Quy Chế Hoạt Động – Phụ lục 1

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

I. Phạm vi thu thập thông tin

Đối tượng được thu thập thông tin, bao gồm: Cá nhân (Khách hàng và Tài xế)

1. Đối với khách hàng

a) Trong quá trình đăng ký tài khoản trên ứng dụng be

Khách hàng cần cung cấp: Email, số điện thoại, tên khách hàng. Sau khi Khách hàng cung cấp số điện thoại, email, họ tên thì hệ thống của Công ty sẽ gửi mã OTP một cách tự động, sau khi kích hoạt bằng mã OTP, khách hàng đã đăng ký tài khoản thành công và có thể sử dụng Ứng dụng be.

* Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng

– Để sử dụng ứng dụng be, khách hàng cần trang bị điện thoại di động chạy trên hệ điều hành Android hoặc iOS và có kết nối internet (wifi, 3G, 4G).

– Sau khi tải ứng dụng be, hệ thống sẽ tự động cài đặt trên thiết bị điện thoại di động tương ứng của khách hàng.

* Bước 2: Đăng ký tài khoản sử dụng ứng dụng be

Sau khi ứng dụng be được tải và cài đặt vào thiết bị di động, Khách hàng mở ứng dụng lần đầu sẽ có một số hướng dẫn bằng hình ảnh hướng dẫn quý khách sử dụng ứng dụng be. Sau khi xem hướng dẫn, quý khách vui lòng thực hiện thao tác đăng ký tài khoản để sử dụng ứng dụng be, việc đăng ký tài khoản là bắt buộc vì ứng dụng be cần xác thực chính xác họ và tên và số điện thoại của quý khách để xác thực. Số điện thoại là quan trọng vì lái xe sẽ liên lạc với quý khách để có thể kết nối, cung cấp dịch vụ vận tải theo đề nghị của quý khách.

* Việc đăng ký được thực hiện theo trình tự thể hiện qua các hình ảnh sau:

b) Trong quá trình sử dụng ứng dụng

* Thông tin mà Bạn cung cấp một cách trực tiếp

– Thông tin về loại Dịch Vụ (khi lựa chọn sử dụng dịch vụ BeCar hoặc beBike).

– Thông tin vị trí, địa điểm đón và/hoặc tổng số chi phí dịch vụ

– Khi Bạn sử dụng Ứng dụng be của Chúng Tôi, Chúng Tôi cũng sẽ xử lý các dữ liệu kỹ thuật của Bạn ví dụ như địa chỉ IP, danh tính của thiết bị internet (ID) hoặc địa chỉ kiểm soát phương tiện truyền thông, cũng như thông tin liên quan đến nhà sản xuất, kiểu mẫu và hệ điều hành của thiết bị mà Bạn sử dụng để truy cập Ứng dụng be. Chúng Tôi sử dụng những dữ liệu này để truyền thông tin giúp Ứng dụng be hoạt động được đầy đủ các chức năng để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật, để cung cấp cho Bạn những phiên bản được nâng cấp và phù hợp của Ứng dụng be cũng như để cải thiện chức năng của Ứng dụng be.

– Bạn là một Khách Hàng, và nếu Bạn sử dụng Ứng dụng be để tìm kiếm một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ vận tải hoặc các Dịch Vụ liên quan, Chúng Tôi sẽ yêu cầu một số điện thoại của một người mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có thể gọi để hoàn thành yêu cầu của Bạn. Bạn phải được chủ sở hữu của số điện thoại này đồng ý trước về việc Bạn sẽ cung cấp số điện thoại cho Chúng Tôi và về việc Chúng Tôi sẽ cung cấp số điện thoại của người này cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

– Liên quan tới hệ thống tiền điện tử có thể được cung cấp thông qua Ứng dụng be, Chúng Tôi sẽ thu thập thông tin liên quan đến những giao dịch tiền điện tử được mà Bạn thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên ngân hàng, tên của chủ tài khoản, số tài khoản và số lượng tiền được giao dịch thông qua hệ thống tiền điện tử.

– Nếu Bạn là một Khách Hàng, Bạn có thể cung cấp mã giới thiệu cho bên khác thông qua Ứng dụng be dưới hình thức một tin nhắn mà Chúng Tôi đã chuẩn bị trước cho Bạn để gửi hoặc chuyển đi thông qua hệ thống tin nhắn điện tử cũng như thông qua nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội. Bạn có thể thay đổi những câu từ của tin nhắn mà Chúng Tôi đã chuẩn bị trước khi Bạn gửi tin nhắn này. Chúng Tôi sẽ không thu thập bất cứ dữ liệu nào từ bên mà Bạn sẽ gửi tin nhắn.

* Thông tin mà Chúng Tôi thu thập khi Bạn sử dụng ứng dụng #be

– Bạn sử dụng Ứng dụng be thông qua thiết bị di động của Bạn, Chúng Tôi sẽ theo dõi và thu thập thông tin về vị trí theo thời gian thực và những thông tin liên quan khác để hỗ trợ hiệu suất cũng như các chức năng của Ứng dụng be. Nếu Bạn là một Khách Hàng, Chúng Tôi sử dụng thông tin này, trong số những thông tin khác, để cho phép Bạn có thể xem được vị trí của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, sắp xếp địa điểm đón và gửi những thông tin tới Nhà Cung Cấp Dịch Vụ được yêu cầu, và theo dõi sự di chuyển của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đang tiếp cận trên bản đồ theo thời gian thực. Chúng Tôi có thể sử dụng thông tin về vị trí theo thời gian thực để cung cấp sự hỗ trợ, giải quyết những vấn đề về kỹ thuật và những khó khăn trong công việc có thể xuất hiện khi Bạn sử dụng Ứng dụng be. Bạn có thể vô hiệu việc theo dõi thông tin về vị trí trên thiết bị của Bạn một cách tạm thời. Thiết bị di động của Bạn sẽ thông báo với Bạn khi vị trí bị theo dõi bằng cách thể hiện một biểu tượng hình mũi tên của Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS).

– Thông tin về vị trí mà Chúng Tôi thu thập được từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cũng đồng nghĩa rằng Chúng Tôi sẽ thu thập thông tin về việc di chuyển của Bạn (nếu Bạn là một Khách Hàng) khi Bạn di chuyển bằng cách sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi thông qua Ứng dụng be. Chúng Tôi cũng sẽ sử dụng thông tin về vị trí dưới hình thức ẩn danh và tổng quát để có dữ liệu thống kê và dữ liệu quản lý nhằm mục đích cải thiện chức năng của Ứng dụng be.

c) Sự tự nguyện cung cấp thông tin từ phía khách hàng

Khách hàng hoàn toàn tự nguyện trong việc cung cấp thông tin, thể hiện qua việc đọc, hiểu và đồng ý với be thông qua việc đăng ký tài khoản và be đã ghi rõ dòng chữ: “Khi đăng ký tôi xin đồng ý với điều khoản dịch vụ và chính sách riêng tư”.

2. Đối với Tài xế xe gắn máy

a) Trong quá trình đăng ký trở thành Tài xế xe gắn máy

– Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc).

– Bằng lái xe máy (A1 hoặc A2 – bản gốc).

– Giấy đăng ký xe (bản gốc).

– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc dành cho xe mô tô 2 bánh.

– Lý lịch tư pháp/ Xác nhận không có tiền án tiền sự/ Xác nhận hạnh kiểm.

b) Trong quá trình sử dụng dịch vụ

* Thông tin mà Bạn cung cấp một cách trực tiếp

– Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Bạn sẽ cung cấp cho Chúng Tôi thông tin về dữ liệu đặt hàng và dữ liệu liên quan đến việc quản lý Dịch Vụ, dữ liệu liên quan đến số lượng tiền của các giao dịch có liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu khác nhằm hỗ trợ cho hệ sinh thái của Dịch Vụ. Khi Bạn sử dụng Ứng dụng be của Chúng Tôi, Chúng Tôi cũng sẽ xử lý các dữ liệu kỹ thuật của Bạn ví dụ như địa chỉ IP, danh tính của thiết bị internet (ID) hoặc địa chỉ kiểm soát phương tiện truyền thông, cũng như thông tin liên quan đến nhà sản xuất, kiểu mẫu và hệ điều hành của thiết bị mà Bạn sử dụng để truy cập Ứng dụng be. Chúng Tôi sử dụng những dữ liệu này để truyền thông tin giúp Ứng dụng be hoạt động được đầy đủ các chức năng để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật, để cung cấp cho Bạn những phiên bản được nâng cấp và phù hợp của Ứng dụng be cũng như để cải thiện chức năng của ứng dụng.

– Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Chúng Tôi sẽ yêu cầu một số điện thoại của một bên mà có thể được liên lạc bởi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ. Bạn phải đảm bảo rằng chủ sở hữu của số điện thoại này đã cho phép từ trước và trao quyền để Chúng Tôi có được số điện thoại này cũng như gửi số điện thoại này cho Khách Hàng.

– Liên quan tới hệ thống tiền điện tử có thể được cung cấp thông qua Ứng Dụng, Chúng Tôi sẽ thu thập thông tin liên quan đến những giao dịch tiền điện tử được mà Bạn thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên ngân hàng, tên của chủ tài khoản, số tài khoản và số lượng tiền được giao dịch thông qua hệ thống tiền điện tử.

* Thông tin mà Chúng Tôi thu thập khi Bạn sử dụng Ứng Dụng

Khi Bạn sử dụng Ứng dụng be thông qua thiết bị di động của Bạn, Chúng Tôi sẽ theo dõi và thu thập thông tin về vị trí theo thời gian thực và những thông tin liên quan khác để hỗ trợ hiệu suất cũng như các chức năng của Ứng dụng be. Nếu Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Chúng Tôi sử dụng thông tin về vị trí, trong số những thông tin khác, để cho phép Bạn xem được vị trí của Khách Hàng, điểm đón và điểm đến được yêu cầu bởi một Khách Hàng (có liên quan). Chúng Tôi có thể sử dụng thông tin về vị trí theo thời gian thực để cung cấp sự hỗ trợ, giải quyết những vấn đề về kỹ thuật và những khó khăn trong công việc có thể xuất hiện khi Bạn sử dụng Ứng dụng be. Bạn có thể vô hiệu việc theo dõi thông tin về vị trí trên thiết bị của Bạn một cách tạm thời. Thiết bị di động của Bạn sẽ thông báo với Bạn khi vị trí bị theo dõi bằng cách thể hiện một biểu tượng hình mũi tên của Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS).

c) Sự tự nguyên cung cấp thông tin từ phía Tài xế

Tài xế hoàn toàn tự nguyện trong việc cung cấp thông tin, thể hiện qua việc đọc, hiểu và đồng ý với Công ty Cổ phần BE GROUP bằng cách chọn mục “Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật” trong quá trình đăng ký tài khoản và việc ký thỏa thuận hợp tác với BE GROUP.

3. Đối với Tài xế xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi

a) Thông quá trình đăng ký trở thành Tài xế xe ô tô

– Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc).

– Bằng lái xe (B2 – bản gốc)

– Giấy đăng ký xe (bản gốc)

– Đăng kiểm xe ô tô có kinh doanh vận tải.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý đối tác sử dụng xe có đăng ký từ năm 2010 trở về trước xin vui lòng chụp ảnh xe trước khi lên đăng ký, bao gồm: ảnh 2 bên sườn xe và biển số xe.

– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc dành cho xe ô tô

– Lý lịch tư pháp/ Xác nhận không có tiền án tiền sự/ Xác nhận hạnh kiểm.

– Các giấy tờ khác: Hợp đồng thuê xe/giấy ủy quyền quản lý, sử dụng xe/giấy hôn thú trong trường hợp xe không chính chủ.

b) Trong quá trình sử dụng dịch vụ

* Thông tin mà Bạn cung cấp một cách trực tiếp

– Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Bạn sẽ cung cấp cho Chúng Tôi thông tin về dữ liệu đặt hàng và dữ liệu liên quan đến việc quản lý Dịch Vụ, dữ liệu liên quan đến số lượng tiền của các giao dịch có liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu khác nhằm hỗ trợ cho hệ sinh thái của Dịch Vụ. Khi Bạn sử dụng Ứng dụng be của Chúng Tôi, Chúng Tôi cũng sẽ xử lý các dữ liệu kỹ thuật của Bạn ví dụ như địa chỉ IP, danh tính của thiết bị internet (ID) hoặc địa chỉ kiểm soát phương tiện truyền thông, cũng như thông tin liên quan đến nhà sản xuất, kiểu mẫu và hệ điều hành của thiết bị mà Bạn sử dụng để truy cập Ứng dụng be. Chúng Tôi sử dụng những dữ liệu này để truyền thông tin giúp Ứng dụng be hoạt động được đầy đủ các chức năng để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật, để cung cấp cho Bạn những phiên bản được nâng cấp và phù hợp của Ứng dụng be cũng như để cải thiện chức năng của ứng dụng.

– Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Chúng Tôi sẽ yêu cầu một số điện thoại của một bên mà có thể được liên lạc bởi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ. Bạn phải đảm bảo rằng chủ sở hữu của số điện thoại này đã cho phép từ trước và trao quyền để Chúng Tôi có được số điện thoại này cũng như gửi số điện thoại này cho Khách Hàng.

– Liên quan tới hệ thống tiền điện tử có thể được cung cấp thông qua Ứng dụng be, Chúng Tôi sẽ thu thập thông tin liên quan đến những giao dịch tiền điện tử được mà Bạn thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên ngân hàng, tên của chủ tài khoản, số tài khoản và số lượng tiền được giao dịch thông qua hệ thống tiền điện tử.

* Thông tin mà Chúng Tôi thu thập khi Bạn sử dụng Ứng dụng

Khi Bạn sử dụng Ứng dụng be thông qua thiết bị di động của Bạn, Chúng Tôi sẽ theo dõi và thu thập thông tin về vị trí theo thời gian thực và những thông tin liên quan khác để hỗ trợ hiệu suất cũng như các chức năng của Ứng dụng be. Nếu Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Chúng Tôi sử dụng thông tin về vị trí, trong số những thông tin khác, để cho phép Bạn xem được vị trí của Khách Hàng, điểm đón và điểm đến được yêu cầu bởi một Khách Hàng (có liên quan). Chúng Tôi có thể sử dụng thông tin về vị trí theo thời gian thực để cung cấp sự hỗ trợ, giải quyết những vấn đề về kỹ thuật và những khó khăn trong công việc có thể xuất hiện khi Bạn sử dụng Ứng dụng be. Bạn có thể vô hiệu việc theo dõi thông tin về vị trí trên thiết bị của Bạn một cách tạm thời. Thiết bị di động của Bạn sẽ thông báo với Bạn khi vị trí bị theo dõi bằng cách thể hiện một biểu tượng hình mũi tên của Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS).

c) Sự tự nguyên cung cấp thông tin từ phía Tài xế

Tài xế hoàn toàn tự nguyện trong việc cung cấp thông tin, thể hiện qua việc đọc, hiểu và đồng ý với be bằng cách chọn mục “Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật” trong quá trình đăng ký tài khoản và việc ký thỏa thuận hợp tác với BE GROUP.

* Thông tin mà Bạn cung cấp một cách trực tiếp

– Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Bạn sẽ cung cấp cho Chúng Tôi thông tin về dữ liệu đặt hàng và dữ liệu liên quan đến việc quản lý Dịch Vụ, dữ liệu liên quan đến số lượng tiền của các giao dịch có liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu khác nhằm hỗ trợ cho hệ sinh thái của Dịch Vụ. Khi Bạn sử dụng Ứng dụng be của Chúng Tôi, Chúng Tôi cũng sẽ xử lý các dữ liệu kỹ thuật của Bạn ví dụ như địa chỉ IP, danh tính của thiết bị internet (ID) hoặc địa chỉ kiểm soát phương tiện truyền thông, cũng như thông tin liên quan đến nhà sản xuất, kiểu mẫu và hệ điều hành của thiết bị mà Bạn sử dụng để truy cập Ứng dụng be. Chúng Tôi sử dụng những dữ liệu này để truyền thông tin giúp Ứng dụng be hoạt động được đầy đủ các chức năng để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật, để cung cấp cho Bạn những phiên bản được nâng cấp và phù hợp của Ứng dụng be cũng như để cải thiện chức năng của ứng dụng.

– Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Chúng Tôi sẽ yêu cầu một số điện thoại của một bên mà có thể được liên lạc bởi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ. Bạn phải đảm bảo rằng chủ sở hữu của số điện thoại này đã cho phép từ trước và trao quyền để Chúng Tôi có được số điện thoại này cũng như gửi số điện thoại này cho Khách Hàng.

– Liên quan tới hệ thống tiền điện tử có thể được cung cấp thông qua Ứng dụng be, Chúng Tôi sẽ thu thập thông tin liên quan đến những giao dịch tiền điện tử được mà Bạn thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên ngân hàng, tên của chủ tài khoản, số tài khoản và số lượng tiền được giao dịch thông qua hệ thống tiền điện tử.

* Thông tin mà Chúng Tôi thu thập khi Bạn sử dụng Ứng Dụng be

Khi Bạn sử dụng Ứng dụng be thông qua thiết bị di động của Bạn, Chúng Tôi sẽ theo dõi và thu thập thông tin về vị trí theo thời gian thực và những thông tin liên quan khác để hỗ trợ hiệu suất cũng như các chức năng của Ứng dụng be. Nếu Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Chúng Tôi sử dụng thông tin về vị trí, trong số những thông tin khác, để cho phép Bạn xem được vị trí của Khách Hàng, điểm đón và điểm đến được yêu cầu bởi một Khách Hàng (có liên quan). Chúng Tôi có thể sử dụng thông tin về vị trí theo thời gian thực để cung cấp sự hỗ trợ, giải quyết những vấn đề về kỹ thuật và những khó khăn trong công việc có thể xuất hiện khi Bạn sử dụng Ứng dụng be. Bạn có thể vô hiệu việc theo dõi thông tin về vị trí trên thiết bị của Bạn một cách tạm thời. Thiết bị di động của Bạn sẽ thông báo với Bạn khi vị trí bị theo dõi bằng cách thể hiện một biểu tượng hình mũi tên của Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS).

d) Sự tự nguyên cung cấp thông tin từ phía Tài xế

Tài xế hoàn toàn tự nguyện trong việc cung cấp thông tin, thể hiện qua việc đọc, hiểu và đồng ý với BE GROUP bằng cách chọn mục “Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật” trong quá trình đăng ký tài khoản và việc ký thỏa thuận hợp tác với BE GROUP.

II. Mục đích thu thập thông tin

1. Đối với những thông tin mà khách hàng cung cấp

a) Chúng Tôi sử dụng địa chỉ thư điện tử của Bạn, tên, số điện thoại và/hoặc mật khẩu tài khoản để xác thực việc sở hữu của Bạn đối với tài khoản trong Ứng dụng be của Chúng Tôi, để liên lạc với Bạn với những vấn đề có liên quan đến việc sử dụng hoặc quản lý của Dịch Vụ và để gửi cho Bạn những thông tin có liên quan đến Ứng dụng be. Chúng Tôi có thể sử dụng tên của Bạn, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại để gửi tin nhắn, những cập nhật nói chung của Ứng dụng be, những khuyến mại hoặc quảng cáo. Chúng Tôi cũng sẽ gửi thư điện tử cho Bạn yêu cầu Bạn đăng ký vào danh sách theo dõi thư điện tử của Chúng Tôi. Bạn có thể, tại bất cứ thời điểm nào, chọn việc không chấp nhận những thông tin liên quan đến việc cập nhật này.

b) Chúng Tôi sử dụng các thông tin như chuyến đi đã được thực hiện và/hoặc được đặt thông qua Dịch Vụ và phí giao dịch của Dịch Vụ để xác định xem liệu Ứng dụng be có khả năng nhận yêu cầu của Khách Hàng theo Các Điều Khoản Sử Dụng.

c) Chúng Tôi sử dụng các thông tin như tên của ngân hàng nơi mà tài khoản được mở và lưu trữ cũng như lượng tiền được giao dịch thông qua hệ thống tiền điện tử của Ứng dụng be để đảm bảo việc nhận tiền của các bên có liên quan đối với tiền được chuyển thông qua hệ thống tiền điện tử này.

d) Chúng Tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn hoàn toàn là để phân tích các chỉ số sử dụng của Ứng dụng be. Bạn, theo đây, đồng ý rằng dữ liệu của Bạn sẽ được sử dụng bởi hệ thống xử lý dữ liệu nội bộ của Chúng Tôi để đảm bảo rằng bạn sẽ được cung cấp các tính năng của Ứng dụng be một cách tốt nhất.

e) Nếu Bạn là một Khách Hàng, sau khi nhận được yêu cầu của Bạn, Chúng Tôi sẽ chia sẻ thông tin về Bạn như tên, số điện thoại, địa chỉ, điểm đến, vị trí, Dịch Vụ được yêu cầu và/hoặc phí giao dịch để Nhà Cung Cấp Dịch Vụ nhận được yêu cầu của Bạn đối với Dịch Vụ. Thông tin này là cần thiết để Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có thể liên lạc và/hoặc tìm kiếm Bạn và/hoặc hoàn thành yêu cầu của Bạn. Chúng Tôi cũng sẽ gửi số điện thoại của bên mà có thể được liên lạc, do Bạn cung cấp cho Chúng Tôi, cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khi Bạn dùng Ứng dụng be để sử dụng Dịch Vụ vận tải hoặc các Dịch Vụ có liên quan khác.

2. Đối với những thông tin mà Tài xế cung cấp

a) Nếu Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, sau khi nhận được yêu cầu từ Khách Hàng, Chúng Tôi sẽ trao các thông tin như tên, số điện thoại, địa chỉ, vị trí, mã số xác định phương tiện của Bạn hoặc của người điều khiển phương tiện để cung cấp Dịch Vụ nằm dưới sự quản lý của Bạn cho Khách Hàng yêu cầu Dịch Vụ của Bạn. Thông tin này là cần thiết cho Khách Hàng để liên lạc Bạn.

b) Sử dụng thông tin về vị trí và điểm đến của khách hàng để (i) tìm kiếm khách hàng có sẵn xung quanh khu vực của tài xế; (ii) Giúp tài xế tính toán chi phí; (iii) phân tích các chỉ số của ứng dụng nhằm sử dụng cho việc cải thiện hiệu năng của ứng dụng.

c) Để xác nhận các giao dịch của Tài xế và xử lý các thanh toán liên quan đến các giao dịch.

d) Giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách và Quy tắc ứng xử của người tài xế.

e) Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra nào mà BE GROUP có thể yêu cầu để hợp tác với khách hàng.

f) Nhằm liên hệ với bạn liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của BE GROUP.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

– BE GROUP có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt Công ty be thực hiện các chức năng. Vì vậy, BE GROUP có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

+ Các đối tác của BE GROUP, bao gồm các bên BE GROUP cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định.

+ Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện.

+ Các công ty nghiên cứu thị trường.

+ Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển.

+ Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn.

+ Các tổ chức khác trong BE GROUP; và

+ Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các quy định của pháp luật.

– Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch tái cấu trúc doanh nghiệp (sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản …) nhằm mục đích:

+ Đảm bảo quyền lợi của khách hàng một cách tốt nhất.

+ Phục vụ mục đích thống kê, kiểm toán.

+ Nghiên cứu thị trường; phát triển cơ sở hạ tầng, phần mềm, ứng dụng be.

+ Cung cấp thông tin nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Trước khi tiết lộ thông tin của thành viên, BE GROUP sẽ gửi thông báo đến Email của thành viên, sau khi được thành viên trả lời email, thể hiện rõ sự đồng ý thì BE GROUP mới được phép tiết lộ thông tin của thành viên trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

– Trung tâm hỗ trợ khách hàng – Văn phòng Đại diện của Công ty tại số SH02-25 và SH02-26 Khu nhà ở thấp tầng (khu III) thuộc Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Thông tin liên hệ:

+ Email: [email protected]

+ Điện thoại: 1900 232345

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

* Cách 1: Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

– Chọn mục “tài khoản”

– Sau đó chọn “chỉnh sửa”

* Cách 2: Thành viên có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông tin Cá nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích Bổ sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông tin Cá nhân của người dùng bằng cách liên hệ tới:

+ Email: [email protected]

+ Điện thoại: 1900 232345

7. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

– Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của người dùng, BE GROUP đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của BE GROUP và thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới BE GROUP bằng cách gửi email đến [email protected], từ ứng dụng be, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật.

+ Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của BE GROUP sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, be Group sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.

– Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của BE GROUP, Chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

– BE GROUP tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, BE GROUP cũng đề nghị người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và người thực hiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của người dùng trên Ứng dụng be, được BE GROUP cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. be Group cam kết rằng:

– BE GROUP cố gắng hết sức có thể để đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân của người dùng mà BE GROUP đã thu thập và lưu trữ. Ngăn ngừa các hành vi đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép; Sử dụng thông tin trái phép; Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, BE GROUP sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng trong vòng 24 giờ đồng hồ để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

– Ban quản lý Sàn TMĐT be yêu cầu người dùng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý và cập nhật của những thông tin trên. Ban quản lý Sàn TMĐT be không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp là không chính xác.