Be tiên phong xét nghiệm Covid định kỳ cho tài xế

Ứng dụng Be trở thành đơn vị đầu tiên thực hiện triển khai chủ động xét nghiệm nhanh Covid cho tài xế từ ngày 24/09, đồng hành theo tinh thần công văn…

22 tháng 09, 2021

Xem thêm