QUY ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI SÂN BAY NỘI BÀI

Thứ năm, 06/08/2020 09:17 (GMT+7)

I. Quy định chất lượng tại Sân bay Nội Bài Để tăng cường chất lượng dịch vụ tại Sân bay Nội Bài, bên cạnh các quy định chất lượng dịch vụ chung, #be áp dụng kiểm tra Tỷ lệ nhận chuyến / Tỷ lệ hủy chuyến / Tỷ lệ khách hủy chuyếndành riêng cho khu vực Sân bay […]

I. Quy định chất lượng tại Sân bay Nội Bài

Để tăng cường chất lượng dịch vụ tại Sân bay Nội Bài, bên cạnh các quy định chất lượng dịch vụ chung, #be áp dụng kiểm tra Tỷ lệ nhận chuyến / Tỷ lệ hủy chuyến / Tỷ lệ khách hủy chuyếndành riêng cho khu vực Sân bay Nội Bài.

Với các chuyến xe có điểm đón xuất phát từ khu vực Sân bay Nội Bài, Tài xế be cần nhận chuyếnhoàn thành nhiều chuyến nhất có thể để nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra ấn tượng tốt với Khách hàng.

II. Quy định xử lý chế tài

Hàng tuần, #be tiến hành rà soát tỷ lệ hoạt động của Tài xế be tại khu vực Sân bay Nội Bài. Nếu tài xế có chỉ số không đạt các mức sau đây của #be, quy định chế tài sẽ được áp dụng

Chỉ số Ngưỡng
Tỷ lệ nhận chuyến Thấp hơn 80%
Tỷ lệ hủy chuyến Cao hơn 30%
Tỷ lệ khách hủy chuyến Cao hơn 20%

Nếu Tài xế có tỷ lệ hoạt động không tốt, #be sẽ áp dụng các quy định chế tài như sau:

Quy định chế tài mới sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 10/8/2020