[Điều chỉnh bộ Quy định chất lượng dịch vụ] THAY ĐỔI KHUNG THỜI GIAN TÍNH VI PHẠM & BỔ SUNG MỨC VI PHẠM NẶNG

Thứ hai, 09/11/2020 09:15 (GMT+7)

Áp dụng từ 09/11/2020

I. THAY ĐỔI KHUNG THỜI GIAN GHI NHẬN VI PHẠM THÀNH 3 THÁNG

Khung thời gian ghi nhận vi phạm của Tài xế thay đổi, từ 06 tháng giảm còn 3 tháng. Có nghĩa là nếu Quý Tài xế không có bất kỳ vi phạm nào trong 03 tháng liên tục (tính từ tuần hiện tại trong tháng) thì lịch sử vi phạm sẽ được xóa bỏ.

Áp dụng cho tất cả các loại vi phạm chất lượng dịch vụ như sau:

  • Chế tài Tỷ lệ Nhận chuyến/Hủy chuyến/Hoàn thành chuyến hằng tuần
  • Chế tài chất lượng dịch vụ hằng tuần (dựa theo phản hồi của Khách hàng)
  • Chế tài số sao trung bình hằng tuần

II. BỔ SUNG MỨC VI PHẠM NẶNG, TÍNH TƯƠNG ĐƯƠNG 02 VI PHẠM

Để đảm bảo Tài xế Be luôn cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất đến Khách hàng, Be bổ sung mức “Vi phạm nặng”. Một vi phạm nặng được tính tương đương với 02 lần vi phạm.

Ví dụ: Lịch sử vi phạm của Tài xế đang ghi nhận ở Vi phạm lần 1. Sau đó, Tài xế tiếp tục có 1 vi phạm nặng thì lịch sử vi phạm sẽ ghi nhận ở Vi phạm lần 3.

CHẾ TÀI “VI PHẠM NẶNG” ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG SAU ĐÂY:

  1. Chế tài Tỷ lệ Nhận chuyến/ Hủy chuyến/ Hoàn thành chuyến hằng tuần

Lưu ý: Trong trường hợp tài xế vi phạm quy định chất lượng gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của nhiều khách hàng và chất lượng dịch vụ chung mà Be đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, Be sẽ tăng nặng hình thức chế tài tùy mức độ ở từng trường hợp cụ thể.

2. Chế tài Số sao trung bình hàng tuần:

3. Chế tài Chất lượng dịch vụ hàng tuần:

Chế tài Chất lượng dịch vụ được tính dựa trên các phản hồi mà Khách hàng để lại sau mỗi chuyến xe qua các kênh (email, tổng đài và nhận xét sau mỗi chuyến đi).

Tài xế sẽ bị ghi nhận VI PHẠM NẶNG nếu hệ thống ghi nhận nhiều phản hồi không tốt từ Khách hàng về “22 hành vi vi phạm tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ”, bao gồm: Thái độ tài xế, Tác phong tài xế, Chất lượng phương tiện, Chất lượng chuyến đi và Thanh toán.