính gắn kết giữa các Tài xế #be và #be. Đồng thời, mang đến cho các Tài xế những quyền lợi tốt nhất khi đồng hành cùng #be. Quyền lợi và ưu đãi dành cho Tài xế sẽ tương ứng với mức độ gắn kết của tài xế với #be.

Đối tượng áp dụng: Tất cả Tài xế #be đang hoạt động tại TPHCM và Hà Nội

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO QUÝ

Kết quả hoạt động theo Quý sẽ được tích lũy từ số tiền Tổng thu khách của tất cả các chuyến xe phát sinh trong Quý. (mỗi Quý là 03 tháng)

2. PHÂN HẠNG “TÀI XẾ be THÂN THIẾT”

Tài xế be thân thiết được chia thành 4 phân hạng, được quyết định bởi Kết quả hoạt động theo Quý và đáp ứng các tiêu chí chất lượng và đào tạo của quý trước đó (Chi tiết xem TẠI ĐÂY).

 

Phân hạng TIÊU CHÍ VỀ TỔNG THU KHÁCH THEO QUÝ *
TP.HCM Hà Nội
beBike beCar beBike beCar
PRO+ 44 triệu 87 triệu 48 triệu 90 triệu
PRO 34 triệu 67 triệu 36 triệu 70 triệu
VÀNG 24 triệu 45 triệu 24 triệu 45 triệu
BẠC 12 triệu 25 triệu 12 triệu 25 triệu

* “Tổng thu khách theo quý” là tích lũy ở quý trước đó. Các mức “Tổng thu khách theo quý” có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Hình minh họa “Tổng thu khách” trên ứng dụng Tài xế:

Tài xế kích hoạt tài khoản từ 01/04/2021 đến 30/04/2021, sẽ được hạng VÀNG trong Quý (Tháng 04, 05  06/2021). Tiêu chí “Tổng thu khách theo Quý” cụ thể XEM TẠI ĐÂY 

Tài xế kích hoạt tài khoản từ 01/05/2021 đến 31/05/2021, sẽ được hạng VÀNG trong Tháng 05 06/2021. Tiêu chí “Tổng thu khách theo Quý” cụ thể XEM TẠI ĐÂY 

3. QUYỀN LỢI THEO PHÂN HẠNG

Quyền lợi theo phân hạng BẠC VÀNG PRO PRO+
Bảo hiểm sức khỏe dành cho Tài xế (Chi tiết xem tại đây)    
Ưu tiên hỗ trợ và tham gia các sự kiện Tài xế định kỳ    
Hoàn tiền trên mức [Tổng thu khách – Các khoản thu hộ] (Chi tiết xem tại đây)   3.5% 5.5% 7%
Bảo hiểm tai nạn dành cho Tài xế (Chi tiết xem tại đây)
Các ưu đãi đặc quyền đặc biệt từ đối tác của #be (Chi tiết xem tại đây)

4. Quy định dành cho Tài xế be thân thiết

Để biết chi tiết các quy định về Chất lượng, Gian lận, Đảm bảo an toàn và việc tham gia các khóa tập huấn bắt buộc, Quý Tài xế xem TẠI ĐÂY.

5. Câu hỏi thường gặp

Quý Tài xế truy cập vào đường dẫn để xem chi tiết.