Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

1. Quy định chung

1.1 Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này (sau đây được gọi tắt là: “Chính Sách Bảo Mật”) được ban hành bởi Công ty Cổ phần Be Group, mã số thuế: 0108269207, địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là: “Be Group”) được áp dụng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Be.

1.2 Be Group nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã tin tưởng cung cấp cho Be Group và tin rằng Be Group có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của mình một cách thích hợp. Chính Sách Bảo Mật này giúp Khách hàng hiểu được cách thức Be Group thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà mình đã cung cấp cho Be Group và/hoặc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân về Khách hàng, cho dù là hiện tại hoặc trong tương lai, cũng như để giúp Khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho Be Group bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của mình. Khách hàng trong Chính sách này được hiểu, bao gồm tất cả các Thành viên tham gia Sàn TMĐT Be: Khách hàng (Người Mua), Tài xế, Thương nhân (Người bán), Đơn vị vận tải và các đối tác khác.

1.3 Chính Sách Bảo Mật này liên quan đến việc thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân bởi Be Group và/hoặc các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, đơn vị liên kết nào với Be Group, người quản lý, đối tác, người lao động, nhân viên hoặc đơn vị tư vấn của Be Group (“Người Đại Diện”). Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm các thông tin, dữ liệu về Khách hàng mà Be Group nắm giữ hoặc thu thập được trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc Khách hàng cung cấp cho Be Group, hoặc thông tin thu thập được thông qua việc Khách hàng truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Be, hoặc từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu của Khách hàng phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Cơ Sở Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

2.1 Bằng việc truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng Be, Khách hàng xác nhận, chấp thuận và đồng ý các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, và theo đây Khách hàng đồng thuận, cho phép Be Group và/hoặc Người Đại Diện thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này. Nếu Khách hàng không đồng ý cho phép Be Group thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của mình như quy định trong Chính Sách Bảo Mật này, Khách hàng vui lòng không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc không truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Be.

2.2 Khách hàng có thể rút lại sự chấp thuận cho phép Be Group và/hoặc Người Đại Diện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân bằng việc gửi thông báo cho họ về điều này. Trong trường hợp này, Khách hàng lưu ý rằng việc rút lại sự chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước đó đối với Dữ Liệu Cá Nhân trên cơ sở sự chấp thuận của mình, đồng thời Dữ Liệu Cá Nhân vẫn sẽ tiếp tục được lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, khi Khách hàng từ chối cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin được yêu cầu hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, Be Group có thể sẽ không cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ đầy đủ và chất lượng theo tuyên bố.

2.3 Khách hàng đồng ý không cung cấp cho Be Group/Người Đại Diện bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc có thể gây hiểu nhầm và Khách hàng đồng ý sẽ thông báo cho Be Group về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin của mình.

2.4 Khách hàng cần biết rằng Internet không phải là một hình thức giao tiếp an toàn, và mọi rủi ro liên quan đến việc gửi và nhận thông tin thông qua Internet bao gồm rủi ro bị truy cập và can thiệp trái phép bởi các bên thứ ba. Thông tin truyền tải qua Internet có thể phải được truyền qua nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ (thậm chí khi người gửi và người nhận cư ngụ trong cùng một quốc gia, vùng lãnh thổ), trong đó có những quốc gia, vùng lãnh thổ nơi pháp luật về bảo mật và bảo vệ dữ liệu không hoàn thiện như pháp luật tại quốc gia, vùng lãnh thổ mà Khách hàng cư trú. Be Group/Người Đại Diện không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bảo mật, an ninh hoặc tính toàn vẹn của Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng khi các dữ liệu này được truyền tải thông qua Internet.

3. Cam kết Bảo Mật

3.1 Be Group cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau trong quá trình thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân:

3.2 Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết cho mục đích thu thập tại Chính Sách Bảo Mật này;

3.3 Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành.

3.4 Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu tại Chính Sách Bảo Mật này và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành.

3.5 Dữ Liệu Cá Nhân của được lưu trữ một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành.

3.6 Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành nhằm đảm bảo tính an toàn của dữ liệu cá nhân ở mức thích hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp dữ liệu cá nhân và sự phá hủy, mất, thiệt hại ngoài ý muốn.

3.7 Ngoài các quy định nêu trên, Be Group cam kết tuân thủ các nguyên tắc khác được pháp luật quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ Liệu Cá Nhân.

  1. Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Be Group thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau được liệt kê dưới đây. Be Group có thể thu thập, liên kết và kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng lại tạo điều kiện tốt nhất cho Khách hàng để cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng Be.

4.1 Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân khi Khách hàng cung cấp cho Be Group

– Tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các thông tin nhận dạng khác;

– Thông tin liên lạc như: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số fax; địa thường trú, địa chỉ tạm tú, hoặc địa chỉ cư trú khác, địa chỉ thư điện tử cá nhân, sở thích, thông tin khác liên quan đến các yêu cầu đặc biệt từ Khách hàng.

– Thông tin như hồ sơ/yêu cầu kê khai, đăng ký từ Be Group để Khách hàng đủ điều kiện cung cấp/sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Be Group.

– Thông tin về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực.

– Thông tin trao đổi, phản hồi, trả lời giữa Be Group và Khách hàng khi Khách hàng liên hệ Be Group qua các kênh: điện thoại, email, văn bản, … hoặc ngược lại (Be Group liên hệ với Khách hàng).

– Thông tin liên quan đến mạng xã hội: tùy vào các cài đặt của mạng xã hội mà Khách hàng sử dụng, Be Group có thể nhận được thông tin (bí danh, hình ảnh, video, bài viết, …) từ các nhà cung cấp mạng xã hội của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng tài khoản mạng xã hội để kết nối, tham gia, đăng ký truy cập vào vào trang thông tin điện tử, ứng dụng Be.

– Các thông tin, dữ liệu nhạy cảm theo đặc tính vốn có và nhận biết chung như: quốc tịch, lý lịch tư pháp, dữ liệu sinh trắc học, y tế, giáo dục, tài chính, việc làm … chỉ thu thập thông tin này khi Khách hàng đồng ý hoặc khi Be Group tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật áp dụng hiện hành liên quan và Chính Sách Bảo Mật này.

– Các thông tin được Khách hàng đồng ý cung cấp cho Be Group thông qua thông qua các chương trình, sự kiện mà Khách hàng đồng ý kê khai và cung cấp cho Be Group/Người Đại Diện.

4.2 Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân khi Khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng Be:

– Thông tin các giao dịch (thời gian, địa điểm, khoảng cách, hành trình chuyến xe …).

– Thông tin về thanh toán (số tiền, hình thức, thời gian, … thanh toán).

– Đánh giá, nhận xét về việc Khách hàng cung cấp/sử dụng dịch vụ.

– Vị trí của Khách hàng.

– Thông tin về cấu hình, phần mềm, phần cứng, … thiết bị sử dụng để truy cập vào trang thông tin điện tử, ứng dụng Be.

– Trao đổi, phản hồi giữa Khách hàng và Be Group, đối tác cung cấp dịch vụ cùng Be Group trong quá trình sử dụng dịch vụ, truy cập vào trang thông tin điện tử, ứng dụng Be.

4.3 Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu khác:

Ngoài các nguồn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân như quy định tại khoản 4.1 và 4.2, Be Group thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn:

– Từ bên thứ ba được phép cung cấp, tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng;

– Từ các nguồn dữ liệu được công khai;

– Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Từ các đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, đơn vị liên kết, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ khác của Be Group.

5. Mục Đích Thu Thập

5.1 Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng:

– Xử lý các yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng.

– Cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng yêu cầu của Khách hàng và duy trì mối quan hệ khách hàng với Be Group.

– Thẩm định tính phù hợp khi Khách hàng đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ.

– Phân tích, thống kê, bao gồm cả phân tích hành vi ứng xử và tiểu sử cá nhân.

– Xác lập, tiếp tục và quản lý quan hệ đối với khách hàng và tài khoản.

– Tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị trường để cải tiến sản phẩm dịch vụ.

– Cung cấp cho Khách hàng các chương trình khuyến mại, chương trình khách hàng thường xuyên.

– Đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp, sản phẩm bảo hiểm hoặc tài chính.

– Be Group/Đơn vị thành viên giới thiệu đến Khách hàng những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng của mình/Đối tác hợp tác của Be Group.

5.2 Cung cấp chương trình khách hàng thường xuyên

Be Group sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng để (i) cập nhật thông tin về các chính sách, quy định mới của chương trình khách hàng thường xuyên, (ii) gửi đến Khách hàng các chính sách ưu đãi và khuyến mại cho hội viên, (iii) liên hệ với Khách hàng nhằm giải quyết các yêu cầu từ Khách hàng, (iv) cung cấp sản phẩm, dịch vụ hội viên yêu cầu, (v) quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin các yêu cầu của hội viên để cung cấp các chính sách phù hợp, (vi) tiếp nhận thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

5.3 Thực hiện các quy định về kế toán, thuế

Be Group thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về kế toán, hóa đơn bán hàng, thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.4 Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng

Be Group sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ chăm sóc khách hàng như sau: (i) tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại từ Khách hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn, (ii) liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu từ Khách hàng, (iii) thực hiện phân tích thống kê nhằm phát triển, hoàn thiện các dịch vụ và ưu đãi trên cơ sở thông tin cá nhân và yêu cầu của Khách hàng, và (iv) hỗ trợ Khách hàng nhanh hơn cũng như hoàn thiện nội dung, thiết kế website và ứng dụng Be, (v) thực hiện thăm dò về sự hài lòng của Khách hàng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của Khách hàng, và (vi) giải quyết khiếu nại của Khách hàng.

5.5 Liên hệ với Khách hàng

Be Group sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để liên hệ với Khách hàng qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính; hoặc các hình thức thông báo khác nhằm thực hiện việc cung cấp các dịch vụ của Be Group theo yêu cầu của Khách hàng hoặc trong trường hợp cần thiết.

5.6 Tiếp thị trực tiếp

Vì mục đích tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ của Be Group và/hoặc bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn: các đối tác hợp tác kinh doanh; đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, nhà tài trợ của Be Group; các đơn vị liên kết, đồng thực hiện) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó hiện tại hoặc được tạo ra trong tương lai. Be Group có thể liên lạc tiếp thị đến Khách hàng qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính, hoặc các hình thức thông báo khác để Khách hàng nhận được các thông tin tiếp thị. Nếu Khách hàng muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị, Khách hàng có thể gửi thông báo yêu cầu hủy qua liên kết hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị trong email, tin nhắn; từ chối cuộc gọi đến.

5.7 Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Be Group có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà Be Group thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Điều này cho phép Be Group hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của Khách hàng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng Be, phát triển các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính, bảo hiểm…

5.8 Đảm bảo an ninh, an toàn và các vấn đề pháp lý

Be Group sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng để bảo vệ an toàn cho Khách hàng và những người khác khi cung cấp/sử dụng dịch vụ bằng cách (i) xác minh, kiểm tra nhận dạng khi yêu cầu và cung cấp/sử dụng dịch vụ, (ii) khi Be Group được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi bởi các đơn vị, cá nhân, nhân viên tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, (iii) chia sẻ thông tin nhận dạng và các thông tin liên quan của Khách hàng với cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Be Group sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng liên quan đến việc chia, tách, sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của Be Group.

5.9 Cho các mục đích khác

– Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử và ứng dụng Be hoạt động suôn sẻ.

– Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Be Group hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Khách hàng với Be Group.

– Bất kỳ mục đích nào khác mà Be Group thông báo cho Khách hàng tại thời điểm cần sự cho phép, chấp thuận của Khách hàng hoặc khi Be Group đã tuân thủ nghiêm ngặt các luật áp dụng hiện hành và Chính Sách Bảo Mật này.

6. Không Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

Be Group sẽ không cung cấp, tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số trường hợp cần thiết cho việc thực hiện một hay nhiều mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nêu tại Chính Sách Bảo Mật này như sau:

– Các đối tác hợp tác kinh doanh, đơn vị liên kết, đơn vị thành viên, công ty con, chi nhánh, cá nhân hợp tác của Be Group liên quan đến thực hiện cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng.

– Các phòng/ban, cán bộ, nhân viên, đại lý của Be Group bao gồm nhưng không giới hạn: xử lý thanh toán, hỗ trợ, thu hồi nợ, kiểm tra lý lịch, vận hành.

– Các nhà cung cấp dịch vụ như: nhà cung cấp thiết bị/phần mềm lưu trữ; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; đối tác tiếp thị; đối tác tài chính, bảo hiểm; nhà cung cấp dịch vụ nhận biết danh tính; tổ chức, đơn vị, cá nhân tư vấn pháp lý; tổ chức, đơn vị kiểm toán, tư vấn tài chính.

– Tổ chức, đơn vị thực hiện các chương trình, sự kiện có tính liên kết, đồng thực hiện với Be Group để cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các chương trình ưu đãi, tiện ích đến Khách hàng.

– Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (bao gồm cơ quan quản lý trong nước và/hoặc nước ngoài), cơ quan thi hành án, cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà có thẩm quyền khác mà Be Group được yêu cầu phải tiết lộ theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan hoặc theo thỏa thuận/hợp đồng/cam kết giữa các bên liên quan cho phép hoặc yêu cầu phải tiết lộ thông tin cho họ.

7. Sử Dụng Cookies

7.1 Cookies là những tập tin dữ liệu nhỏ được thiết lập trên các thiết bị của Khách hàng khi truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Be hoặc khi Khách hàng truy cập vào vào những quảng cáo trực tuyến của Be Group hoặc nhà cung cấp cho Be Group. Cookies và những công nghệ tương tự được sử dụng để nhận diện thiết bị của Khách hàng cho những mục đích sau:

– Cho phép máy chủ của Be Group xác định xem các cookies được thiết lập của Khách hàng đã bật hay tắt và từ đó Be Group có thể biết được các dữ liệu có thể thu thập được từ Khách hàng hay không.

– Lưu trữ những ưu tiên truy cập của Khách hàng, từ đó Khách hàng không phải chọn lại những tùy chọn khi quay trở lại trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Be.

– Tạm thời cho phép Khách hàng mang thông tin giữa các trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Be và tránh việc Khách hàng phải nhập lại những thông tin này.

– Theo dõi việc Khách hàng truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Be, từ đó Be Group có thể thống kê những truy cập mới và hiện tại đối với trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Be và đánh giá tính hiệu quả.

– Tạm thời lưu trữ thông tin truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Be cho Khách hàng những trải nghiệm tốt hơn.

– Làm cho trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Be thiết thực hơn so với nhu cầu của Khách hàng.

– Cung cấp các quảng cáo trực tuyến và các ưu đãi trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Be hoặc của bên thứ ba nhằm thu hút sự quan tâm của Khách hàng.

7.2 Những cookies này có thể được cài đặt trên thiết bị của Khách hàng bởi Be Group hoặc bởi bên thứ ba nhân danh Be Group (ví dụ: mạng lưới quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ như dịch vụ phân tích lượng truy cập web). Hầu hết các trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động đều được thiết lập để tiếp nhận các cookies. Khách hàng vẫn có thể chọn “không chấp nhận” các cookies bằng cách thay đổi các cài đặt trên trình duyệt và ứng dụng của mình, nhưng nếu Khách hàng chặn toàn bộ cookies, bao gồm cả những cookies cực kỳ cần thiết, Khách hàng có thể gặp phải việc một số chức năng trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Be sẽ không hoạt động một cách phù hợp.

8. Giám Sát

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Be Group có thể ghi âm, ghi hình và giám sát các trao đổi qua phương tiện điện tử giữa Khách hàng và Be Group để đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quản lý và các chính sách nội bộ của Be Group cho các mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân.

9. Phương Thức Để Khách Hàng Tiếp Cận, Điều Chỉnh, Hủy Bỏ Dữ Liệu Cá Nhân Của Mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình:

– Bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên các trang thông tin điện tử, ứng dụng Be (nếu có) sau đó chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình; hoặc

– Có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Dữ Liệu Cá Nhân, yêu cầu hạn chế hoặc hủy bỏ việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác không được hủy bỏ) và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của mình bằng cách gửi thông tin tới email: [email protected] hoặc liên hệ tổng đài theo điện thoại: 1900 232345.

10. Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Be Group lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng cho các mục đích pháp lý, quản lý, kinh doanh và hoạt động.

Be Group sẽ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân do Khách hàng cung cấp trong quá trịnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi Khách hàng có yêu cầu hủy, xóa hoặc ngăn chặn việc truy cập, sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp trừ trường hợp pháp luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng phải lưu trữ lâu hơn vĩnh viễn hoặc lưu trư có thời hạn xác định, Be Group sẽ tuân thủ, thực hiện nghĩa vụ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng theo luật định.

11. Các Trang Thông Tin Điện Tử và Ứng Dụng Liên Kết

Chính Sách Bảo Mật này của Be Group không áp dụng đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng liên kết của các bên thứ ba nơi đặt các quảng cáo trực tuyến cho các sản phẩm, dịch vụ, trang tông tin điện tử, ứng dụng của Be Group hoặc đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng của các bên thứ ba mà Be Group không điều hành hoặc kiểm soát.

12. Sửa Đổi, Bổ Sung Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm và rà soát định kỳ bởi Be Group.

Be Group có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào bằng cách công bố trên trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng Be của Be Group. Bằng cách tiếp tục truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Be sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này, Khách hàng đồng ý chấp nhận các sửa đổi, bổ sung từ Be Group.

13. Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Be Group.

Thông tin liên hệ:

– Email: [email protected]

– Điện thoại: 1900 23 23 45

14. Hiệu Lực Và Chuyển Tiếp

Chính Sách Bảo Mật này được sửa đổi, bổ sung vào ngày 07/07/2020 và ngày 10/10/2021.

Các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ trước đó sẽ tiếp tục được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ tuân theo các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

Chính Sách Bảo Mật này là nội dung không tách rời của Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT Be, các Điều Khoản Sử Dụng Chung đã được BE GROUP công bố tại địa chỉ website: https://www.be.com.vn. Khách hàng cần phải thường xuyên truy cập vào địa chỉ website này để cập nhật những sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 

Biện Pháp Quản Lý Và Kiểm Soát Thông Tin Trên Ứng Dụng Be

Các hành vi bị cấm trên ứng dụng Be và biện pháp xử lý:
A. ĐỐI VỚI TÀI XẾ, SHIPPER
I. Đình chỉ thủ công đối với các vi phạm sau:

II. Đình chỉ tự động qua hệ thống:

B. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
I. Đình chỉ thủ công:

II. Đình chỉ tự động:

C- ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN (BEFOOD)

Đình chỉ thủ công:

D- CƠ CHẾ RÀ SOÁT VÀ KIỂM SOÁT THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ TMĐT CỦA BAN QUẢN TRỊ SÀN GIAO DỊCH TMĐT BE

Thông qua hệ thống báo cáo để rà soát, kiểm soát thông tin và phát hiện, xử lý các gian lận, vi phạm quy chế trong việc sử dụng dịch vụ.

Việc rà soát và kiểm soát thông tin sẽ kết hợp giữa các phương pháp thủ công, công nghệ và hệ thống tự động của Be Group. Khi phát hiện ra sai phạm, tuỳ mức độ mà sẽ có những chế tài khác nhau.

Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Be giữ quyền quyết định về việc lưu hoặc loại bỏ những thông tin vi phạm hoặc phối hợp vơi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết trong trường hợp những vi phạm nghiêm trọng.

Khách hàng phát hiện các hành vi vi phạm, có quyền thông báo với Công ty Cổ phần BE GROUP thông qua việc gửi email: [email protected] hoặc liên hệ tổng đài 1900 232345. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý thích hợp với các vi phạm trên.

E- ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

1. Biện Pháp Quản Lý & Kiểm Soát Thông Tin Trên Ứng Dụng Be này là phần không tách rời của Quy chế hoạt động sàn thương mại điện tử Be. Biện pháp quản lý và kiểm soát thông tin này có hiệu lực sau sau khi được công bố, cập nhật trên trang thông tin điện tử www.be.com.vn và ứng dụng Be.

2. BE GROUP bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ nội dung chi tiết trong Biện pháp quản lý và kiểm soát thông tin này và công bố qua ứng dụng Be, website của BE GROUP trước khi áp dụng những thay đổi. Khách hàng, Tài xế, Shipper, Người Bán cần phải thường xuyên theo dõi và cập nhật những thay đổi của Biện pháp quản lý và kiểm soát thông tin này để có thể hiểu và thực hiện các quy định tại từng thời điểm.

Các Biện Pháp Và Cơ Chế Giải Quyết Tranh Chấp
Công ty Cổ phần BE GROUP (“BE GROUP”) và Nhà cung cấp (Đơn vị kinh doanh vận tải, đối tác khác có hợp tác kinh doanh với Be Group) có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các khiếu nại và hỗ trợ Khách hàng liên quan đến dịch vụ vận tải được cung cấp cho Khách hàng thông qua ứng dụng Be. Các khiếu nại của thành viên, Khách hàng liên quan đến việc cung cấp, sử dụng ứng dụng Be sẽ do BE GROUP chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên, Khách hàng.
Khi phát sinh tranh chấp, BE GROUP đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên, Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của BE GROUP. Thành viên, Khách hàng có thể thực hiện khiếu nại dịch vụ theo các cách sau:
Cách 1: Khiếu nại trực tiếp với Nhà cung cấp
Khách hàng có thể khiếu nại về dịch vụ vận tải, sản phẩm, dịch vụ khác trực tiếp với Nhà cung cấp. Trong trường hợp này, Nhà cung cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời Khách hàng theo cam kết dịch vụ của mình.
Cách 2: Khiếu nại thông qua BE GROUP
Khách hàng có thể khiếu nại về dịch vụ vận tải, sản phẩm, dịch vụ khác của Nhà cung cấp kết nối qua ứng dụng Be thông qua BE GROUP theo quy trình sau:
Bước 1: Phản hồi với BE GROUP bằng cách gọi điện thoại đến số 1900232345, gửi email đến [email protected], từ ứng dụng Be ngay sau mỗi chuyến xe và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật. Thời hạn để BE GROUP tiếp nhận khiếu nại là ba (03) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.
Bước 2: Trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, BE GROUP sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. BE GROUP cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với Nhà cung cấp để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.
Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của BE GROUP về khiếu nại, Nhà cung cấp sẽ chủ động phối hợp với BE GROUP để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại và BE GROUP hoặc ủy quyền cho BE GROUP thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.
Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của Nhà cung cấp, thì BE GROUP có trách nhiệm làm trung gian trong việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.
Bước 4: Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì BE GROUP sẽ phối hợp với Nhà cung cấp để báo cáo vụ việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Các Nhà cung cấp, Khách hàng có trách nhiệm, chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề phát sinh. Nhà cung cấp phải là bên chủ động tiếp nhận, xem xét, giải quyết khiếu nại của Khách hàng. BE GROUP sẽ phối hợp, hỗ trợ các bên trong việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa Nhà cung cấp và Khách hàng. BE GROUP sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Khách hàng và Nhà cung cấp nếu được bên có liên quan đến tranh chấp đồng ý hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Sau khi Nhà cung cấp và Khách hàng đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, Nhà cung cấp có trách nhiệm thông báo đầy đủ, kịp thời kết quả giải quyết cho BE GROUP. Trường hợp Tài xế có lỗi, cố ý thực hiện các hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử của Tài xế đã BE GROUP công bố trên website, ứng dụng Be, thì BE GROUP sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm (chế tài) tương ứng.
BE GROUP tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các Nhà cung cấp của BE GROUP cũng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện đầy đủ các cam kết, trách nhiệm đối với Khách hàng theo chính sách chất lượng đã công bố. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi có tính chất tương tự gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác là không thể chấp nhận trong cộng đồng BE GROUP và người thực hiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Quy Trình Giao Kết Hợp Đồng Điện Tử đối với Dịch vụ beCar
Quy trình giao kết hợp đồng vận tải bằng phương thức điện tử giữa Be Group và Khách hàng về việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách theo hợp đồng bằng xe ô tô dưới 09 chỗ ngồi được ban hành bởi Công ty Cổ phần Be Group, mã số thuế 0108269207, địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“Be Group”) và có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với cá nhân đăng ký và sử dụng dịch vụ vận tải thông qua ứng dụng Be (“Khách hàng”).
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục về việc ký kết hợp đồng vận chuyển hành khách theo hợp đồng điện tử.
Be Group, trong phạm vi quy định của pháp luật, có quyền thay đổi, điều chỉnh và bổ sung nội dung quy trình này để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và có hiệu lực ngay sau khi thay đổi, điều chỉnh và bổ sung. Be Group sẽ niêm yết các thông báo thay đổi, điều chỉnh và bổ sung trên trang thông tin điện tử của Be Group và thông qua ứng dụng Be. Vì vậy, Khách hàng nên truy cập định kỳ vào trang này để cập nhật những điều khoản mới được thay đổi.
Quy trình giao kết hợp đồng cụ thể như sau:
1. Cấu phần của hợp đồng
Hợp đồng vận chuyển hành khách theo hợp đồng điện tử bao gồm các phần:
(i) Hợp đồng vận chuyển hành khách theo hợp đồng điện tử bằng xe ô tô (“Hợp đồng vận chuyển”): xác định cụ thể hợp đồng và quy định các điều khoản: phương thức, thời hạn hợp đồng; dịch vụ cung cấp; giá (cước) dịch vụ, phí, phụ phí; thanh toán và hóa đơn; quyền và nghĩa vụ của các bên (Be Group, Lái xe, Người thuê vận tải, hành khách), cơ chế giải quyết tranh chấp; hiệu lực hợp đồng; truy xuất và lưu trữ hợp đồng.
(ii) Phụ lục hợp đồng vận chuyển: quy định chi tiết các thông tin tối thiểu của dịch vụ bao gồm: thông tin lái xe (họ tên, số điện thoại); thông tin về hành khách (họ tên, năm sinh, danh sách, số lượng hành khách); thông tin về phương tiện (biển kiểm soát; chỗ ngồi); thông tin đối với từng chuyến đi (điểm đón, điểm trả, cự ly, hành trình).
2. Trình tự giao kết hợp đồng vận chuyển và phụ lục hợp đồng vận chuyển
Để sử dụng dịch vụ vận chuyển hành khách theo hợp đồng điện tử thông qua ứng dụng Be, Khách hàng phải đồng ý giao kết hợp đồng và (các) phụ lục hợp đồng đối với từng chuyến (cuốc) xe cụ thể.
2.1. Giao kết hợp đồng vận chuyển
Hợp đồng vận chuyển sẽ được giao kết một lần khi Khách hàng đăng ký tài khoản ứng dụng Be và theo trình tự và thủ tục như sau:
Bước 1: Đề nghị giao kết hợp đồng vận chuyển
– Sau khi tải ứng dụng Be, Khách hàng tiến hành đăng ký để sử dụng dịch vụ thông qua ứng dụng Be, đề nghị giao kết hợp đồng được gửi tới Khách hàng. Khách hàng bấm chọn “Hợp đồng vận chuyển” để xem nội dung hợp đồng.
Bước 2: Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng vận chuyển
– Khách hàng, bằng việc nhập số điện thoại, sau đó chọn “Tiếp tục” và nhập mã OTP được Be Group thông báo bằng tin nhắn SMS đến số điện thoại của Khách hàng thì được hiểu là Khách hàng đã đồng ý giao kết Hợp đồng vận chuyển, chấp thuận và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng vận chuyển.
– Trường hợp không chấp thuận việc giao kết hợp đồng, Khách hàng có thể từ chối giao kết hợp đồng bằng việc không nhập mã OTP và thoát (đóng) ứng dụng Be.
2.2. Giao kết (các) phụ lục hợp đồng vận chuyển
Phụ lục hợp đồng vận chuyển sẽ được giao kết nhiều lần, tương ứng với số lần yêu cầu cung cấp dịch vụ của Khách hàng thông qua ứng dụng Be theo trình tự và thủ tục như sau:
Bước 1: Gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ và giao kết phụ lục hợp đồng vận chuyển
– Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ, thông qua ứng dụng Be¸ Khách hàng nhập điểm đi và điểm đến sau đó nhấn chọn “Đặt xe” được hiểu là Khách hàng đã gửi yêu cầu đề nghị cung cấp dịch vụ và giao kết phụ lục hợp đồng vận chuyển tới Be Group.
Bước 2: Chấp nhận đề nghị giao kết phụ lục hợp đồng vận chuyển
– Yêu cầu giao kết phụ lục hợp đồng vận chuyển của Khách hàng sẽ được hệ thống xử lý truyền tải đến Be Group và Lái xe. Trường hợp Lái xe tiếp nhận yêu cầu dịch vụ của Khách hàng thông qua ứng dụng Be được hiểu là phụ lục hợp đồng vận chuyển đã được giao kết thành công.
– Trường hợp không có Lái xe tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, được hiểu là phụ lục hợp đồng vận chuyển chưa được giao kết. Để yêu cầu lại dịch vụ, Khách hàng thực hiện lại từ Bước 1.
3. Sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng vận chuyển và phụ lục hợp đồng vận chuyển
3.1. Đối với hợp đồng vận chuyển
– Hợp đồng vận chuyển có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Be Group để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay sau khi Be Group thông báo sửa đổi, bổ sung cho Khách hàng.
– Be Group sẽ niêm yết các thông báo sửa đổi, bổ sung trên trang thông tin điện tử của Be Group và thông qua ứng dụng Be.
– Bằng việc tiếp tục gửi yêu cầu dịch vụ thông qua ứng dụng Be vào bất kỳ thời điểm nào sau khi Be Group gửi thông báo sửa đổi, bổ sung thì được hiểu rằng Khách hàng đã đọc, đồng ý và chấp nhận tuân theo hợp đồng (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung).
– Trường hợp Khách hàng không đồng ý với nội dung sửa đổi, bổ sung, Khách hàng có quyền ngưng sử dụng dịch vụ.
3.2. Đối với (các) phụ lục hợp đồng vận chuyển
– Khách hàng bổ sung thông tin (họ và tên) của (các) hành khách đi cùng vào mục danh sách hành khách được hiện thị trên ứng dụng Be.
– Các trường hợp sửa đổi, bổ sung khác theo thỏa thuận và thống nhất trực tiếp giữa các bên.
4. Truy xuất hợp đồng
4.1. Để truy xuất Hợp đồng vận chuyển, Khách hàng chọn thanh menu trên ứng dụng Be và chọn mục “Hợp đồng vận chuyển” để xem lại nội dung hợp đồng vận chuyển được ký kết.
4.2. Để truy xuất phụ lục hợp đồng vận chuyển, Lái xe hoặc Khách hàng chọn thanh menu trên ứng dụng Be, vào mục “Lịch sử” và chọn chuyến đi để xem lại phụ lục hợp đồng vận chuyển.
4.3. Trường hợp Khách hàng và Lái xe đang thực hiện chuyến đi (cung cấp và sử dụng dịch vụ), Lhách hàng và Lái xe có thể chọn “Chi tiết chuyến đi” được hiển thị trên ứng dụng Be để xem chi tiết Hợp đồng vận chuyển và phụ lục hợp đồng vận chuyển.
5. Mẫu Hợp đồng vận chuyển và phụ lục hợp đồng vận chuyển
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________________________________________
HỢP ĐỒNG
VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH THEO HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ BẰNG XE Ô TÔ
Hợp Đồng Vận Chuyển Hành Khách Theo Hợp Đồng Điện Tử Bằng Xe Ô Tô này (sau đây gọt tắt là: “Hợp Đồng”) được xác lập giữa:
I. Bên Cung Cấp Dịch Vụ
Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế: 0108269207
Điện thoại: 1900 232345
Đại diện bởi: Bà Vũ Hoàng Yến – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật
(Sau đây gọi tắt là: “BE GROUP” hoặc “Đơn Vị Vận Tải” hoặc “Công ty”).

II. Bên Sử Dụng Dịch Vụ
Là Khách Hàng đã đăng ký sử dụng ứng dụng Be có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi.
Họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số thuế (nếu có) của Khách Hàng theo thông tin của Khách Hàng đã cung cấp khi đăng ký sử dụng ứng dụng Be, được hiển thị trên ứng dụng Be dành cho Khách Hàng.
(sau đây gọi tắt là “Người Thuê Vận Tải” hoặc “Khách Hàng”).
BE GROUP và Người Thuê Vận Tải ký kết Hợp Đồng này trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, tự do ý chí; Hợp Đồng được hai Bên giao kết bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng Be theo Quy chế quản lý hoạt động Sàn TMĐT Be được Công ty đăng ký, tổ chức vận hành theo quy định của pháp luật thương mại điện tử và pháp luật có liên quan hiện hành.
Hợp Đồng này bao gồm 02 (hai) phần:
Phần I: Điều Khoản Chung
Phần II: Điều Khoản Cụ Thể: Quy định về các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển hành khách bằng xe ô tô dưới hình thức điện tử theo quy định của pháp luật kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hiện hành.
Các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp Đồng như sau:
Phần I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1: Phương thức giao kết, thời hạn của hợp đồng
1. Phương thức giao kết hợp đồng
a) Các bên đồng ý chấp thuận việc giao kết Hợp Đồng này bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng Be, có giá trị pháp lý như hợp đồng ký kết bằng văn bản và có giá trị làm chứng cứ.
b) Quy trình giao kết hợp đồng điện tử: Theo Phụ lục 4 của Quy chế quản lý hoạt động ứng dụng Be hiện hành do BE GROUP công bố theo quy định trên ứng dụng Be và/hoặc trên trang thông tin điện tử của BE GROUP.
2. Thời điểm giao kết hợp đồng
c) Khách Hàng khi đăng ký sử dụng ứng dụng Be (phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải trên thiết bị di động được vận hành bởi BE GROUP hoặc đơn vị thành viên của BE GROUP), sau khi đã cung cấp các thông tin yêu cầu về họ tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin yêu cầu khác; ứng dụng Be sẽ hiển thị nội dung Hợp Đồng này; Sau khi Khách Hàng đã đọc toàn bộ nội dung hợp đồng được hiển thị và tự nguyện đồng ý với tất cả nội dung của hợp đồng bằng việc nhấn nút đồng ý đăng ký sử dụng ứng dụng be để BE GROUP xem xét chấp thuận.
d) Thời điểm Hợp Đồng này được giao kết giữa các Bên là thời điểm BE GROUP chấp thuận cho Khách Hàng được sử dụng ứng dụng Be (ứng dụng dành cho Khách Hàng) theo đúng quy trình giao dịch đã công bố trên ứng dụng Be và trang thông tin điện tử của BE GROUP.
3. Thời hạn Hợp Đồng: Tính từ thời điểm giao kết Hợp đồng tại khoản 1.2 Điều này cho đến khi Tài khoản ứng dụng Be của Khách Hàng bị chấm dứt theo Hợp Đồng này và/hoặc theo Quy chế quản lý hoạt động ứng dụng Be hiện hành đã được BE GROUP công bố, thông báo.
Điều 2: Dịch vụ vận tải
1. Dịch vụ được cung cấp theo Hợp Đồng này là dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng bằng xe ô tô dưới 09 (chín) chỗ ngồi được kết nối cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng Be; Và Khách Hàng có nhu cầu thuê cả chuyến xe (bao gồm cả thuê người lái xe) (sau đây được gọi tắt là: “Dịch vụ”).
2. Thông tin về từng chuyến xe: Thời gian bắt đầu thực hiện và kết thúc (ngày, giờ); địa chỉ điểm đầu, địa chỉ điểm cuối và các điểm đón, trả khách trên hành trình vận chuyển; cự ly của hành trình vận chuyển (km); số lượng khách; Và các nội dung cần thiết khác do Khách Hàng lựa chọn, được hiển thị trên ứng dụng Be để Khách Hàng xem xét tự nguyện quyết định sử dụng Dịch vụ bằng việc Khách Hàng thao tác đặt chuyến xe trên ứng dụng Be. Nội dung thông tin về từng chuyến xe được ghi nhận, hiển thị trên ứng dụng Be tại Điều này trở thành Phụ lục hợp đồng, là nội dung không tách rời của Hợp Đồng này.
Điều 3: Giá cả dịch vụ, phụ phí, phí
1. Giá cả Dịch vụ bao gồm: cước vận tải, phụ phí nhu cầu cao và phí dịch vụ giá trị gia tăng được BE GROUP cung cấp (nếu có) tính cho từng cuốc xe (chuyến xe) được hiển thị trên ứng dụng Be để Khách Hàng biết trước khi quyết định gửi yêu cầu cung cấp Dịch vụ (thực hiện lệnh “Đặt xe” trên ứng dụng Be). Để hiểu rõ, trường hợp Khách Hàng đã tiến hành gửi yêu cầu Dịch vụ được hiểu là Khách Hàng đã chấp nhận Giá cả Dịch vụ của cuốc xe đó.
2. Giá cả Dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật hiện hành.
3. Giá cả Dịch vụ chưa bao gồm: phí cầu đường, phà, bến bãi. Các phí/chi phí này không tính vào Giá cả Dịch vụ để tính chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có). Khách Hàng hoặc Hành khách đi xe sẽ chi trả trực tiếp các khoản phí/chi phí này cho Lái xe theo thực tế phát sinh của từng cuốc xe. Trường hợp Khách Hàng, Hành khách không thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho Lái xe và Khách Hàng lựa chọn thanh toán qua phương thức trả phụ phí trên ứng dụng Be, BE GROUP sẽ thực hiện việc thu hộ các khoản phí/chi phí này để thanh toán lại cho Lái xe.
Điều 4: Thanh toán và hóa đơn
1. Khách Hàng có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán sau: Thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng, ví điện tử có liên kết với ứng dụng Be; hoặc các phương thức thanh toán hợp lệ khác hiển thị trên ứng dụng Be do Khách Hàng lựa chọn trước chuyến đi phù hợp với từng loại Sản phẩm/Dịch vụ vận tải do BE GROUP cung cấp trong từng thời kỳ.
2. Thời điểm thanh toán: Thanh toán trước hoặc thanh toán ngay sau khi kết thúc chuyến đi tùy thuộc vào phương thức thanh toán đối với từng sản phẩm do BE GROUP công bố trên ứng dụng.
3. Hóa đơn Dịch vụ được cung cấp cho Khách Hàng là hóa đơn điện tử. BE GROUP gửi hóa đơn điện tử của chuyến đi đến tài khoản ứng dụng  và/hoặc email đăng ký của Khách Hàng với BE GROUP và BE GROUP gửi thông tin hóa đơn điện tử về cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan trong từng thời kỳ.

4. Trường hợp, cước vận tải, phụ phí, chi phí của Khách Hàng/Hành khách được chi trả (thanh toán/tài trợ) bởi Doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức khác (gọi chung là Khách hàng doanh nghiệp) thì việc thanh toán (phương thức, thời điểm) và xuất hóa đơn Dịch vụ thực hiện theo Hợp đồng Dịch vụ vận tải đã ký kết giữa BE GROUP và Khách hàng doanh nghiệp đó.
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của BE GROUP
1. Yêu cầu Người Thuê Vận Tải/Hành khách thanh toán đầy đủ, kịp thời Giá cả Dịch vụ phát sinh theo Hợp Đồng này.
2. Từ chối cung cấp Dịch vụ, khóa hoặc tạm khóa tài khoản ứng dụng Be của Người Thuê Vận Tải/Hành khách nếu có bất kỳ vi phạm các quy định, quy chế dịch vụ của BE GROUP và/hoặc các quy định của pháp luật.
3. Yêu cầu Khách Hàng/Hành khách cung cấp đúng, đầy đủ, trung thực các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, địa chỉ, số CMND/CCCD, email, số điện thoại, thông tin cần thiết khác theo quy định của pháp luật khi đăng ký, sử dụng Dịch vụ và giao kết Hợp Đồng này.
4. Gửi thông báo và/hoặc ngắt kết nối Tài Khoản ứng dụng Be nếu:
a) Đã hết hạn thanh toán mà Khách Hàng không thanh toán đầy đủ Cước Dịch Vụ, khoản phải thanh toán cho BE GROUP; hoặc
b) Khách Hàng và/hoặc Hành khách vi phạm các điều khoản của Hợp Đồng này; hoặc Khách Hàng và/hoặc Hành khách vi phạm Quy chế hoạt động, Điều khoản sử dụng, Quy tắc ứng xử của Sàn TMĐT Be được BE GROUP công bố trong từng thời kỳ.
5. Được miễn trừ trách nhiệm đối với việc Khách Hàng và/hoặc Hành khách tiết lộ thông tin truy cập dẫn đến bị người khác sử dụng trái phép Tài Khoản ứng dụng Be của Khách hàng mà không thông báo ngay cho đại diện BE GROUP làm thủ tục phong tỏa Tài Khoản ứng dụng Be. Nếu việc tiết lộ thông tin truy cập dẫn đến phát sinh Cước Phí Dịch Vụ thì Khách Hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải thanh toán số tiền phát sinh này cho BE GROUP.
6. BE GROUP được quyền miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp Khách Hàng/Hành khách không thể sử dụng ứng dụng be để đặt Dịch vụ trong các trường hợp sau:
a) Lỗi phần cứng hoặc phần mềm hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của BE GROUP;
b) Lỗi mạng Internet, lỗi máy móc, hay lỗi hệ thống, ngưng khi bảo trì hệ thống, do các sự kiện bất khả kháng tác động.
7. Hướng dẫn Khách Hàng các bước tải, đăng ký và kích hoạt Tài Khoản ứng dụng be.
8. Chịu trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn con người cho Người Sử Dụng đang trong Chuyến Xe phù hợp với khả năng tài chính của mình trong từng thời kỳ.
9. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế phát sinh khi kinh doanh dịch vụ vận tải theo quy định của pháp luật.
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của lái xe
1. Lái xe có quyền (theo ủy quyền của BE GROUP và Doanh nghiệp/HTX Vận tải chủ quản của lái xe) thu cước, phí vận tải theo Hợp Đồng giao kết với Khách hàng.
2. Lái xe có các quyền sau:
a) Từ chối vận chuyển đối với Hành khách có hành vi gây mất an ninh, trật tự, an toàn trên xe hoặc đang bị dịch bệnh nguy hiểm; có quyền từ chối vận chuyển hàng cấm, hàng dễ cháy, nổ, hoặc động vật sống;
b) Từ chối vận chuyển trước khi phương tiện rời vị trí đón, trả hành khách theo hợp đồng vận chuyển những người trong danh sách hợp đồng có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây cản trở công việc của người kinh doanh vận tải, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tài sản của người khác, gian lận cước vận chuyển;
c) Có quyền từ chối điều khiển phương tiện khi phát hiện phương tiện không đảm bảo các điều kiện về an toàn, phương tiện không có thiết bị giám sát hành trình hoặc có lắp thiết bị nhưng không hoạt động.
3. Lái xe có trách nhiệm: Khi cung cấp Dịch vụ, có thái độ văn minh, lịch sự, hướng dẫn hành khách ngồi đúng nơi quy định; Kiểm tra việc sắp xếp hành lý bảo đảm an toàn; Có biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của hành khách đi xe, giữ gìn trật tự, vệ sinh trong xe; Đóng cửa lên xuống của xe trước và trong khi xe chạy.
4. Lái xe phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy trình bảo đảm an toàn giao thông áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật, của BE GROUP và của DN/HTX Vận tải là đơn vị chủ quản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện:
a) Trước khi cho xe khởi hành, lái xe phải thực hiện kiểm tra đảm bảo tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện gồm các nội dung chính sau: Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình đảm bảo tình trạng hoạt động tốt; Kiểm tra nước làm mát, dầu động cơ, bình điện, các dây cu roa; Kiểm tra hệ thống lái; Kiểm tra các bánh xe (độ chặt của bu lông bánh xe, tình trạng và áp suất của lốp); Khởi động phương tiện và kiểm tra hoạt động của gạt nước, còi và các loại đèn; Kiểm tra hoạt động của hệ thống phanh (thắng); Ghi chép kết quả kiểm tra vào biểu kết quả kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện hoặc cập nhật vào phần mềm (nếu có) theo quy định. Trường hợp có nội dung kiểm tra không đảm bảo yêu cầu, thì tùy theo mức độ của từng hạng mục để tổ chức khắc phục ngay hoặc báo cáo ngay về bộ phận có chức năng của DN/HTX Vận tải là đơn vị chủ quản của mình để xử lý;
b) Khi xe đang hoạt động trên đường, Lái xe phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông trong quá trình điều khiển phương tiện để vận chuyển hành khách, chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc trong ngày của lái xe, quy định về tốc độ; báo cáo ngay thời gian, địa điểm và nguyên nhân khi xảy ra sự cố mất an toàn giao thông để BE GROUP và/hoặc DN/HTX Vận tải là đơn vị chủ quản của mình có biện pháp xử lý kịp thời;
c) Khi xe kết thúc hành trình, Lái xe phải thực hiện các nhiệm vụ: phải sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của mình để đăng xuất thông tin qua đầu đọc thẻ của thiết bị giám sát hành trình của xe; sau khi kết thúc hành trình, trước khi rời khỏi xe, lái xe phải kiểm tra để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe; báo cáo về an toàn giao thông trên hành trình.
5. Thực hiện vận chuyển hành khách theo đúng hành trình, lịch trình theo Hợp đồng vận chuyển hiển thị trên ứng dụng be; Chỉ được đón, trả khách theo đúng địa điểm hiển thị trong ứng dụng be; Không được gom khách, đón khách ngoài danh sách theo do Khách Hàng đặt qua ứng dụng be; không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, không được bán vé hoặc thu tiền đối với từng hành khách đi xe dưới mọi hình thức; không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau.
6. Ngoài hoạt động cấp cứu người, phục vụ các nhiệm vụ khẩn cấp như thiên tai, địch họa theo yêu cầu của lực lượng chức năng, xe ô tô vận chuyển hành khách theo hợp đồng không được đón, trả khách ngoài các địa điểm theo Hợp đồng vận chuyển hiển thị trên ứng dụng Be.
7. Lái xe điều khiển phương tiện kết nối cung cấp dịch vụ qua ứng dụng Be phải có điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử phù hợp theo yêu cầu của BE GROUP để truy cập được giao diện thể hiện hợp đồng vận tải điện tử, danh sách hành khách theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
8. Giữ gìn vệ sinh phương tiện, không được sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, GSM hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.
9. Không chở quá số người được phép chở và không vượt quá khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô; hành lý phải được xếp dàn đều trong khoang chở hành lý, đảm bảo không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển; không được chở hàng cấm, hàng dễ cháy, nổ, động vật sống, hàng hóa không có nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa là thực phẩm bẩn.
10. Chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, bằng phương tiện đã thoả thuận một cách an toàn, theo lộ trình; bảo đảm đủ chỗ cho hành khách và không chuyên chở vượt quá số người, quá trọng tải quy định.
11. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kinh doanh vận tải với phương tiện và đối với lái xe kinh doanh.
12. Tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định đã thỏa thuận tại Hợp đồng này; quy định của pháp luật; chính sách, quy chế, điều khoản sử dụng, quy định, chuẩn mực dịch vụ được công bố, thông báo của BE GROUP và hoặc DN/HTX vận tải chủ quản của mình trong quá trình hợp tác kinh doanh.
13. Chịu trách nhiệm, thanh toán cho các bên liên quan một cách đầy đủ, đúng hạn các khoản chi phí, các nghĩa vụ được thỏa thuận tại Hợp Đồng này và các hợp đồng, thỏa và các thỏa thuận khác.
14. Cam kết, đảm bảo đối với phương tiện tham gia kinh doanh của mình có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của BE GROUP. Đảm bảo chế độ bảo dưỡng phương tiện tham gia hợp tác kinh doanh kịp thời, nhanh chóng và đúng kỳ hạn, kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn an toàn giao thông trước khi cung cấp dịch vụ.
15. Không được giao xe cho người khác không đủ điều kiện điều khiển phương tiện dưới bất kỳ hình thức nào hoặc chuyên chở các loại vũ khí hay chất nổ, hàng có mùi hôi thối và hàng quốc cấm … mà pháp luật nghiêm cấm. Không được sử dụng Phương tiện để chuyên chở, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Nếu thực hiện các hành vi này thì chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và bên thứ ba.
16. Tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn về cách thức sử dụng ứng dụng be cho người dùng, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán và các nội dung khác nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Lái xe tham gia sử dụng ứng dụng be.
17. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và quy định pháp luật khác có liên quan.
18. Lái xe cam kết:
a) Đảm bảo thời gian làm việc đối với Lái xe ô tô kinh doanh không được quá 10 (mười) giờ trong một ngày và không được lái xe liên tục quá 04 (bốn) giờ hoặc thời gian theo quy định của pháp luật;
b) Thực hiện cung cấp dịch vụ vận tải theo hợp đồng này một cách công bằng cho tất cả Khách hàng, không phân biệt việc có hay không sử dụng mã khuyến mại, mã cước phí được cung cấp bởi BE GROUP; không phân biệt thanh toán bằng tiền mặt, thẻ thanh toán, trả trước hoặc trả sau; không phân biệt khách hàng đi quãng đường ngắn hay quãng đường dài; các hình thức phân biệt đối xử khác gây tổn hại đến thương hiệu be và gây phản cảm cho xã hội;
c) Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ đối với người hành nghề lái xe về pháp luật giao thông đường bộ, phải chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của khách hàng trong hoạt động kinh doanh;
d) Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các phát sinh bồi thường thiệt hại về dân sự/ bồi thường thiệt hại ngoài Hợp đồng theo quy định đối với Lái xe, chủ phương tiện khi gây ra tai nạn;
e) Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí phạt phát sinh về hành vi vi phạm hành chính khi tham gia giao thông;
f) Cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của Khách hàng; thông tin về Hợp đồng này.
19. Lái xe có nghĩa vụ thực hiện các quy định sau đối với phương tiện của mình:
a) Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo Hợp đồng vận tải đối với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi), bao gồm bảo đảm an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp cho hành khách, chất lượng xe, biển hiệu xe, chất lượng Lái xe, chất lượng dịch vụ… theo quy định của pháp luật hiện hành;
b) Niêm yết và duy trì: tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở phần đầu mặt ngoài hai Bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe;
c) Có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật hiện hành;
d) Niêm yết và duy trì ở vị trí Lái xe dễ nhận biết khi điều khiển phương tiện khẩu hiệu: “Tính mạng con người là trên hết” theo mẫu quy định của Bộ Giao thông vận tải;
e) Niêm yết đúng vị trí và duy trì Decal: “XE HỢP ĐỒNG” theo mẫu, kích cỡ, chất liệu phản quang quy định của Bộ Giao thông vận tải;
f) Trên xe có trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy còn sử dụng được và còn hạn theo quy định;
g) Dán, lắp đặt thiết bị và duy trì thường xuyên Logo Be trên phương tiện theo quy định của BE GROUP;
h) Tuân thủ và chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo các cơ chế khuyến mại và tiếp thị (nếu có) đối với Khách hàng niêm yết trên ứng dụng Be.
20. Lái xe hiểu rõ, đồng ý và thừa nhận rằng trong trường hợp Lái xe thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trái với đạo đức, chuẩn mực chung của xã hội hoặc trái với các quy chuẩn về chất lượng dịch vụ và quy tắc ứng xử đối với khách hàng của BE GROUP được ban hành theo từng thời kỳ. Trong trường hợp này, BE GROUP có quyền tạm hoãn hoặc chấm dứt vĩnh viễn việc cung cấp ứng dụng Be.
21. Lái xe cam kết đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ, xác thực, cập nhật đối với thông tin, tài liệu mình cung cấp theo Hợp đồng này.
22. Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo Hợp đồng này và quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành đối với phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện và kinh doanh dịch vụ vận chuyển.
23. Lái cam kết tuân thủ đầy đủ Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT Be, các Điều Khoản Sử Dụng Chung đã được BE GROUP công bố tại địa chỉ website: https://www.be.com.vn và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan.
24. Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế phát sinh khi kinh doanh dịch vụ vận tải theo quy định của pháp luật.
25. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Người Thuê Vận Tải, Hành khách
1. Yêu cầu BE GROUP, Lái xe cung cấp dịch vụ theo đúng thỏa thuận tại Hợp Đồng này.
2. Hành khách có các quyền sau đây: Được vận chuyển theo đúng Hợp Đồng này; Được miễn cước hành lý theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ và với kích thước phù hợp với thiết kế của xe; Được từ chối chuyến đi trước khi phương tiện khởi hành và được trả lại tiền cước theo quy định của BE GROUP.
3. Được khiếu nại, kiến nghị, phản ánh những hành vi vi phạm quy định về quản lý vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.
4. Cung cấp đúng, đầy đủ, trung thực các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, địa chỉ, số CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực, email, số điện thoại, thông tin cần thiết khác theo quy định của pháp luật khi đăng ký, sử dụng Dịch vụ và giao kết Hợp Đồng này.
5. Cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: điểm đi, điểm đến, số lượng hành khách đi cùng và các thông tin cá nhân khác theo yêu cầu của hợp đồng vận chuyển theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
6. Có mặt tại nơi xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận; chấp hành quy định về vận chuyển; thực hiện đúng hướng dẫn của lái xe, nhân viên điều hành của BE GROUP về các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
7. Chấp hành các quy định khi đi xe để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên xe; lên, xuống xe các điểm đón, trả khách theo quy định.
8. Khách Hàng, Hành khách cam kết không thực hiện các hành vi sau đây:
a) Hành lý, vật dụng, tài sản mang theo của Khách Hàng/Hành khách thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông, lưu thông có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
b) Khách Hàng/Hành khách yêu cầu lái xe vận chuyển quá số người quy định; đi vào đường cấm, đường chật hẹp, nguy hiểm; chạy vượt quá tốc độ cho phép; vận chuyển người đang bị truy nã; các yêu cầu khác có thể gây mất an toàn giao thông và mọi hành vi vi phạm pháp luật khác.
BE GROUP và/hoặc Lái xe có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu Khách Hàng/Hành khách vi phạm cam kết này.
9. Trả cước phí, thanh toán đầy đủ các khoản cước dịch vụ và phụ phí (nếu có) theo Hợp Đồng này.
10. Khách hàng cam kết tuân thủ đầy đủ Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT Be, các Điều Khoản Sử Dụng Chung đã được BE GROUP công bố tại địa chỉ website: https://www.be.com.vn, trên ứng dụng Be và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan.
11. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
Điều 8: Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
1. Bên nào vi phạm Hợp Đồng này mà gây thiệt hại cho Bên kia thì Bên Vi Phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên Bị Vi Phạm toàn bộ thiệt hại thực tế, trực tiếp phát sinh mà Bên Bị Vi Phạm phải gánh chịu theo quy định của pháp luật, nhưng trong mọi trường hợp, mức bồi thường thiệt hại không vượt quá tổng Cước Dịch vụ phát sinh thực tế của 02 (hai) tháng trước tháng phát sinh vi phạm hợp đồng của Bên Vi Phạm.
2. Bên vận chuyển không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
3. Trường hợp Hành khách vi phạm điều kiện vận chuyển đã thỏa thuận, quy định của điều lệ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên vận chuyển hoặc người thứ ba thì phải bồi thường.
4. Trong trường hợp Khách Hàng, Hành khách chậm thanh toán Cước Dịch vụ; phí cầu đường, phà, bến bãi và các chi phí khác ngoài Cước Dịch vụ (nếu có), Khách Hàng, Hành khách phải chịu phạt lãi chậm trả như sau: Số tiền phạt = Số tiền phải trả x 0,05% x Số ngày chậm trả.
a) Số tiền phải trả: tổng số tiền mà Khách Hàng phải thanh toán cho BE GROUP.
b) Số ngày chậm trả: là ngày theo lịch được tính từ ngày đến hạn thanh toán đến ngày Khách Hàng thanh toán thực tế cho BE GROUP.
5. Lái xe/chủ xe và đơn vị trực tiếp quản lý phương tiện vận chuyển liên đới chịu trách nhiệm đối với các phát sinh bồi thường thiệt hại về dân sự/ bồi thường thiệt hại ngoài Hợp đồng do phương tiện, lái xe của mình gây ra cho bên thứ ba theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 9: Giải quyết khiếu nại
1. Mọi thông tin thắc mắc, khiếu nại, Người Thuê Vận Tải vui lòng liên hệ:
– Tổng đài: 1900 23 23 45
– Email: [email protected]
2. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan tới Dịch Vụ được cung cấp theo Hợp Đồng sẽ được Khách Hàng trình bày chi tiết và gửi tới BE GROUP bằng văn bản hoặc email (thư điện tử) trên đay trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày xảy ra hoặc phát hiện ra sự việc dẫn tới việc khiếu nại.
3. BE GROUP chỉ tiếp nhận và xử lý những khiếu nại xảy ra trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh sự việc dẫn đến khiếu nại. Trong thời gian chậm nhất là 10 (mười) Ngày Làm Việc sau khi nhận được khiếu nại của Khách Hàng, BE GROUP có trách nhiệm xác minh, cung cấp thông tin liên quan đến việc khiếu nại cho Khách Hàng.
4. Các Bên cùng phối hợp, giải quyết các khiếu nại trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của các Bên tham gia Hợp Đồng.
Điều 10: Chấm dứt Hợp đồng
Hợp đồng sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
1. Tài khoản ứng dụng Be của khách hàng bị khóa/hủy kích hoạt vĩnh viễn.
2. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 11: Truy xuất và lưu trữ hợp đồng
1. Người Thuê Vận Tải có thể truy xuất Hợp Đồng bằng cách truy cập ứng dụng be, vào thanh menu và chọn mục “Hợp đồng vận chuyển”.
2. Hợp đồng này được lưu trữ trong thời gian tối thiểu 03 (ba) năm kể từ ngày Người Thuê Vận Tải xác nhận và ký kết.
Điều 12: Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp
1. Hợp Đồng này được xác lập và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Các nội dung không được quy định trong Hợp Đồng này sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
2. Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp Đồng trước hết sẽ được các Bên giải quyết bằng thương lượng trên cơ sở các Bên cùng có lợi trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Trường hợp hết thời hạn giải quyết thương lượng mà việc thương lượng giữa các Bên không thành thì mỗi Bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp đó. Mỗi Bên cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với Bên còn lại theo đúng Bản án/Quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án giải quyết tranh chấp.
Điều 13: Cam kết chung
1. Các bên cam kết cung cấp đúng đầy đủ các thông tin cá nhân/pháp nhân của mình và tự chịu trách nhiệm về những thông tin này.
2. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng.
Điều 14: Hiệu lực hợp đồng
1. Những nội dung quy định của Hợp Đồng này được ưu tiên áp dụng so với Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT Be, các Điều Khoản Sử Dụng Chung đã được BE GROUP công bố tại địa chỉ website: https://www.be.com.vn, trên ứng dụng be.
2. Những nội dung không được quy định trong Hợp Đồng này thì áp dụng theo Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT Be, các Điều Khoản Sử Dụng Chung đã được BE GROUP công bố tại địa chỉ website: https://www.be.com.vn, trên ứng dụng Be.
Phần II
ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ
1. Điều khoản cụ thể này quy định các thông tin tối thiểu theo yêu cầu của hợp đồng điện tử về cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật hiện hành đối với từng chuyến xe/cuốc xe được hiển thị trên ứng dụng be trước khi Khách Hàng đặt chuyến và lái xe tiếp nhận chấp nhận cung cấp Dịch vụ theo Hợp Đồng này.
2. Các thông tin hiển thị trên ứng dụng Be của từng chuyến xe/cuốc xe bao gồm:
a) Thông tin về lái xe: Họ và tên, số điện thoại.
b) Thông tin về hành khách: Họ và tên, năm sinh, danh sách, số lượng hành khách.
c) Thông tin về phương tiện: biển kiểm soát xe và số chỗ ngồi.
d) Thông tin cụ thể đối với từng chuyến xe: Thời gian bắt đầu thực hiện và kết thúc chuyến đi (ngày, giờ); địa chỉ điểm đầu, địa chỉ điểm cuối và các điểm đón, trả khách trên hành trình vận chuyển; cự ly của hành trình vận chuyển (km).
e) Thông tin về giá trị từng chuyến đi (giá trị hợp đồng cụ thể theo chuyến): Giá cước vận tải và phụ phí, phụ thu, phí dịch vụ giá trị gia tăng.
f) Các thông tin cần thiết liên quan khác theo quy định của BE GROUP trong từng thời kỳ.
3. Điều khoản cụ thể này của mỗi chuyến xe/cuốc xe là một phần không thể thiếu và không thể tách rời của Hợp Đồng này.
4. Nội dung hiển thị của Điều khoản cụ thể của từng chuyến xe trên ứng dụng Be như sau: