Chương Trình Giới Thiệu Tài Xế Mới Từ Tháng 11/2022

Thứ hai, 31/10/2022 11:04 (GMT+7)

Nhằm giúp Quý Tài xế gia tăng thu nhập, Be ra mắt Chương trình thưởng giới thiệu Tài xế mới tháng 11/2022.

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG

1. Thưởng giới thiệu Tài Xế mới:

Người được giới thiệu có đủ điều kiện hoạt động từ ngày 01/11/2022. Với mỗi lượt giới thiệu tài xế mới thành công, Người giới thiệu sẽ được nhận thưởng như sau: 

Thành phố Dịch vụ Mốc Tổng số chuyến tối thiểu Thưởng Chu kì (ngày*)
Hồ Chí Minh & Hà Nội
beCar
1 20 2% Cước phí chuyến đi của người được giới thiệu (*)
Trong 07 ngày đầu tiên kể từ lúc kích hoạt tài khoản
2 50 5% Cước phí chuyến đi của người được giới thiệu (*)
Trong 14 ngày đầu tiên kể từ lúc kích hoạt tài khoản
3 100 10% Cước phí chuyến đi của người được giới thiệu (*)
Trong 30 ngày đầu tiên kể từ lúc kích hoạt tài khoản

(*) Cước phí chuyến đi = Tổng giá của chuyến đi – Phí sử dụng ứng dụng – Phụ phí. Mức thưởng của chương trình đã bao gồm thuế TNCN của Tài xế (nếu có).

Điều kiện trả thưởng:  Mỗi lượt giới thiệu thành công được tính thưởng khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Người được giới thiệu phải hoàn thành tối thiểu 01 chuyến xe hợp lệ thông qua ứng dụng be trong thời gian 14 ngày kể từ ngày tài khoản đủ điều kiện để nhận chuyến.

– Thời gian Người được giới thiệu hoàn thành chuyến thứ 01 trong vòng 14 ngày là thời điểm để xác định tài xế hợp lệ để tính thưởng.

– Áp dụng cho người được giới thiệu có ngày bắt đầu hoạt động từ: 01/11/2022.

II. ĐIỀU KIỆN TRẢ THƯỞNG

  • Thành phố và dịch vụ áp dụng để tính thưởng chính là thành phố và dịch vụ đăng ký của Người được giới thiệu.
  • Người giới thiệu đã là tài xế của #be và đã hoàn thành ít nhất 01 chuyến xe hợp lệ thông qua ứng dụng be trong 4 tuần trở về trước kể từ ngày nhập mã kích hoạt.
  • Người được giới thiệu phải nhập mã và kích hoạt tài khoản trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Tại thời điểm trả thưởng, tài khoản của người giới thiệu và người được giới thiệu phải ở trạng thái hoạt động bình thường, không vi phạm các chế tài dành cho tài xế và không vi phạm gian lận.
  • Người được giới thiệu nhập đúng mã giới thiệu được chia sẻ bởi người giới thiệu.
  • Thời hạn khiếu nại: 30 ngày kể từ ngày trả thưởng. Sau thời gian trên, Be từ chối giải quyết các khiếu nại về chương trình trên.

III. HÌNH THỨC TRẢ THƯỞNG

Kết quả giới thiệu tài xế thành công sẽ được cập nhật hàng tuần và trả thưởng vào tuần tiếp theo. Người giới thiệu sẽ được trả thưởng trực tiếp thông qua Tài khoản tài xế.

Hướng dẫn chi tiết cách chia sẻ mã trên ứng dụng:

Mã giới thiệu
  • Mỗi tài xế sẽ có 01 mã giới thiệu, nằm trong mục Giới thiệu và Nhận ưu đãi.
  • Người giới thiệu sẽ cung cấp mã này cho người được giới thiệu.
  • Người được giới thiệu chỉ được nhập mã duy nhất 01 lần tại thời điểm đăng ký trở thành tài xế của be.

Các bước chia sẻ mã giới thiệu – dành cho người giới thiệu

Các bước nhập mã giới thiệu – dành cho người được giới thiệu

BeGroup có quyền từ chối trả thưởng trong trường hợp phát hiện tài xế có dấu hiệu gian lận. Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp, mọi quyết định từ beGroup sẽ là quyết định cuối cùng. Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên hệ số điện thoại – 0765904904, hoặc gửi email đến [email protected]