Chương Trình Thưởng Tài Xế Mới Tháng 01/2022

Thứ năm, 06/01/2022 14:37 (GMT+7)

1. Chương trình thưởng tài xế mới áp dụng từ ngày 01/01/2022 – 13/02/2022:

Đăng kí lái cùng Be tại đây:

https://begroup.force.com/dangkytaixe/s/phieu-dang-ky-tai-xe-be

* Chu kì ngày: bắt đầu tính từ ngày tài xế đủ điều kiện hoạt động và được nhận chuyến.

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Tài xế mới thuộc beBike HCM, beCar HCM, beCar HN có ngày đủ điều kiện hoạt động từ 01/01/2022 – 13/02/2022.

2. Thể lệ nhận thưởng:

 • Trả thưởng: Tiền thưởng sẽ được cộng vào “Tài khoản tài xế” vào ngày thứ ba của tuần kế tiếp sau khi Tài xế hoàn thành số chuyến tương ứng các mức thưởng.
 • Điều kiện nhận thưởng:
  • Tỉ lệ nhận chuyến:                  >= 85%
  • Tỉ lệ hủy chuyến:                     <= 15%
  • Tỉ lệ hoàn thành chuyến:       >= 60%

Lưu ý:

 • Tỉ lệ nhận chuyến, tỉ lệ hủy chuyến, tỉ lệ hoàn thành sẽ được tính cho tất cả dịch vụ của be.
 • Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến, tỷ lệ hoàn thành được tính cho toàn chu kỳ thưởng.
 • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng.
 • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
 • Thời hạn khiếu nại: 30 ngày kể từ ngày trả thưởng. Sau thời gian trên, Be từ chối giải quyết các khiếu nại về chương trình trên.

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng liên hệ: tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng beDriver