Chào mừng Quý khách đến với trang thông tin điện tử https://be.com.vn và Ứng dụng be của Công ty Cổ phần BE GROUP.

Ứng dụng be là ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là “Sàn TMĐT be“) trong ngành giao thông vận tải được thiết lập, quản lý và vận hành bởi Công ty Cổ phần BE GROUP. Công ty Cổ phần BE GROUP (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “beGroup”) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108269207 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/05/2018, thay đổi lần thứ 7 ngày 24/02/2020 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Be Group”).

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện sử dụng Ứng dụng be (“Điều khoản sử dụng”) trước khi cài đặt và sử dụng Ứng dụng be để đặt mua bất kỳ dịch vụ nào thông qua Sàn TMĐT be (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

Điều khoản sử dụng này là Thỏa thuận pháp lý giữa quý khách hàng và Công ty Cổ phần BE GROUP khi quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng ứng dụng và sử dụng Dịch vụ trên Sàn TMĐT be.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ trên Ứng dụng be, quý khách đồng ý rằng quý khách đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng này và với bất kỳ nội dung sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi beGroup tại từng thời điểm trên trang thông tin điện tử https://be.com.vn và/ hoặc trên Ứng dụng be.

Điều khoản sử dụng này và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi beGroup tại từng thời điểm tại trang thông tin điện tử https://be.com.vn và/ hoặc trên Ứng dụng be.

beGroup bảo lưu quyền được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản cụ thể nào của Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp.

Những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải trên trang thông tin điện tử https://be.com.vn và/ hoặc thông qua Ứng dụng be.

Người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên Điều khoản sử dụng này khi sử dụng Ứng dụng be và sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng be.

Việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng be, sử dụng Dịch vụ trên Sàn TMĐT be sau khi có bất kỳ thay đổi nào về Điều khoản sử dụng, bất kể là quý khách đã xem xét sự thay đổi của Điều khoản sử dụng hay chưa, sẽ mặc nhiên được coi là quý khách đã chấp thuận và đồng ý đối với những nội dung thay đổi đó.

Công ty Cổ phần BE GROUP là chủ sở hữu Ứng dụng be thực hiện hợp tác kinh doanh với Đối tác đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ vận tải cho Khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam (sau đây gọi là: “Đối tác” hoặc “Nhà cung cấp”).

Thời điểm giao dịch giữa nhà cung cấp với quý khách hàng được xác lập thông qua Ứng dụng be cũng là thời điểm quyền và nghĩa vụ giữa quý khách và nhà cung cấp dịch phát sinh hiệu lực theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Dịch vụ mà beGroup cung cấp là ứng dụng công nghệ kết nối quý khách với các Đối tác cung cấp dịch vụ vận tải của Công ty nhằm tạo sự thuận lợi của các bên trong quá trình giao dịch.

Công ty chúng tôi cam kết hỗ trợ quý khách hàng hoặc thực hiện cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình quý khách sử dụng dịch vụ vận tải của nhà cung cấp thông qua Ứng dụng be.

Chính sách này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

Khi sử dụng Dịch vụ, sử dụng Ứng dụng be , quý khách cam kết và bảo đảm bảo rằng:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng; có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng này.

Những thông tin cung cấp cho công ty chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật, đầy đủ và xác thực.

Việc sử dụng Dịch vụ là để phục vụ cho nhu cầu hợp pháp, hợp lệ.

Không được ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng Ứng dụng be của mình

Không được chuyển giao, chuyển nhượng tài khoản người dùng Ứng dụng be của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Cam kết luôn tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành liên quan được áp dụng tại quốc gia của mình và tại Việt Nam nơi bạn sử dụng Dịch vụ.

Có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Ứng dụng be tương thích dành cho thiết bị di động của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không có một thiết bị tương thích với Ứng dụng be hoặc nếu bạn đã tải một phiên bản Ứng dụng be không phù hợp hoặc không tương thích dành cho thiết bị di động của bạn.

Công ty bảo lưu quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng dụng trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Ứng dụng be có hỗ trợ.

Bằng việc sử dụng Ứng dụng be, quý khách cam kết, đồng ý rằng:

Không sử dụng Ứng dụng be để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo; để làm phiền, quấy nhiễu người khác hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo; vi phạm điều cấm của pháp luật có liên quan hiện hành của Việt Nam.

Không liên hệ với Đối tác nhà cung cấp dịch vụ trên Sàn TMĐT be nhằm mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ mà Ứng dụng be có hỗ trợ.

Không sử dụng thông tin của Công ty Cổ phần BE GROUP, của Đối tác nhà cung cấp Dịch vụ vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ.

Không thực hiện các hành vi (cố ý hay vô ý) có thể gây ra tổn hại đối với Ứng dụng be, tổn hại tới uy tín thương hiệu, tài sản của beGroup, Đối tác cung cấp Dịch vụ.

Không sao chép, bán lại, tặng cho hoặc phân phối Ứng dụng be và/ hoặc phần mềm hỗ trợ liên quan khi không có sự cho phép bằng văn bản của beGroup.

Hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản sử dụng Ứng dụng be (tài khoản người dùng) của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để khách hàng sử dụng Ứng dụng be.

Cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý vì mục đích cung cấp tài khoản người dùng Ứng dụng be, cung cấp Dịch vụ cho khách hàng.

Đồng ý cung cấp thông tin xác thực, thường xuyên duy trì, cập nhật kịp thời và đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Công ty để sử dụng Dịch vụ để đảm bảo rằng các thông tin này luôn xác thực, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm. Quý khách xác nhận rằng nếu các thông tin về quý khách là không đúng, không chính xác, thiếu cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Công ty có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của quý khách bất kỳ lúc nào cho dù là có hoặc không thông báo.

Không thực hiện các hành vi lừa dối Công ty và các hành vi có tính chất tương tự nhằm hưởng lợi bất chính trong bất kỳ sự kiện, hoạt động khuyến mại hoặc chiến dịch nào do Công ty tiến hành.

Khi yêu cầu các dịch vụ vận tải thông qua Ứng dụng be hoặc khi sử dụng Dịch vụ, quý khách phải chi trả cước viễn thông cho nhà cung cấp theo chính sách của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Không được thực hiện các hành vi nhằm phá hoại sự vận hành bình thường của Ứng dụng be và các hệ thống công nghệ thông tin liên quan của beGroup.

Việc sử dụng Ứng dụng, Dịch vụ và/ hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng dụng be của quý khách sẽ phù hợp và tuân theo Chính sách Bảo mật thông tin của Công ty. Chính sách này Công ty có thể được sửa đổi theo thời gian và được đăng tải trên trang thông tin điện tử và Ứng dụng be của Công ty.

Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho chính bản thân quý khách, Đối tác cung cấp dịch vụ, Công ty và bất kỳ bên thứ ba nào khi quý khách vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này.

 

1. Định nghĩa

Dịch vụ thanh toán trực tuyến tự động/ Dịch vụ: là việc cấp phép, xử lý dữ liệu và thực hiện thanh toán do VCB (tổ chức tín dụng) và NAPAS (đơn vị chấp thuận thanh toán) cung cấp cho beGroup để xử lý các giao dịch thanh toán tự động phát sinh khi khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải của beGroup.

Giao dịch thanh toán trực tuyến tự động/ Giao dịch: là giao dịch do beGroup thay mặt khách hàng thực hiện thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ qua kênh thanh toán trực tuyến khi phát sinh đối với các dịch vụ mà beGroup cung cấp cho khách hàng sử dụng Token trên cơ sở ủy quyền của khách hàng cho beGroup.

2. Phương thức thực hiện thanh toán

Khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải trên Sàn TMĐT be của beGroup và có sử dụng công cụ thanh toán của NAPAS thì khách hàng mặc nhiên đồng ý ủy quyền, không hủy ngang cho beGroup thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến tự động qua cổng thanh toán của VCB và NAPAS.

Nội dung ủy quyền: Khách hàng đồng ý ủy quyền cho beGroup được thay mặt khách hàng thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến tự động đối với các dịch vụ vận tải mà beGroup cung cấp cho khách hàng.

Điều kiện thanh toán: thanh toán khi phát sinh dịch vụ.

Thời gian thanh toán tự động: cố định, hoặc không cố định.

Giá trị thanh toán: cố định hoặc không cố định.

Phương tiện thanh toán: Token.

Hàng hóa dịch vụ được thanh toán tự động: dịch vụ vận tải.

Khi chấp thuận ủy quyền cho beGroup thì khách hàng mặc nhiên đồng ý cho VCB và NAPAS có quyền lưu trữ các thông tin khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về phương tiện thanh toán, giao dịch, …) để phục vụ cho việc triển khai dịch vụ.

Nếu quý khách hàng không đồng ý ủy quyền cho beGroup theo quy định tại mục này thì quý khách hàng có thể sử dụng phương thức thanh toán khác.

Là người sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng be, quý khách đồng ý rằng, nghĩa vụ thuế của Công ty, của Đối tác cung ứng dịch vụ vận tải là độc lập. Mỗi bên có nghĩa vụ kê khai hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình đối với nhà nước và tuân thủ theo pháp luật thuế nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

a) Công ty và các bên cấp li-xăng cho Công ty (nếu có), khi được áp dụng, sẽ cho bạn li-xăng có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, mang tính cá nhân có giới hạn trong việc sử dụng Ứng dụng be vì mục đích sử dụng Dịch vụ trên cơ sở Điều khoản sử dụng này.

b) Tất cả các quyền không cấp cho khách hàng một cách cụ thể sẽ được bảo lưu bởi Công ty và các bên cấp li-xăng cho Công ty.

c) Quý khách không được:

Cấp li-xăng, cấp lại li-xăng, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào đối với Ứng dụng be dưới bất kỳ hình thức nào.

Sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ Ứng dụng và/ hoặc Phần mềm.

Tạo ra các “đường dẫn” Internet liên kết đến Ứng dụng hoặc “làm nền tảng cho” hay “nhân bản” bất kỳ Phần mềm nào trên bất kỳ máy chủ hay thiết bị hoạt động trên môi trường mạng Internet nào khác.

Đảo ngược thiết kế hoặc truy cập vào Ứng dụng be của Công ty để:

Xây dựng một sản phẩm hoặc Dịch vụ cạnh tranh với Công ty.

Xây dựng một sản phẩm sử dụng những ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như của Ứng dụng be của Công ty, hoặc

Sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Ứng dụng be của Công ty.

Khởi động một chương trình hoặc tập lệnh tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, chương trình tự động, virus, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ của Công ty làm chậm hoặc cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Ứng dụng be của Công ty.

Đăng tải, phân phối hoặc sao chép bằng bất kỳ phương cách nào đối với bất kỳ tài liệu có bản quyền nào, tên thương mại, hay các thông tin sở hữu khác của beGroup mà không có sự chấp thuận của Công ty.

Gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, tên thương mại, hay các quyền sở hữu khác trên trang thông tin điện tử, trên Ứng dụng be.

d) Bạn có thể sử dụng Ứng dụng be vì mục đích sử dụng Dịch vụ của Công ty và không được dùng Ứng dụng be để:

Gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động.

Gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác.

Gửi hoặc lưu trữ tài liệu khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba.

Gửi tài liệu có chứa virus phần mềm, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại.

Gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Ứng dụng be hoặc dữ liệu chứa trong đó; hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Ứng dụng và/ hoặc Phần mềm; hoặc

Giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức để trốn tránh nghĩa vụ hoặc thực hiện các hành vi có thể làm tổn hại quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và hoặc bên thứ ba.