BẢN TIN VI PHẠM TUẦN 18/03/2024 – 24/03/2024

Thứ bảy, 23/03/2024 14:24 (GMT+7)

Bác tài Be ơi! 

Tuần 18/03/2024 – 24/03/2024, Be ghi nhận nhiều trường hợp Bác tài vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Be đã áp dụng chế tài tương ứng. Trong đó, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đã áp dụng mức chế tài cao nhất khóa tài khoản vĩnh viễn.  

 

Lưu ý: Trong tuần 18/03/2024 – 24/03/2024  , hệ thống ghi nhận khóa tài khoản với 119 trường hợp vi phạm Tỉ lệ hoàn thành chuyến của tuần dưới 40% tại khu vực Hồ Chí Minh & Hà Nội & Đà Nẵng 

Bác tài lưu ý thực hiện ĐÚNG các quy định trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử và tránh xa các hành vi vi phạm về chất lượng, an toàn, gian lận nhé! 

Mến chúc Bác tài hoạt động an toàn và hiệu quả cùng Be! 

Trân trọng, 

Đội Ngũ Vận Hành Be Group