Dịch vụ vận chuyển

Di chuyển tiện lợi với beBike, beCar, beRental và beNow.
Đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

beBike

Di chuyển tiện lợi & nhanh chóng đến bất cứ đâu.

2km đầu tiên

7 phút đầu tiên(*)

₫14,000

1km tiếp theo

₫4,400

1 phút tiếp theo

₫0

Phụ phí ban đêm

₫8,000

(*) Giá tối thiểu

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

Phụ phí ban đêm áp dụng từ 0h00 đến 05h59 mỗi ngày.

beCar 4 Chỗ

Giải pháp di chuyển thật thoải mái & an toàn mỗi ngày.

2km đầu tiên

7 phút đầu tiên(*)

₫27,000

1km tiếp theo

₫11,000

1 phút tiếp theo

₫0

Phụ phí ban đêm

₫15,000

(*) Giá tối thiểu

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

Phụ phí ban đêm áp dụng từ 0h00 đến 05h59 mỗi ngày.

beCar 7 Chỗ

Lựa chọn hoàn hảo cho gia đình & nhóm đông người, thoải mái như xe nhà.

2km đầu tiên

7 phút đầu tiên(*)

₫33,000

1km tiếp theo

₫14,300

1 phút tiếp theo

₫0

Phụ phí ban đêm

₫15,000

(*) Giá tối thiểu

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

Phụ phí ban đêm áp dụng từ 0h00 đến 05h59 mỗi ngày.

be đi tỉnh - beBike - 1 chiều

25km đầu tiên

60 phút đầu tiên(*)

₫90,000

1km tiếp theo

₫4,000

1 phút tiếp theo

₫300

Cước phí một đêm(**)

₫100,000

Nhân giá 1 chiều(***)

1.3

(*) Giá tối thiểu

(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 4 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

(***) Với các chuyến đi tỉnh 1 chiều, cước phí chuyến đi được tự động nhân lên để hỗ trợ Tài xế di chuyển chiều về.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

be đi tỉnh - beBike - 2 chiều

50km đầu tiên

120 phút đầu tiên(*)

₫180,000

1km tiếp theo

₫4,000

1 phút tiếp theo

₫300

Cước phí chờ mỗi 30 phút

₫7,000

Cước phí một đêm(**)

₫150,000

(*) Giá tối thiểu

(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 8 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

be đi tỉnh - beCar 4 Chỗ - 1 chiều

25km đầu tiên

50 phút đầu tiên(*)

₫250,000

1km tiếp theo

₫7,000

1 phút tiếp theo

₫700

Cước phí một đêm(**)

₫500,000

Nhân giá 1 chiều(***)

1.3

(*) Giá tối thiểu

(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 4 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

(***) Với các chuyến đi tỉnh 1 chiều, cước phí chuyến đi được tự động nhân lên để hỗ trợ Tài xế di chuyển chiều về.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

be đi tỉnh - beCar 4 Chỗ - 2 chiều

50km đầu tiên

100 phút đầu tiên(*)

₫500,000

1km tiếp theo

₫7,000

1 phút tiếp theo

₫700

Cước phí chờ mỗi 30 phút

₫20,000

Cước phí một đêm(**)

₫1,000,000

(*) Giá tối thiểu

(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 8 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

be đi tỉnh - beCar 7 Chỗ - 1 chiều

25km đầu tiên

50 phút đầu tiên(*)

₫300,000

1km tiếp theo

₫8,000

1 phút tiếp theo

₫700

Cước phí một đêm(**)

₫550,000

Nhân giá 1 chiều(***)

1.3

(*) Giá tối thiểu

(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 4 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

(***) Với các chuyến đi tỉnh 1 chiều, cước phí chuyến đi được tự động nhân lên để hỗ trợ Tài xế di chuyển chiều về.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

be đi tỉnh - beCar 7 Chỗ - 2 chiều

50km đầu tiên

100 phút đầu tiên(*)

₫550,000

1km tiếp theo

₫8,000

1 phút tiếp theo

₫800

Cước phí chờ mỗi 30 phút

₫22,500

Cước phí một đêm(**)

₫1,100,000

(*) Giá tối thiểu

(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 8 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

beCar 4 Chỗ - Thuê theo giờ

2 giờ (*)

₫300,000

4 giờ (*)

₫550,000

6 giờ (*)

₫800,000

8 giờ (*)

₫1,000,000

10 giờ (*)

₫1,200,000

30 phút tiếp theo (**)

₫90,000

(*) 4 gói thời gian thuê tiêu chuẩn cung cấp trên ứng dụng.

(**) Thời gian vượt qua gói thời gian thuê tiêu chuẩn mà khách hàng đã lựa chọn ban đầu.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

beCar 7 Chỗ - Thuê theo giờ

2 giờ (*)

₫350,000

4 giờ (*)

₫600,000

6 giờ (*)

₫850,000

8 giờ (*)

₫1,050,000

10 giờ (*)

₫1,250,000

30 phút tiếp theo (**)

₫100,000

(*) 4 gói thời gian thuê tiêu chuẩn cung cấp trên ứng dụng.

(**) Thời gian vượt qua gói thời gian thuê tiêu chuẩn mà khách hàng đã lựa chọn ban đầu.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.