BẢN TIN VI PHẠM TUẦN 02/10/2023 – 08/10/2023

Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 (GMT+7)

Bác tài Be ơi! 

Tuần 02/10/2023 – 08/10/2023, Be ghi nhận nhiều trường hợp Bác tài vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Be đã áp dụng chế tài tương ứng. Trong đó, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đã áp dụng mức chế tài cao nhất khóa tài khoản vĩnh viễn.  

1. Hồ Chí Minh

2. Hà Nội

Lưu ý: Trong tuần 02/10/2023 – 08/10/2023, hệ thống ghi nhận ngưng hoạt động với 56 trường hợp T lệ hoàn thành chuyến của tuần dưới 10% tại khu vực Hồ Chí Minh & Hà Nội 

Bác tài lưu ý thực hiện ĐÚNG các quy định trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử và tránh xa các hành vi vi phạm về chất lượng, an toàn, gian lận nhé! 

Mến chúc Bác tài hoạt động an toàn và hiệu quả cùng Be! 

Trân trọng, 

Đội Ngũ Vận Hành Be Group