VPBankS ‘rót’ gần 740 tỉ đồng cho ứng dụng Be

Nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be thuộc Be Group vừa nhận thêm khoản đầu tư mới, tiếp nối khoản thu xếp tài chính trước đó từ đối tác ngoại Ngân hàng…

10 tháng 01, 2024

Xem thêm