QUY ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO DỊCH VỤ BE ĐI TỈNH

Thứ tư, 13/01/2021 10:19 (GMT+7)

Áp dụng Tỷ lệ Nhận chuyến/Hủy chuyến/Hoàn thành chuyến cho dịch vụ Be Đi tỉnh (beCar)

Từ ngày 12/01/2021, Be áp dụng kiểm tra Tỷ lệ nhận chuyến / Tỷ lệ hủy chuyến / Tỷ lệ hoàn thành chuyến cho dịch vụ Be Đi tỉnh đối với tài xế beCar theo định kỳ 2 tuần/lần. Việc này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng sử dụng dịch vụ Be Đi tỉnh.

I. Mức quy định Tỷ lệ Nhận chuyến/Hủy chuyến/Hoàn thành chuyến dịch vụ be đi tỉnh

II. Cơ chế xử lý chế tài vi phạm Tỷ lệ Nhận chuyến/Hủy chuyến/Hoàn thành chuyến dịch vụ Be Đi tỉnh

Lưu ý:  

1.  Với mỗi lần vi phạm, Be sẽ thực hiện tắt dịch vụ Be Đi tỉnh của Tài xế. Để tiếp tục cung cấp dịch vụ Be Đi tỉnh, Quý Tài xế có thể truy cập mục Hồ sơ để bật lại dịch vụ.

2. Trong trường hợp Tỷ lệ nhận chuyến / Hủy chuyến/ Hoàn thành chuyến của các chuyến xe nội thành và đi tỉnh đều không đạt quy định, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của nhiều khách hàng, Be sẽ tăng nặng hình thức chế tài tùy mức độ ở từng trường hợp cụ thể.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ các kênh sau để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc: 

 

Trân trọng, 

Be Group