Nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn trong vận hành, kinh doanh cũng như duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ Be cung cấp cho khách hàng, Be ban hành và thông báo “Bộ quy tắc ứng xử dành cho Quý Tài xế Be” áp dụng đối với Tài xế Be và tổ chức, cá nhân có liên quan (sau đây gọi tắc là: “Quy tắc ứng xử”) như sau:

Bằng việc tham gia đăng ký, giao dịch, kinh doanh, cung cấp, sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Be, tài xế đã đọc, hiểu rõ, đồng ý, chấp thuận, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh, chịu sự ràng buộc, điều chỉnh bởi nội dung của Quy tắc ứng xử này.

STT HÀNH VI VI PHẠM CHẾ TÀI ÁP DỤNG
LẦN 01 LẦN 02 LẦN 03 LẦN 04 LẦN 05
A QUY ĐỊNH CHUNG
1 Sử dụng thông tin, tài liệu, giấy tờ nhân thân, dữ liệu giả mạo, mạo danh, tẩy xóa/sửa chữa thông tin để đăng ký tài khoản ứng dụng Be dành cho tài xế (sau đây gọi tắt là: “tài khoản Be”, “Tài khoản tài xế” hoặc “Tài khoản”).

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Be có thể chuyển vụ việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật khi xét thấy cần thiết.

2 Tụ tập, lôi kéo người khác tụ tập gây mất trật tự, an ninh tại trụ sở làm việc của Be và/hoặc đối tác kinh doanh của Be và/hoặc cố tình đưa ra, lan truyền thông tin, tài liệu giả mạo, sai lệch, không đúng sự thật liên quan đến Be; lôi kéo, dụ dỗ, thuyết phục người khác lan truyền thông tin, tài liệu giả mạo, sai lệch, không đúng sự thật liên quan đến Be đã gây ra/dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh của Be.

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Be có thể chuyển vụ việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật khi xét thấy cần thiết.

3 Không hợp tác khi được mời đến làm việc, không cung cấp đủ, đúng yêu cầu, đúng thời hạn đối với hồ sơ đăng ký, duy trì tài khoản Be theo quy định của Be, của pháp luật liên quan (sau đây gọi tắt là: “Hồ sơ yêu cầu”); hoặc Hồ sơ yêu cầu đã hết hạn, quá hạn cung cấp nhưng không cung cấp bổ sung, cập nhật khi đã được thông báo. Tạm khóa Tài khoản tài xế cho tới khi khắc phục đầy đủ theo yêu cầu.
4 Không hợp tác với Be khi được mời đến làm việc và khi nhận được yêu cầu về việc cung cấp, thông tin, tài liệu có liên quan về vụ việc vi phạm Quy tắc ứng xử này, vi phạm chất lượng dịch vụ, vi phạm pháp luật trong khi tham gia cung cấp dịch vụ được phản ánh bởi khách hàng, thương nhân hoặc bên thứ ba khác hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để xác minh, điều tra, kết luận giải quyết vụ việc.

Tạm khóa Tài khoản tài xế cho tới khi khắc phục đầy đủ theo yêu cầu.

 

5 Không tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông theo quy định của pháp luật; chương trình đào tạo, huấn luyện tài xế mới, đào tạo lại về quy tắc ứng xử, chất lượng dịch vụ Be khi đã được thông báo, nhắc nhở.

Tạm khóa Tài khoản tài xế cho tới khi khắc phục đầy đủ theo yêu cầu.

 

6 Không niêm yết (dán) đầy đủ phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG”/”XE TAXI”, niêm yết cụm từ “XE HỢP ĐỒNG”/”XE TAXI”, niêm yết thông tin tên và số điện thoại/logo của đơn vị kinh doanh vận tải trên phương tiện và các yêu cầu khác đối với phương tiện khi tham gia kinh doanh với Be theo quy định của pháp luật đối với từng loại hình vận tải và/hoặc quy định của Be Group.

Tạm khóa Tài khoản tài xế cho tới khi khắc phục đầy đủ theo yêu cầu.

 

7 Phương tiện đã đăng ký và đang tham gia kinh doanh với Be không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối với từng loại hình vận tải: không lắp đặt và duy trì tình trạng hoạt động theo yêu cầu đối với thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện; hết hạn đăng kiểm kỹ thuật phương tiện, hết hạn giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc, chưa chuyển đổi sang biển số kinh doanh vận tải…

Tạm khóa Tài khoản tài xế cho tới khi khắc phục đầy đủ theo yêu cầu.

 

8 Tài xế đã đăng ký và đang tham gia kinh doanh với Be không đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành đối với từng loại hình vận tải: giấy phép lái xe hết hạn, giấy khám sức khỏe hành nghề lái xe hết hạn,…

Tạm khóa Tài khoản tài xế cho tới khi khắc phục đầy đủ theo yêu cầu.

 

B QUY ĐỊNH AN TOÀN DỊCH VỤ
9 Thực hiện các hành vi quấy rối tình dục trong khi đang làm việc, đang cung cấp dịch vụ, bao gồm: hành vi mang tính thể chất; quấy rối tình dục bằng lời nói; quấy rối tình dục phi lời nói và bất kỳ hành vi có tính chất tình dục nào khác đối với nhân viên của Thương nhân, khách hàng, hành khách, nhân viên của Be Group hoặc người khác trực tiếp tham gia cung cấp, thực hiện, sử dụng dịch vụ Be.

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Be có thể chuyển vụ việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật khi xét thấy cần thiết.

10 Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc trong khi đang làm việc, đang cung cấp dịch vụ (bất kể có hay không có sử dụng vũ khí bao gồm vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc các loại công cụ, phương tiện khác có khả năng sát thương) xâm phạm tính mạng, gây tổn hại sức khỏe, tinh thần, thiệt hại tài sản đối với nhân viên của Thương nhân, khách hàng, hành khách, nhân viên của Be Group hoặc người khác trực tiếp tham gia cung cấp, thực hiện, sử dụng dịch vụ Be.

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Be có thể chuyển vụ việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật khi xét thấy cần thiết.

11 Khi có bằng chứng nghi ngờ hoặc đã có kết luận của Be/của cơ quan có thẩm quyền về việc tài xế sử dụng và/hoặc để người (tổ chức, cá nhân) khác sử dụng Tài khoản tài xế trái quy định của Be, bao gồm: cho thuê, cho mượn, mua, bán, chuyển nhượng, cầm cố Tài khoản tài xế và/hoặc cẩu thả, tiết lộ thông tin để người khác sử dụng sử dụng Tài khoản tài xế nhằm mục đích thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (bao gồm: thực hiện tội phạm) nhằm chiếm đoạt, gây tổn hại lớn về tài sản, tài chính, uy tín, thương hiệu của Be.

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Be có thể chuyển vụ việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật khi xét thấy cần thiết.

12 Khi có bằng chứng nghi ngờ hoặc đã có kết luận của Be/của cơ quan có thẩm quyền về việc tài xế có hành vi phạm pháp luật tới mức bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn đến: trộm cắp; cướp giật; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vận chuyển hoặc cấu kết vận chuyển chất cấm, hàng cấm, hàng buôn lậu; sở hữu và sử dụng hung khí…) bất kể trong khi cung cấp dịch vụ hoặc khi không tham gia cung cấp dịch vụ Be.

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Be có thể chuyển vụ việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật khi xét thấy cần thiết.

Be áp dụng các biện pháp cần thiết để truy thu, thu hồi tài chính; chấm dứt, hủy các khoản thưởng, hỗ trợ kinh doanh liên quan đến chuyến xe, đơn hàng có vi phạm.

13 Sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích khi điều khiển phương tiện để cung cấp dịch vụ.

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Nếu gây tai nạn giao thông, Be có thể chuyển vụ việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật khi xét thấy cần thiết.

14 Kết thúc chuyến xe/đơn hàng khi chưa đến điểm trả khách/điểm giao hàng hoăc yêu cầu khách hàng xuống xe giữa đường khi chưa có sự đồng ý của khách hàng và/hoặc không có lý do chính đáng dẫn đến các sự cố gây mất an toàn cho khách hàng xảy ra khi đang cung cấp dịch vụ Be.

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Be áp dụng các biện pháp cần thiết để truy thu, thu hồi tài chính; chấm dứt, hủy các khoản thưởng, hỗ trợ kinh doanh liên quan đến chuyến xe, đơn hàng có vi phạm.

15 Vi phạm pháp luật về an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng (có dấu hiệu cấu thành tội phạm) và/hoặc bỏ mặc khách hàng khi xảy ra tai nạn giao thông hoặc từ chối trách nhiệm sau khi tai nạn xảy ra bất kể trước hoặc sau khi đã đăng ký tài xế Be.

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Vi phạm khi tham gia cung cấp dịch vụ Be, BE GROUP có thể chuyển thông tin chuyến xe, tài xế đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xét thấy cần thiết.

 

16 Vi phạm luật an toàn giao thông nhưng không thuộc trường hợp tại Mục 14 trên (ví dụ: vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, lạng lách, đánh võng, không sử dụng mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe…) khi tham gia cung cấp dịch vụ Be. Cảnh báo lần 1 và khóa Tài khoản 03 ngày Cảnh báo lần 2 và khóa Tài khoản 07 ngày Khóa Tài khoản vĩnh viễn
17 Liên lạc làm phiền trước, trong hoặc sau khi cung cấp dịch vụ/thực hiện chuyến xe, đơn hàng; sử dụng, chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân, bí mật đời tư của thương nhân (bao gồm nhân viên của thương nhân), khách hàng, nhân viên của Be Group (mà mình biết được vì bất cứ lý do gì, từ bất cứ nguồn nào khi đã đăng ký tài xế Be) cho người khác và/hoặc các trang mạng xã hội, diễn đàn, trang thông tin điện tử, nhóm trò chuyện bất kể trực tiếp hay bằng phương tiện điện tử và/hoặc trên không gian mạng… Cảnh báo lần 1 Cảnh báo lần 2

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Lưu ý: Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng (theo đánh giá của Be), ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu, hình ảnh của Be thì BE GROUP sẽ Khóa Tài khoản vĩnh viễn đối với vi phạm lần 1, ngay khi nhận được thông tin, bằng chứng hợp lý.

 

18 Sử dụng phương tiện khác với phương tiện đã đăng ký với Be. Cảnh báo lần 1 Cảnh báo lần 2

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Lưu ý: Trường hợp sử dụng phương tiện do phạm tội mà có thì Be sẽ Khóa Tài khoản vĩnh viễn đối với vi phạm lần 1, ngay khi nhận được thông tin, bằng chứng từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

19 Đối với tài xế tham gia dịch vụ beFood, thực hiện (các) hành vi gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn đến làm hư hỏng, đổ; để dị vật hoặc côn trùng tiếp xúc với đồ ăn; cố ý mở bao bì, vật dụng chứa thực phẩm dẫn tới mất vệ sinh an toàn thực phẩm…). Cảnh báo

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Lưu ý: Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng (theo đánh giá của Be), ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu, hình ảnh của Be thì BE GROUP sẽ Khóa Tài khoản vĩnh viễn đối với vi phạm lần 1, ngay khi nhận được thông tin, bằng chứng hợp lý hoặc cố ý đầu độc.

20 Vận chuyển thêm người khác khi trên phương tiện đang có hành khách (trừ trường hợp được hành khách đồng ý và không chở quá số người quy định). Cảnh báo

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Lưu ý: Trường hợp chở quá số người quy định, gây tai nạn giao thông thì Be có thể Khóa Tài khoản vĩnh viễn đối với vi phạm lần 1

21 Có hành vi khiếm nhã, thiếu tôn trọng, đe dọa, xúc phạm, quấy rối, làm phiền nhân viên Be Group dưới mọi hình thức. Cảnh báo

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Lưu ý: Trường hợp lôi kéo, cùng thực hiện bởi nhiều người và/hoặc đối với nhiều nhân viên thì Be có thể Khóa Tài khoản vĩnh viễn đối với vi phạm lần 1

22 Các hành vi khác gây mất an toàn, an ninh trật tự ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và/hoặc không tuân thủ các quy định/hướng dẫn của cơ quan chức năng về các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho dịch vụ của Be Group.

 

Cảnh báo lần 1 Cảnh báo lần 2

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Lưu ý: Trường hợp lôi kéo, cùng thực hiện bởi nhiều người thì Be có thể Khóa Tài khoản vĩnh viễn đối với vi phạm lần 1

C QUY ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
23 Cung cấp tài sản, dịch vụ, tiền hoặc lợi ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên của Be Group nhằm mục đích phá vỡ các quy tắc chuẩn mực ứng xử, ảnh hưởng xấu đến chất lượng dịch vụ hoặc vụ lợi cá nhân.

Khóa Tài khoản vĩnh viễn

 

Be có thể chuyển vụ việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật khi xét thấy cần thiết.

24 Cản trở các tài xế Be khác thực hiện các chuyến xe/đơn hàng đã nhận chuyến/nhận đơn hợp lệ bất kể có đang tham gia cung cấp dịch vụ Be hay không. Khóa tài khoản 03 ngày Khóa tài khoản 07 ngày

Khóa tài khoản vĩnh viễn

 

Lưu ý: Trường hợp cản trở đối với nhiều tài xế Be khác thì Be có thể Khóa Tài khoản vĩnh viễn đối với vi phạm lần 1

 

25 Cung cấp dịch vụ Be cho khách hàng với hành vi/thái độ thiếu chuyên nghiệp, khiếm nhã với khách hàng. Cảnh báo Khóa tài khoản 07 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
26 Hành vi phân biệt đối xử với khách hàng/hành khách thông qua lời nói, từ chối đơn hàng/chuyến xe do phân biệt vùng miền, giới tính, ngoại hình, tôn giáo, quốc tịch, tuổi tác, người khuyết tật, phụ nữ có thai, người cao tuổi … Khóa tài khoản 03 ngày Khóa tài khoản 07 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
27 Đưa ra lý do không nhận chuyến/đơn hàng sai quy định của Be; yêu cầu khách hàng hủy chuyến/đơn hàng trái quy định của Be nhằm vụ lợi cước phí với Be. Cảnh báo Khóa tài khoản 03 ngày

 

Khóa tài khoản 07 ngày

 

Lưu ý: Trường hợp vi phạm nhằm vụ lợi với số tiền từ 500 ngàn trở lên thì Be có thể Khóa Tài khoản vĩnh viễn đối với vi phạm lần 1

28 Tài xế nhận chuyến/nhận đơn nhưng liên tục nhưng không di chuyển đến điểm đón khách/điểm nhận hàng để phá hoại hoặc bất kỳ lý do gì. Nhận đơn liên tục được hiểu: nhiều lệnh đặt xe được hệ thống chuyển đến ứng dụng của Tài xế trong bất kỳ khoảng thời gian liên tục 60 phút. Khóa tài khoản 03 ngày Khóa tài khoản 07 ngày

Khóa tài khoản vĩnh viễn

 

Lưu ý: Trường hợp vi phạm nhằm phá hoại và/hoặc dùng phần mềm để xâm nhập thì Be có thể Khóa Tài khoản vĩnh viễn đối với vi phạm lần 1

29 Hút thuốc trong khi chở khách/hút thuốc tại nơi nhận hàng/thực phẩm (có thông báo cấm hút thuốc), hút thuốc khi chở khách là phụ nữ đang mang thai, trẻ nhỏ bị phản ảnh Cảnh báo Khóa tài khoản 03 ngày

 

Khóa tài khoản 07 ngày
30 Bắt đầu một chuyến xe hoặc đơn đặt hàng mà không có xác nhận cho khách hàng và các vấn đề khác gây ra sự bất tiện cho khách hàng.

Cảnh báo lần 1

 

Cảnh báo lần 2

 

Khóa tài khoản 03 ngày Khóa tài khoản 07 ngày
31 Trả khách/trả hàng ở địa điểm khác với địa điểm đã đặt trên ứng dụng Be, hoặc từ chối đoạn đường đúng trên ứng dụng Be (trừ trường hợp được khách hàng đồng ý trước). Khóa tài khoản 03 ngày Khóa tài khoản 07 ngày

Khóa tài khoản vĩnh viễn

 

32 Yêu cầu khách hàng thanh toán thêm cước, phí (đòi hỏi tiền bo (tip), tiền xăng, tiền phí cầu đường, phà, bến bãi …) ngoài giá cước hiển thị trên ứng dụng Be, ngoài mức phí nhà nước/bên thứ ba công bố, quy định; không trả lại tiền thừa khi khách hàng không đồng ý. Khóa tài khoản 03 ngày Khóa tài khoản 07 ngày

Khóa tài khoản vĩnh viễn

 

33 Bị khách hàng than phiền về tình trạng xe và/hoặc trang phục/mũ bảo hiểm không sạch sẽ khi cung cấp dịch vụ Be. Cảnh báo Khóa tài khoản 01 ngày Khóa tài khoản 07 ngày
34 Có số sao trung bình thấp (Be Group quy định từng thời kỳ và sẽ thông báo đến Quý tài xế khi có thay đổi) Cảnh báo lần 1 Cảnh báo lần 2 Khóa tài khoản 03 ngày

 

Khóa tài khoản 07 ngày và tái đào tạo
35 Tài xế beBike không mặc đủ trang phục Be (trang bị đầy đủ bao gồm mũ bảo hiểm và áo phông hoặc áo khoác)

Khóa tài khoản 03 ngày

 

Khóa tài khoản 07 ngày

 

Khóa tài khoản vĩnh viễn

 

36 Quảng bá, tuyên truyền hình ảnh, thương hiệu các công ty dịch vụ công nghệ đối thủ của Be bất kể dưới mọi hình thức.

Cảnh báo

 

Khóa tài khoản 01 ngày Khóa tài khoản 03 ngày Khóa tài khoản 07 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
37 Tỷ lệ hoạt động không đạt (Be Group quy định từng thời kỳ)

– Tỷ lệ hoàn thành (CPR)- Tỷ lệ hủy chuyến (CR)- Tỷ lệ chấp nhận (AR)

Cảnh báo lần 1 Cảnh báo lần 2 Khóa tài khoản 03 ngày Khóa tài khoản 07 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
D QUY ĐỊNH GIAN LẬN
38 Phối hợp với người khác hoặc tự tạo một hoặc nhiều tài khoản khách hàng trên một hoặc nhiều thiết bị nhằm đặt các chuyến đi/hàng hóa/đơn hàng giả mạo sử dụng hình thức thanh toán không tiền mặt hoặc thẻ visa/master card giả, ăn cắp.

Khóa tài khoản vĩnh viễn

 

Be có thể chuyển vụ việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật khi xét thấy cần thiết.

Be áp dụng các biện pháp cần thiết để truy thu, thu hồi tài chính; chấm dứt, hủy các khoản thưởng, hỗ trợ kinh doanh liên quan đến chuyến xe, đơn hàng có vi phạm.

39 Sử dụng các thiết bị hoặc ứng dụng khác hoặc bất kỳ một thủ thuật nào khác để thực hiện chuyến đi/hàng hóa/đơn hàng nhằm gian lận. Khóa tài khoản vĩnh viễn
40 Phối hợp với các tài xế khác hoặc khách hàng, người bán, người thân, bạn bè thực hiện hành vi gian lận nhằm trục lợi trên chính sách của Be Group, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi thực hiện chuyến đi/hàng hóa/đơn hàng giả mạo Khóa tài khoản vĩnh viễn
41 Bấm giao hàng không thành công đối với các chuyến xe giao hàng hóa, thức ăn, v..v…Nhưng thực tế vẫn giao thành công cho khách hàng. Khóa tài khoản vĩnh viễn
42 Thực hiện hành vi gian lận nhằm trục lợi trên chính sách của Be Group, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi thực hiện chuyến đi/hàng hóa/đơn hàng giả mạo. Khóa tài khoản 07 ngày

Khóa tài khoản vĩnh viễn

 

Be có thể chuyển vụ việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật khi xét thấy cần thiết.

Be áp dụng các biện pháp cần thiết để truy thu, thu hồi tài chính; chấm dứt, hủy các khoản thưởng, hỗ trợ kinh doanh liên quan đến chuyến xe, đơn hàng có vi phạm.

43 Hoàn thành chuyến đi/hàng hóa/đơn hàng mà không đón khách hàng/lấy hàng hoặc chưa kết thúc chuyến đi trên thực tế. Khóa tài khoản 03 ngày Khóa tài khoản 07 ngày

Khóa tài khoản vĩnh viễn

 

Be có thể chuyển vụ việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật khi xét thấy cần thiết.

Be áp dụng các biện pháp cần thiết để truy thu, thu hồi tài chính; chấm dứt, hủy các khoản thưởng, hỗ trợ kinh doanh liên quan đến chuyến xe, đơn hàng có vi phạm.

44 Hủy chuyến đi/đơn hàng nhưng vẫn chở khách/giao hàng hoàn thành. Khóa tài khoản 03 ngày Khóa tài khoản 07 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
45 Tách chuyến đi: phối hợp với khách hàng tách một chuyến đi thành nhiều chuyến đi ngắn để trục lợi chương trình thưởng hoặc khuyến mãi. Khóa tài khoản 03 ngày Khóa tài khoản 07 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
46 Tự ý chỉnh sửa nhập mức phụ phí không hợp lý nhưng không có thỏa thuận với khách hàng đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Khóa tài khoản 03 ngày Khóa tài khoản 07 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
47 Thực hiện sai thao tác đón, chấp nhận, hoàn thành hoặc hủy chuyến xe. Cảnh báo Khóa tài khoản 03 ngày

Khóa tài khoản vĩnh viễn

 

 

Điều khoản thi hành:

  1. Tùy vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, hậu quả gây ra bởi hành vi vi phạm quy định tại Quy tắc này, Be có thể áp dụng chế tài ở mức cao nhất đối với vi phạm (các) lần đầu. Mức độ nghiêm trọng của từng hành vi/vụ việc có tham chiếu đến quy định của pháp luật hành chính, dân sự, hình sự hiện hành và do Be quyết định.
  2. Chế tài xử lý vi phạm được Be đưa ra dựa trên các thông tin/bằng chứng được cung cấp bởi tài xế và/hoặc khách hàng/thương nhân và/hoặc bất kỳ bên thứ ba có liên quan và/hoặc cơ quan nhà nước chuyển đến hoặc dữ liệu từ hệ thống của Be. Trong trường hợp xảy ra khiếu nại thì quyết định của Be là quyết định cuối cùng.
  3. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật và/hoặc của Be, vụ việc có thể được Be chuyển tới cơ quan chức năng để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
  4. Các hành vi chưa được liệt kê trong Bộ quy tắc ứng xử này, Be sẽ tùy trường hợp cụ thể để tiến hành xử lý vụ việc trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
  5. Trong trường hợp có thay đổi về nội dung của Quy tắc ứng xử này, Be sẽ thông báo đến cho Quý Tài xế được biết, hợp tác tuân thủ đầy đủ, đúng, kịp thời./.