Chương trình “Tài xế be thân thiết” Quý 1 – 2021

Thứ tư, 09/12/2020 06:50 (GMT+7)

Chương trình Tài xế be thân thiết được xây dựng trên tinh thần nâng cao tính gắn kết giữa các Tài xế #be và #be. Đồng thời, mang đến cho các Tài xế những quyền lợi tốt nhất khi đồng hành cùng #beQuyền lợi và ưu đãi dành cho tài xế sẽ tương ứng với mức độ gắn kết của Tài xế với #be.  

Đối tượng áp dụng: Tất cả Tài xế be đang hoạt động tại TPHCM và Hà Nội. 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO QUÝ 

Kết quả hoạt động theo Quý sẽ được tích lũy từ số tiền Tổng thu khách của tất cả các chuyến xe phát sinh trong Quý. (mỗi Quý  0tháng) 

Tài xế  thể theo dõi Kết quả hoạt động theo Quý trong mục Tài xế be thân thiết trên ứng dụng beDriver. 

II. PHÂN HẠNG TÀI XẾ be THÂN THIẾT 

Tài xế be thân thiết được chia thành 4 phân hạng, được quyết định bởi Kết quả hoạt động theo Quý  đáp ứng các tiêu chí chất lượng  đào tạo trong Quý trước đó (Chi tiết xem TẠI ĐÂY) 

 

PHÂN HẠNG  TIÊU CHÍ VỀ TỔNG THU KHÁCH THEO QUÝ * 
TPHCM  Hà Nội 
beBike  beCar  beBike  beCar 
PRO+  41 triệu  80 triệu  44 triệu  83 triệu 
PRO  32 triệu  62 triệu  33 triệu  65 triệu 
VÀNG  22 triệu  41 triệu  22 triệu  41 triệu 
BẠC  11 triệu  23 triệu  11 triệu  23 triệu 
Tổng thu khách theo quý”  tích lũy của Tháng 01-03/2021 (Quý 1)Các tiêu chí trên là mức cần để đạt được hạng tương ứng trong Quý 2/2021. 

Các mức “Tổng thu khách theo quý”  thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. 

 

Tài xế kích hoạt tài khoản từ 01/01/2021 đến 31/01/2021, sẽ được hạng VÀNG trong Quý (Tháng 01, 02  03/2020). Tiêu chí “Tổng thu khách theo Quý” cụ thể XEM TẠI ĐÂY 

Tài xế kích hoạt tài khoản từ 01/02/2021 đến 28/02/2021, sẽ được hạng VÀNG trong Tháng 02  03/2020. Tiêu chí “Tổng thu khách theo Quý” cụ thể XEM TẠI ĐÂY 

 

III. QUYỀN LỢI THEO PHÂN HẠNG 

 

  BẠC  VÀNG  PRO  PRO+ 
Hoàn tiền trên cước phí chuyến đi 

(Xem chi tiết tại đây) 

  4%  6%  8% 
Bảo hiểm sức khỏe dành cho Tài xế (Chi tiết xem tại đây)         
Ưu tiên hỗ trợ  tham gia các sự kiện Tài xế định kỳ         
Bảo hiểm tai nạn dành cho Tài xế (Chi tiết xem tại đây)         
Các ưu đãi đặc quyền đặc biệt từ đối tác của #be (Chi tiết xem tại đây)         

 

IV. Quy định dành cho Tài xế be thân thiết 

Để biết chi tiết các quy định về Chất lượng, Gian lận, Đảm bảo an toàn  việc tham gia các khóa tập huấn bắt buộc, Quý Tài xế xem TẠI ĐÂY. 

V. Câu hỏi thường gặp 

Quý Tài xế truy cập vào đường dẫn để xem chi tiết.