Dịch vụ giao hàng

Giao nhanh chóng, nhận tức thì!
Giao hàng chuẩn 5 sao với beDelivery và beExpress.

beDelivery

Giao nhanh chóng, nhận tức thì!

2km đầu tiên(*)

200k COD đầu tiên(**)

₫14,500

1km tiếp theo

₫5,500

201k - 500k COD

₫5,000

(*) Giá tối thiểu

(**) COD: Số tiền thu hộ

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

be Đi Chợ

2km đầu tiên(*)

₫14,500

1km tiếp theo

₫5,500

Phí dịch vụ

₫15,000

(*) Giá tối thiểu

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.