Chương trình thưởng tài xế beCar mới TP. Hồ Chí Minh

Thứ tư, 18/09/2019 15:21 (GMT+7)

NỘI DUNG Car HCM Tổng số chuyến Thưởng thêm Tổng thưởng Mức 1 05 100.000 100.000 Mức 2 10 150.000 250.000 Mức 3 25 500.000 750.000 Mức 4 50 1.250.000 2.000.000 Mức 5 100 3.000.000 5.000.000 ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN – Chương trình được áp dụng cho Quý Tài xế beCar mới (beCar 4 […]

NỘI DUNG

Car HCM Tổng số chuyến Thưởng thêm Tổng thưởng
Mức 1 05 100.000 100.000
Mức 2 10 150.000 250.000
Mức 3 25 500.000 750.000
Mức 4 50 1.250.000 2.000.000
Mức 5 100 3.000.000 5.000.000

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

– Chương trình được áp dụng cho Quý Tài xế beCar mới (beCar 4 chỗ, beCar 7 chỗ) tại khu vực Hồ Chí Minh, từ ngày 12/08/2019 đến ngày 30/09/2019.

– Thời gian hoàn thành chương trình: 2 tuần kể từ khi Quý Tài xế được kích hoạt tài khoản hoặc đến hết ngày Quý Tài xế hoàn thành chuyến xe thứ 100 (tùy thuộc mốc thời gian nào đến trước)

– Chương trình chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đạt được các chỉ số sau đây trong chu kỳ thưởng:

  • Tỷ lệ hủy chuyến =< 20%;
  • Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 80%

– Quý Tài xế sẽ không được tham gia các chương trình thưởng khác của be cho đến khi hoàn thành chương trình này.

– Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng

– Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng

– Chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đăng ký tại khu vực TP. Hồ Chí Minh

– Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên hệ tổng đài của be – 1900232345, hoặc gửi email cho [email protected]

Câu hỏi thường gặp

HỎI ĐÁP
Tôi kích hoạt tài khoản trước ngày 12/08/2019 thì có được tham gia chương trình thưởng này không? Không. Chương trình chỉ áp dụng cho Quý Tài xế kích hoạt từ ngày 12/08/2019 đến ngày 31/08/2019.
Tôi là tài xế ở Bình Dương, tôi có được tham gia chương trình thưởng này không? Chương trình chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đăng ký tại khu vực TP. Hồ Chí Minh
Khi nào tôi mới nhận được tiền thưởng của chương trình? Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản tài xế theo chu kỳ như hiện nay, thứ 3 và thứ 6 hàng tuần
Tôi có được tham gia đồng thời các chương trình thưởng khác như: Lái nhiều thưởng cao hay không? Không. Quý Tài xế chỉ được tham gia chương trình Lái nhiều thưởng cao sau khi hoàn thành chương trình này.
Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến được tính như thế nào? Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến được tính từ lúc Quý Tài xế được kích hoạt tài khoản đến khi đối tác hoàn thành các mốc thưởng (chuyến thứ 5, chuyến thứ 10,… chuyến thứ 100)
Tôi hoàn thành chuyến thứ 100 vào ngày thứ 15 kể từ khi kích hoạt tài khoản thì tôi có được thưởng mốc 100 chuyến hay không? Không. Chương trình chỉ kéo dài tối đa 14 ngày kể từ ngày kích hoạt tài khoản.
Nếu tôi hoàn thành chuyến thứ 100 vào ngày thứ 10 kể từ ngày kích hoạt tài khoản thì khi nào tôi được tham gia chương trình Lái nhiều thưởng cao? Quý Tài xế sẽ được tham gia chương trình Lái nhiều thưởng cao sau ngày đối tác hoàn thành chuyến thứ 100 (tức là ngày thứ 11)