Thông báo: Thay đổi cách tích điểm thưởng trên ứng dụng Be

Thứ hai, 28/06/2021 16:37 (GMT+7)

Nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng khi sử dụng Be, bắt đầu từ ngày 01/07/2021, cách thức tích điểm mới sẽ được áp dụng, bao gồm các thay đổi như:

  • Thay đổi cách tích điểm: Nhân 5 lần điểm thưởng cho dịch vụ bằng phương thức thanh toán Cake by VPBank 
  • Thay đổi khung điểm xét hạng giúp khách hàng lên hạng thành viên dễ dàng hơn
  • Thay đổi thời gian xét hạng và hết hạn điểm từ 6 tháng thành 3 tháng

1. Thay đổi cách tích điểm và tích gấp 5 lần điểm thưởng khi thanh toán qua Cake by VPBank

Với mỗi 10,000đ tiền thanh toán dịch vụ Be, khách hàng hạng thành viên (member) sẽ tích được 250 điểm khi thanh toán qua Cake by VPBank hoặc 50 điểm khi thanh toán qua các phương thức còn lại. Các hạng thành viên khác áp dụng tương tự như bảng dưới đây.

2. Thay đổi khung điểm xét hạng

3. Thay đổi thời gian xét hạng và hết hạn điểm thưởng xuống 03 tháng

a. Thời gian xét hạng:

Một năm có 04 kỳ xếp hạng, mỗi kỳ kéo dài 03 tháng:
· Kỳ 1: Từ 1/1 đến 31/3
· Kỳ 2: Từ 1/3 đến 30/6
· Kỳ 3: Từ 1/7 đến 30/9
· Kỳ 4: Từ 1/10 đến 31/12
Khách hàng tích lũy đủ điểm của mỗi hạng thành viên trong kỳ xếp hạng hiện tại sẽ được duy trì hạng thành viên trong 03 tháng tiếp theo.

b. Thay đổi thời gian hết hạn điểm:

Số điểm thưởng bạn tích lũy được trong thời gian 3 tháng – ví dụ từ ngày 01/07 đến 30/09 – có thời hạn sử dụng đến hết 3 tháng tiếp theo. Theo đó, điểm thưởng có hạn sử dụng lên đến 6 tháng. VD: 5,000 điểm của bạn được tích luỹ trong kì xếp hạng 1/7- 30/9/2021, sẽ hết hạn vào 23:59’ ngày 31/12/2021