Hoàn tiền trên mức [Tổng thu khách – Các khoản thu hộ]

Thứ tư, 23/06/2021 14:21 (GMT+7)

Với mục tiêu tạo động lực giúp các Tài xế be thân thiết hoạt động tích cực hơn, #be thực hiện chính sách Hoàn tiền trên mức [Tổng thu khách – Các khoản thu hộ]
  1. Đối tượng áp dụng: Tài xế be thân thiết thuộc phân hạng: VÀNG, PRO  PRO+
  2. Thời gian áp dụng: Từ 01/02/2021 đến khi có thông báo tiếp theo
  3. Chi tiết chính sách: DỰA TRÊN MỨC [TỔNG THU KHÁCH – CÁC KHOẢN THU HỘ]
Lưu ý: – Doanh thu hoàn lại: Tổng doanh thu của tất cả chuyến đi trong chu kỳ tính hoàn doanh thu, nhưng KHÔNG BAO GỒM Thuế VAT, Phí sử dụng ứng dụng. – Chu kỳ tính hoàn doanh thu: Doanh thu sẽ được hoàn vào cuối mỗi tháng, liên tục trong 3 tháng thuộc chu kỳ Chương trình tài xế be Thân thiết. Quay lại