Chương trình thưởng Tài xế mới

Thứ ba, 01/12/2020 04:34 (GMT+7)

Từ ngày 01/03/2021, beGroup áp dụng chương trình thưởng dành cho tài xế mới như sau:

Tỉnh/ Thành phố Chương trình thưởng cho tài xế mới Điều kiện nhận chương trình thưởng tuần
beBike TP. HCM

Chương trình thưởng trong vòng 14 ngày kể từ ngày kích hoạt:

– 50 chuyến: 400,000 VND

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chương trình thưởng được áp dụng sau khi Tài xế hoàn thành 100 chuyến xe đầu tiên.

Chương trình thưởng áp dụng từ tuần tiếp theo sau khi đạt mốc 100 chuyến:

1. Lái nhiều thưởng cao

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Nếu chuyến xe thứ 100 được hoàn thành trước 23h59 Thứ 6 hàng tuần thì chương trình thưởng sẽ áp dụng ngay vào tuần tiếp theo.

Hà Nội Bike

Chương trình thưởng trong vòng 14 ngày kể từ ngày kích hoạt:

– 50 chuyến: 200,000 VND

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chương trình thưởng được áp dụng sau khi Tài xế hoàn thành 100 chuyến xe đầu tiên.

Chương trình thưởng áp dụng từ tuần tiếp theo sau khi đạt mốc 100 chuyến:

1. Lái nhiều thưởng cao

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Nếu chuyến xe thứ 100 được hoàn thành trước 23h59 Thứ 6 hàng tuần thì chương trình thưởng sẽ áp dụng ngay vào tuần tiếp theo.

TP. HCM beCar

Chương trình thưởng trong vòng 14 ngày kể từ ngày kích hoạt:

– 50 chuyến: 700,000 VND

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chương trình thưởng được áp dụng sau khi Tài xế hoàn thành 100 chuyến xe đầu tiên.

Chương trình thưởng áp dụng từ tuần tiếp theo sau khi đạt mốc 100 chuyến:

1. Lái nhiều thưởng cao

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Nếu chuyến xe thứ 100 được hoàn thành trước 23h59 Thứ 6 hàng tuần thì chương trình thưởng sẽ áp dụng ngay vào tuần tiếp theo.

Hà Nội beCar

Chương trình thưởng trong vòng 14 ngày kể từ ngày kích hoạt:

– 50 chuyến: 400,000 VND

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chương trình thưởng được áp dụng sau khi Tài xế hoàn thành 100 chuyến xe đầu tiên.

Chương trình thưởng áp dụng từ tuần tiếp theo sau khi đạt mốc 100 chuyến: 1. Lái nhiều thưởng cao

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Nếu chuyến xe thứ 100 được hoàn thành trước 23h59 Thứ 6 hàng tuần thì chương trình thưởng sẽ áp dụng ngay vào tuần tiếp theo.

Các tỉnh, thành phố còn lại Chương trình thưởng dành cho Quý Tài xế đăng ký mới, Quý Tài xế vui lòng tham khảo tại địa chỉ