Chương Trình Thưởng Tài Xế Mới Tháng 6/2022

Thứ tư, 01/06/2022 17:12 (GMT+7)

1. Chương trình thưởng tài xế mới beBike áp dụng từ ngày 6/6/2022 – 3/7/2022:

Đăng kí lái cùng Be tại đây:

https://dangkybedriver.be.com.vn/phieu-dang-ky-tai-xe-be

* Chu kì ngày: bắt đầu tính từ ngày tài xế đủ điều kiện hoạt động và được nhận chuyến.

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Tài xế thuộc beBike HCM, beBike HN đăng ký mới và hoàn thiện Hồ sơ trong giai đoạn từ 6/6/2022 – 3/7/2022.
 • Điều kiện nhận thưởng theo chu kì:
  • Tỉ lệ nhận chuyến:                  >= 85%
  • Tỉ lệ hủy chuyến:                     <= 15%
  • Tỉ lệ hoàn thành chuyến:       >= 60%

2. Chương trình thưởng tài xế mới beCar áp dụng từ ngày 6/6/2022 – 3/7/2022:

Đăng kí lái cùng Be tại đây:

https://dangkybedriver.be.com.vn/phieu-dang-ky-tai-xe-be

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Tài xế thuộc beCar HCM, beCar HN đăng ký mới và hoàn thiện Hồ sơ trong giai đoạn từ 6/6/2022 – 3/7/2022.
 • Điều kiện nhận thưởng theo ngày:
  • Tỉ lệ nhận chuyến:                  >= 85%
  • Tỉ lệ hủy chuyến:                     <= 15%
  • Tỉ lệ hoàn thành chuyến:       >= 60%

Lưu ý:

 • Tỉ lệ nhận chuyến, tỉ lệ hủy chuyến, tỉ lệ hoàn thành sẽ được tính cho tất cả dịch vụ của be.
 • Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến, tỷ lệ hoàn thành được tính cho toàn chu kỳ thưởng.
 • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện được trả thưởng.
 • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
 • Thời hạn khiếu nại: 30 ngày kể từ ngày trả thưởng. Sau thời gian trên, Be từ chối giải quyết các khiếu nại về chương trình trên.

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng liên hệ: tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng beDriver