Quy định Chất lượng Dịch vụ Vận chuyển Hành khách dành cho Tài xế

A – Định nghĩa các tiêu chí đánh giá Chất lượng Dịch vụ 1. Quy định về Tỷ lệ hoạt động của các chuyến beBike/ beCar Be áp dụng quy định về Tỷ lệ…

28 tháng 07, 2021

Xem thêm