BẢN TIN VI PHẠM TUẦN 04/09/2023 – 10/09/2023

Chủ nhật, 10/09/2023 09:00 (GMT+7)

Bác tài Be ơi! 

Tuần 04/09/2023 – 10/09/2023, Be ghi nhận nhiều trường hợp Bác tài vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Be đã áp dụng chế tài tương ứng. Trong đó, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đã áp dụng mức chế tài cao nhất khóa tài khoản vĩnh viễn.  

  1. Hồ Chí Minh

2. Hà Nội

Lưu ý: Trong tuần 04/09/2023 – 10/09/2023, Be ghi nhận nhiều trường hợp Bác tài vi phạm lỗi thực hiện “Xác thực khuôn mặt” và lỗi “Yêu cầu Khách hàng thanh toán thêm cước phí” như sau: 

  • Xác thực khuôn mặt: 
    • Hình ảnh không đạt chất lượng: 878 trường hợp 
    • Không tuân thủ đồng phục Be: 428 trường hợp 
  • Yêu cầu Khách hàng thanh toán thêm cước phí: 154 trường hợp 

Bác tài lưu ý thực hiện ĐÚNG các quy định trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử và tránh xa các hành vi vi phạm về chất lượng, an toàn, gian lận nhé! 

Mến chúc Bác tài hoạt động an toàn và hiệu quả cùng Be! 

Trân trọng, 

Đội Ngũ Vận Hành Be Group