Tầm nhìn

Nền tảng tiêu dùng số phục vụ mọi nhu cầu hàng ngày của người Việt

Sứ mệnh

Đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng hàng ngày với một trải nghiệm hài lòng chu đáo, dựa vào hệ sinh thái mở đa đối tác.

Giá trị thương hiệu

  • Vì Cộng Đồng

  • Không Ngừng Đổi Mới

  • Tạo Điều Kiện Phát Triển

Văn hóa & Con người
Quá trình phát triển