[Cập nhật] Hướng dẫn cung cấp dịch vụ vận tải tại TP. Hà Nội, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thứ năm, 08/07/2021 16:11 (GMT+7)

[Cập nhật đến ngày 24/7/2021]

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y Tế, UBND và Sở Giao Thông Vận tải tại Hà Nội đã ban hành các quy định đặc biệt, nhằm đảm bảo phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Tạm ngưng cung cấp dịch vụ:

  • Tạm ngưng cung cấp dịch vụ beBike, beCar, beTaxi, be Đi tỉnh và các dịch vụ giao hàng beDelivery và be Đi Chợ theo chỉ công văn 3460/SGTVT-QLV kể từ 06h00 ngày 24/07/2021.

Be sẽ liên tục cập nhật các thông tin, hướng dẫn tại đây, Bác tài Be Hà Nội ghé xem thường xuyên nhé!