Điều chỉnh Bộ Quy Định Chất Lượng Dịch Vụ Cho Tài Xế be

Thứ ba, 08/09/2020 09:18 (GMT+7)

Cập nhật mới giúp cải thiện chất lượng chuyến xe, áp dụng từ 28/12/2020

Từ ngày 28/12/2020, #be chính thức áp dụng Tỷ lệ Hoàn thành chuyến, đồng thời điều chỉnh Tỷ lệ Nhận chuyến / Hủy chuyến: loại bỏ các chuyến xe bị tài xế hủy/khách hủy khi tài xế đã đến gần điểm đón.
Tỷ lệ hoạt động được chia theo khu vực và loại phương tiện với mục tiêu nâng cao chất lượng các chuyến xe, mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

I. Áp dụng “Tỷ lệ hoàn thành chuyến”

Tỷ lệ hoàn thành chuyến được tính như sau:

Trong đó: 

Trong đó:

(*) Tổng số chuyến xe được hệ thống phát đến: KHÔNG BAO GỒM các chuyến xe thuộc 2 nhóm sau:

1. Bị hủy chuyến bởi Khách hàng/Tài xế khi Tài xế đã đến gần điểm đón

2. Bị hủy chuyến bởi Khách hàng với các lý do sau đây:

  • Thay đổi lộ trình
  • Đã đặt chuyến khác
  • Thời gian chờ quá lâu
  • Khác (với lý do bất kỳ được Khách hàng nhập)

II. “Tỷ lệ hủy chuyến” áp dụng riêng cho chế Chất lượng dịch vụ hàng tuần

“Tỷ lệ hủy chuyến” được tính như sau:

Trong đó:

(*) Tổng số chuyến hủy: KHÔNG BAO GỒM các chuyến xe bị tài xế hủy khi Tài xế đã đến gần điểm đón

III. Mức tỷ lệ theo khu vực hoạt động và loại dịch vụ

Tùy vào khu vực hoạt động và loại hình dịch vụ, Tỷ lệ Nhận chuyến / Hủy chuyến / Hoàn thành chuyến sẽ khác nhau. Các mức tỷ lệ sẽ tính theo tuần, chi tiết như sau:

Trường hợp Quý Tài xế không đạt 01 trong 03 Tỷ lệ Nhận chuyến / Hủy chuyến / Hoàn thành chuyến, cơ chế xử lý chế tài được áp dụng cho từng tuần như sau:

Quý Đối tác cố gắng hoàn thành nhiều chuyến xe và hạn chế không chấp nhận chuyến/hủy chuyến/nhờ khách hủy chuyến. Mọi chi tiết xin liên hệ với hotline và email sau để được giúp đỡ và giải quyết thắc mắc:

#be chân thành cảm ơn.