Cộng đồng
Tài xế Be

Làm nên thành công của chúng tôi không thể thiếu những đóng góp của bạn.

Gia nhập cộng đồng tài xế Be
Chương trình thưởng, ưu đãi, và quyền lợi
Chương trình thưởng
Chương trình thưởng các tài xế cho các dịch vụ của Be tại từng thành phố.
Chương trình đào tạo - beAcademy
Chương trình đào tạo và hướng dẫn các tài xế về dịch vụ của Be.
Quyền lợi
Chương trình đào tạo và hướng dẫn các tài xế về dịch vụ của Be.
Cổng tin tức
Cập nhật các chương trình đặc biệt, tin tức và quy định
Chương trình đặc biệt
Cập nhật các chương ưu đãi, chương trình bác tài thân thiết.
Cộng đồng
Cổng thông tin, cập nhật tin tức.
Quy định
Các quy định về đảm bảo chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn.