Quy Chế Hoạt Động – Phụ lục 1

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

1. Quy định chung

1.1 Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này (sau đây được gọi tắt là: “Chính Sách Bảo Mật”) được ban hành bởi Công ty Cổ phần Be Group, mã số thuế: 0108269207, địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là: “Be Group”) được áp dụng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng be của Be Group.

1.2 Be Group nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho Be Group và tin rằng Be Group có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính Sách Bảo Mật này giúp bạn hiểu được cách thức Be Group thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Be Group và/hoặc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân về bạn, cho dù là hiện tại hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của bạn.

1.3 Chính Sách Bảo Mật này liên quan đến việc thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân bởi Be Group và/hoặc các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, đơn vị liên kết nào với Be Group, người quản lý, đối tác, người lao động, nhân viên hoặc đơn vị tư vấn của Be Group (“Người Đại Diện”). Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm các thông tin, dữ liệu về bạn mà Be Group nắm giữ hoặc thu thập được trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc bạn cung cấp cho Be Group, hoặc thông tin thu thập được thông qua việc bạn truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng be của Be Group, hoặc từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu của bạn phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Cơ Sở Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

2.1 Bằng việc truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng be của Be Group, bạn xác nhận, chấp thuận và đồng ý các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, và theo đây bạn đồng thuận, cho phép Be Group và/hoặc Người Đại Diện thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này. Nếu bạn không đồng ý cho phép Be Group thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của mình như quy định trong Chính Sách Bảo Mật này, bạn vui lòng không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc không truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng be của Be Group.

2.2 Bạn có thể rút lại sự chấp thuận cho phép Be Group và/hoặc Người Đại Diện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân bằng việc gửi thông báo ho họ về điều này. Trong trường hợp này, bạn lưu ý rằng việc rút lại sự chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước đó đối với Dữ Liệu Cá Nhân trên cơ sở sự chấp thuận của bạn, đồng thời Dữ Liệu Cá Nhân vẫn sẽ tiếp tục được lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, khi bạn từ chối cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin được yêu cầu hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, Be Group có thể sẽ không cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ đầy đủ và chất lượng theo tuyên bố.

2.3 Bạn đồng ý không cung cấp cho Be Group/Người Đại Diện bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc có thể gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin của bạn.

2.4 Bạn cần biết rằng Internet không phải là một hình thức giao tiếp an toàn, và mọi rủi ro liên quan đến việc gửi và nhận thông tin thông qua Internet bao gồm rủi ro bị truy cập và can thiệp trái phép bởi các bên thứ ba. Thông tin truyền tải qua Internet có thể phải được truyền qua nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ (thậm chí khi người gửi và người nhận cư ngụ trong cùng một quốc gia, vùng lãnh thổ), trong đó có những quốc gia, vùng lãnh thổ nơi pháp luật về bảo mật và bảo vệ dữ liệu không hoàn thiện như pháp luật tại quốc gia, vùng lãnh thổ mà bạn cư trú. Be Group/Người Đại Diện không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bảo mật, an ninh hoặc tính toàn vẹn của Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi các dữ liệu này được truyền tải thông qua Internet.

3. Cam kết Bảo Mật

3.1 Be Group cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau trong quá trình thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân:

– Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết cho mục đích thu thập tại Chính Sách Bảo Mật này;

– Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành;

– Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu tại Chính Sách Bảo Mật này và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành;

– Dữ Liệu Cá Nhân của được lưu trữ một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành;

– Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành nhằm đảm bảo tính an toàn của dữ liệu cá nhân ở mức thích hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp dữ liệu cá nhân và sự phá hủy, mất, thiệt hại ngoài ý muốn.

3.2 Ngoài các quy định nêu trên, Be Group cam kết tuân thủ các nguyên tắc khác được pháp luật quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ Liệu Cá Nhân.

4. Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Be Group thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ nhiều nguồn khác nhau được liệt kê dưới đây. Be Group có thể thu thập, liên kết và kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân của bạn lại tạo điều kiện tốt nhất cho bạn cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng be của Be Group.

4.1 Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân khi bạn cung cấp cho Be Group

– Tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các thông tin nhận dạng khác;

– Thông tin liên lạc như: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số fax; địa thường trú, địa chỉ tạm tú, hoặc địa chỉ cư trú khác, địa chỉ thư điện tử cá nhân, sở thích, thông tin khác liên quan đến các yêu cầu đặc biệt từ bạn;

– Thông tin như hồ sơ/yêu cầu kê khai, đăng ký từ Be Group để bạn đủ điều kiện cung cấp/sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Be Group;

– Thông tin về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực;

– Thông tin trao đổi, phản hồi, trả lời giữa Be Group và bạn khi bạn liên hệ Be Group qua các kênh: điện thoại, email, văn bản, … hoặc ngược lại (Be Group liên hệ với bạn);

– Thông tin liên quan đến mạng xã hội: tùy vào các cài đặt của mạng xã hội mà bạn sử dụng, Be Group có thể nhận được thông tin (bí danh, hình ảnh, video, bài viết, …) từ các nhà cung cấp mạng xã hội của bạn khi bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội để kết nối, tham gia, đăng ký truy cập vào vào trang thông tin điện tử, ứng dụng be;

– Các thông tin, dữ liệu nhạy cảm theo đặc tính vốn có và nhận biết chung như: quốc tịch, lý lịch tư pháp, dữ liệu sinh trắc học, y tế, giáo dục, tài chính, việc làm,  … chỉ thu thập thông tin này khi bạn đồng ý hoặc khi Be Group tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật áp dụng hiện hành liên quan và Chính Sách Bảo Mật này;

– Các thông tin được bạn đồng ý cung cấp cho Be Group thông qua thông qua các chương trình, sự kiện mà bạn đồng ý kê khai và cung cấp cho Be Group/Người Đại Diện.

4.2 Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng be của Be Group:

– Thông tin các giao dịch (thời gian, địa điểm, khoảng cách, hành trình chuyến xe …);

– Thông tin về thanh toán (số tiền, hình thức, thời gian, … thanh toán);

– Đánh giá, nhận xét về việc bạn cung cấp/sử dụng dịch vụ;

– Vị trí của bạn;

– Thông tin về cấu hình, phần mềm, phần cứng, … thiết bị sử dụng để truy cập vào trang thông tin điện tử, ứng dụng be;

– Trao đổi, phản hồi giữa bạn và Be Group, đối tác cung cấp dịch vụ cùng Be Group trong quá trình sử dụng dịch vụ, truy cập vào trang thông tin điện tử, ứng dụng be.

4.3 Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu khác:

Ngoài các nguồn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân như quy định tại khoản 4.1 và 4.2, Be Group thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn:

– Từ bên thứ ba được phép cung cấp, tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

– Từ các nguồn dữ liệu được công khai;

– Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Từ các đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, đơn vị liên kết, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ khác của Be Group.

5. Mục Đích Thu Thập

5.1 Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho bạn

– Xử lý các yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ của bạn;

– Cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng yêu cầu của bạn và duy trì mối quan hệ khách hàng với bạn;

– Thẩm định tính phù hợp khi bạn đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ;

– Phân tích, thống kê, bao gồm cả phân tích hành vi ứng xử và tiểu sử cá nhân;

– Xác lập, tiếp tục và quản lý quan hệ đối với khách hàng và tài khoản;

– Tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị trường để cải tiến sản phẩm dịch vụ;

– Cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mại, chương trình khách hàng thường xuyên;

– Đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp, sản phẩm bảo hiểm hoặc tài chính;

– Be Group/Đơn vị thành viên giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng của mình/Đối tác hợp tác của Be Group.

5.2 Cung cấp chương trình khách hàng thường xuyên

Be Group sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để (i) cập nhật thông tin về các chính sách, quy định mới của chương trình khách hàng thường xuyên, (ii) gửi đến bạn các chính sách ưu đãi và khuyến mại cho hội viên, (iii) liên hệ với bạn nhằm giải quyết các yêu cầu từ bạn, (iv) cung cấp sản phẩm, dịch vụ hội viên yêu cầu, (v) quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin các yêu cầu của hội viên để cung cấp các chính sách phù hợp, (vi) tiếp nhận thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

5.3 Thực hiện các quy định về kế toán, thuế

Be Group thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về kế toán, hóa đơn bán hàng, thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.4 Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng

Be Group sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để cung cấp cho bạn các dịch vụ chăm sóc khách hàng như sau: (i) tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại từ bạn để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn, (ii) liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu từ bạn, (iii) thực hiện phân tích thống kê nhằm phát triển, hoàn thiện các dịch vụ và ưu đãi trên cơ sở thông tin cá nhân và yêu cầu của bạn, và (iv) hỗ trợ khách hàng nhanh hơn cũng như hoàn thiện nội dung, thiết kế website và ứng dụng be của Be Group, (v) thực hiện thăm dò về sự hài lòng của bạn nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng, và (vi) giải quyết khiếu nại của bạn.

5.5 Liên hệ với bạn

Be Group sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để liên hệ với bạn qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính; hoặc các hình thức thông báo khác nhằm thực hiện việc cung cấp các dịch vụ của Be Group theo yêu cầu của bạn hoặc trong trường hợp cần thiết.

5.6 Tiếp thị trực tiếp

Vì mục đích tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ của Be Group và/hoặc bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn: các đối tác hợp tác kinh doanh; đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, nhà tài trợ của Be Group; các đơn vị liên kết, đồng thực hiện) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó hiện tại hoặc được tạo ra trong tương lai. Be Group có thể liên lạc tiếp thị đến bạn qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính, hoặc các hình thức thông báo khác để bạn nhận được các thông tin tiếp thị. Nếu bạn muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị bạn có thể gửi thông báo yêu cầu hủy qua liên kết hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị trong email, tin nhắn; từ chối cuộc gọi đến.

5.7 Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Be Group có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà Be Group thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Điều này cho phép Be Group hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng be của Be Group, phát triển các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính, bảo hiểm, …

5.8 Đảm bảo an ninh, an toàn và các vấn đề pháp lý

Be Group sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để bảo vệ an toàn cho bạn và những người khác khi cung cấp/sử dụng dịch vụ bằng cách (i) xác minh, kiểm tra nhận dạng khi yêu cầu và cung cấp/sử dụng dịch vụ, (ii) khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi bởi các đơn vị, cá nhân, nhân viên tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, (iii) chia sẻ thông tin nhận dạng và các thông tin liên quan của bạn với cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Be Group sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn liên quan đến việc chia, tách, sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của Be Group.

5.9 Cho các mục đích khác

– Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử và ứng dụng be của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

– Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Be Group hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với Be Group;

– Bất kỳ mục đích nào khác mà Be Group thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn hoặc khi Be Group đã tuân thủ nghiêm ngặt các luật áp dụng hiện hành và Chính Sách Bảo Mật này.

6. Không Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

Be Group sẽ không cung cấp, tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số trường hợp cần thiết cho việc thực hiện một hay nhiều mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nêu tại Chính Sách Bảo Mật này như sau:

– Các đối tác hợp tác kinh doanh, đơn vị liên kết, đơn vị thành viên, công ty con, chi nhánh, cá nhân hợp tác của Be Group liên quan đến thực hiện cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của bạn;

– Các phòng/ban, cán bộ, nhân viên, đại lý của Be Group bao gồm nhưng không giới hạn: xử lý thanh toán, hỗ trợ, thu hồi nợ, kiểm tra lý lịch, vận hành;

– Các nhà cung cấp dịch vụ như: nhà cung cấp thiết bị/phần mềm lưu trữ; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; đối tác tiếp thị; đối tác tài chính, bảo hiểm; nhà cung cấp dịch vụ nhận biết danh tính; tổ chức, đơn vị, cá nhân tư vấn pháp lý; tổ chức, đơn vị kiểm toán, tư vấn tài chính;

– Tổ chức, đơn vị thực hiện các chương trình, sự kiện có tính liên kết, đồng thực hiện với Be Group để cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các chương trình ưu đãi, tiện ích đến bạn;

– Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (bao gồm cơ quan quản lý trong nước và/hoặc nước ngoài), cơ quan thi hành án, cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà có thẩm quyền khác mà chúng tôi được yêu cầu phải tiết lộ theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan hoặc theo thỏa thuận/hợp đồng/cam kết giữa các bên liên quan cho phép hoặc yêu cầu phải tiết lộ thông tin cho họ.

7. Sử Dụng Cookies

7.1 Cookies là những tập tin dữ liệu nhỏ được thiết lập trên các thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng be của Be Group hoặc khi bạn truy cập vào vào những quảng cáo trực tuyến của Be Group hoặc nhà cung cấp cho BeGroup. Cookies và những công nghệ tương tự được sử dụng để nhận diện thiết bị của bạn cho những mục đích sau:

– cho phép máy chủ của Be Group xác định xem các cookies được thiết lập của bạn đã bật hay tắt và từ đó chúng tôi có thể biết được các dữ liệu có thể thu thập được từ bạn hay không;

– lưu trữ những ưu tiên truy cập của bạn, từ đó bạn không phải chọn lại những tùy chọn khi bạn quay trở lại trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng be của Be Group;

– tạm thời cho phép bạn mang thông tin giữa các trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng be của Be Group và tránh việc quý khách phải nhập lại những thông tin này;

– theo dõi việc quý khách truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng be của Be Group, từ đó chúng tôi có thể thống kê những khách truy cập mới và hiện tại đối với trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng be của Be Group và đánh giá tính hiệu quả;

– tạm thời lưu trữ thông tin truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng be của Be Group cho bạn những trải nghiệm tốt hơn;

– làm cho trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng be của Be Group thiết thực hơn so với nhu cầu của bạn;

– cung cấp các quảng cáo trực tuyến và các ưu đãi trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng be của Be Group hoặc của bên thứ ba nhằm thu hút sự quan tâm của bạn.

7.2 Những cookies này có thể được cài đặt trên thiết bị của bạn bởi chúng tôi hoặc bởi bên thứ ba nhân danh chúng tôi (ví dụ: mạng lưới quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ như dịch vụ phân tích lượng truy cập web). Hầu hết các trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động đều được thiết lập để tiếp nhận các cookies. Bạn vẫn có thể chọn “không chấp nhận” các cookies bằng cách thay đổi các cài đặt trên trình duyệt và ứng dụng của bạn, nhưng nếu bạn chặn toàn bộ cookies, bao gồm cả những cookies cực kỳ cần thiết, bạn có thể gặp phải việc một số chức năng trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng be của Be Group sẽ không hoạt động một cách phù hợp.

8. Giám Sát

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Be Group có thể ghi âm, ghi hình và giám sát các trao đổi qua phương tiện điện tử giữa bạn và Be Group để đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quản lý và các chính sách nội bộ của chúng tôi cho các mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân.

9. Phương Thức Để Bạn Tiếp Cận, Điều Chỉnh, Hủy Bỏ Dữ Liệu Cá Nhân Của Mình

Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình:

– Bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên các trang thông tin điện tử, ứng dụng be của Be Group (nếu có) sau đó chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình; hoặc

– Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Dữ Liệu Cá Nhân, yêu cầu hạn chế hoặc hủy bỏ việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác không được hủy bỏ) và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bằng cách gửi thông tin tới email: [email protected] hoặc liên hệ tổng đài theo điện thoại: 1900 232345.

10. Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Be Group lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích pháp lý, quản lý, kinh doanh và hoạt động.

Be Group sẽ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân do bạn cung cấp trong quá trịnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi bạn có yêu cầu hủy, xóa hoặc ngăn chặn việc truy cập, sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp. Trường hợp pháp luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu Dữ Liệu Cá Nhân của bạn phải lưu trữ lâu hơn vĩnh viễn hoặc lưu trư có thời hạn xác định, Be Group sẽ tuân thủ, thực hiện nghĩa vụ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo luật định.

11. Các Trang Thông Tin Điện Tử và Ứng Dụng Liên Kết

Chính Sách Bảo Mật này của Be Group không áp dụng đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng liên kết của các bên thứ ba nơi đặt các quảng cáo trực tuyến cho các sản phẩm, dịch vụ, trang tông tin điện tử, ứng dụng của Be Group hoặc đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng của các bên thứ ba mà Be Group không điều hành hoặc kiểm soát.

12. Sửa Đổi, Bổ Sung Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm và rà soát định kỳ bởi Be Group.

Be Group có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào bằng cách công bố trên trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng be của Be Group. Bằng cách tiếp tục truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng be của Be Group sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này, bạn đồng ý chấp nhận các sửa đổi, bổ sung từ Be Group.

13. Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin

Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Be Group.

Thông tin liên hệ:

– Email: [email protected]

– Điện thoại: 1900 23 23 45

14. Hiệu Lực Và Chuyển Tiếp

Chính Sách Bảo Mật này được sửa đổi, bổ sung vào ngày 15/07/2020.

Các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ trước đó sẽ tiếp tục được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ tuân theo các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này. Chính Sách Bảo Mật này là nội dung không tách rời của Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT be, các Điều Khoản Sử Dụng Chung đã được BE GROUP công bố tại địa chỉ website: https://www.be.com.vn. Khách hàng cần phải thường xuyên truy cập vào địa chỉ website này để cập nhật những sửa đổi, bổ sung (nếu có).