Chương Trình Giới Thiệu Tài Xế Mới Từ Tháng 11/2023

Thứ năm, 02/11/2023 11:54 (GMT+7)

Giới thiệu chương trình

Chương trình giới thiệu tài xế “Thêm bạn thêm vui” nhằm mang tới một nguồn thu nhập bổ sung cho tài xế và bạn bè của mình.

Với mỗi lượt giới thiệu thành công, người giới thiệu sẽ có thể nhận được mức thưởng lên đến 300,000 đồng.

Điều kiện chung

Người giới thiệu và người được giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện dưới đây:

* Người giới thiệu là tài xế beCar đăng ký tại khu vực Hà Nội.

*  Tại thời điểm trả thưởng, tài khoản của người giới thiệu và người được giới thiệu phải ở trạng thái hoạt động bình thường, không vi phạm các chế tài dành cho tài xế và không vi phạm gian lận.

*  Người được giới thiệu nhập đúng mã giới thiệu được chia sẻ bởi người giới thiệu.

BE GROUP có quyền từ chối trả thưởng trong trường hợp phát hiện tài xế có dấu hiệu gian lận. Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp, mọi quyết định từ beGroup sẽ là quyết định cuối cùng.

Mức thưởng

Thưởng 300,000 đồng cho người giới thiệu khi giới thiệu thành công tài xế mới beCar tại khu vực Hà Nội và tài xế được giới thiệu hoàn thành ít nhất 200 chuyến xe trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.

Hình thức trả thưởng

30 ngày kể từ ngày tài khoản của người được giới thiệu kích hoạt, người giới thiệu sẽ nhận được thông tin về số chuyến xe hoàn thành của người được giới thiệu. Nếu tài xế được giới thiệu thỏa mãn điều kiện về số chuyến xe, tài xế giới thiệu sẽ được trả thưởng trực tiếp thông qua Tài khoản tài xếvào ngày thứ 3 của tuần tiếp theo.

Mã giới thiệu

*  Mỗi tài xế sẽ có 01 mã giới thiệu, nằm trong mục Giới thiệu và Nhận ưu đãi.

*  Người giới thiệu sẽ cung cấp mã này cho người được giới thiệu.

*  Người được giới thiệu chỉ được nhập mã duy nhất 01 lần tại thời điểm đăng ký trở thành tài xế của be.

Hướng dẫn chi tiết cách chia sẻ mã trên ứng dụng:

Các bước chia sẻ mã giới thiệu – dành cho người giới thiệu

Các bước nhập mã giới thiệu – dành cho người được giới thiệu