DANH SÁCH ĐƠN VỊ Y TẾ, BỆNH VIỆN NHÀ NƯỚC

Thứ tư, 19/08/2020 03:33 (GMT+7)

I. Danh sách Bệnh viện nhà nước và Trung tâm y tế Quận/Huyện thực hiện khám sức khỏe lái xe (kèm theo xét nghiệm 04 chất kích thích) theo tiêu chuẩn của Sở Y Tế công bố

1. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

2. Tại Hà Nội

 

II. Danh sách Bệnh viện nhà nước và Trung tâm y tế Quận/Huyện chỉ xét nghiệm 04 chất kích thích theo yêu cầu của beGroup (Áp dụng cho các tài xế chưa làm được giấy khám sức khỏe (kèm theo giấy xét nghiệm 04 chất kích thích ở mục I)

1. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

2. Tại Hà Nội

Ngoài ra: Be sẽ tiếp tục cập nhật thêm danh sách các Bệnh viện nhà nước và Trung tâm y tế Quận/Huyện (nếu có)

Lưu ý: Be chấp nhận đơn vị Bệnh viện nhà nước hoặc Trung tâm y tế Quận/Huyện của các tỉnh thành khác ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khi bộ giấy khám sức khỏe lái xe /Giấy xét nghiệm 04 chất kích thích đạt yêu cầu theo quy định.