Ứng dụng gọi xe Be quyên góp 300 triệu đồng ủng hộ miền Trung

Chương trình “Vì miền Trung yêu thương” trên ứng dụng Be đã hoàn thành tốt đẹp với 300 triệu đồng được trao tận tay người dân miền Trung bị ảnh…

10 tháng 11, 2020

Xem thêm