Công Thức Tính Tỷ Lệ Nhận Chuyến, Tỷ Lệ Hủy Chuyến, Tỷ Lệ Hoàn Thành

Thứ tư, 12/02/2020 07:24 (GMT+7)

Tỷ lệ nhận chuyến

Quý Tài xế sẽ có 15s để chấp nhận chuyến xe được gửi đến. Việc chấp nhận sẽ làm tăng tỷ lệ chấp nhận của Quý Tài xế. Quý Tài xế nên đảm bảo tỷ lệ chấp nhận cao để thể hiện tính chuyên nghiệp và có thể hoàn thành nhiều chuyến xe cùng be.

Tỷ lệ hủy chuyến

Quý Tài xế nên đảm bảo tỷ lệ hủy chuyến ở mức thấp nhất có thể để thể hiện tính chuyên nghiệp và sự hài lòng của khách hàng.

(*)   Tổng số chuyến nhận: Là tổng số chuyến mà Quý Tài xế chấp nhận chuyến xe được gửi tới

(**)  Tổng số chuyến xe được hệ thống phát tới: Là tổng số chuyến được phát tới Quý Tài xế mà Quý tài xế có ĐỦ 15 GIÂY để quyết định nhận chuyến (Không bao gồm các chuyến được nhận bởi tài xế khác).

(***) Tổng số chuyến hủy: Là tổng số chuyến mà Quý Tài xế đã nhận, tuy nhiên vì lý do nào đó mà hủy chuyến.

Lưu ý:
– Những chuyến bị để trôi mà Quý Tài xế có đủ 15s để nhận vẫn được tính vào số chuyến xe được phát tới
– Các chuyến tài xế hủy tại điểm đón sẽ không tính vào tỷ lệ hủy chuyến khi chế tài

Tỷ lệ hoàn thành chuyến

(****)  Tổng số chuyến xe được hệ thống phát tới: Là tổng số chuyến được phát tới Quý Tài xế mà Quý Tài xế có ĐỦ 15 GIÂY để quyết định nhận chuyến (Không bao gồm các chuyến được nhận bởi tài xế khác) và KHÔNG BAO GỒM các chuyến xe bị Khách hàng hủy với các lý do sau đây:

  • Thay đổi lộ trình
  • Đã đặt chuyến khác
  • Thời gian chờ quá lâu
  • Khác (với lý do bất kỳ được Khách hàng nhập vào)