Chương Trình Thưởng Tài Xế Mới Tháng 11/2021

Thứ năm, 28/10/2021 11:15 (GMT+7)

1. Chương trình thưởng tài xế mới beCar tại Hà Nội & TP.HCM:

Đăng kí lái cùng Be tại đây:

https://begroup.force.com/dangkytaixe/s/phieu-dang-ky-tai-xe-be

* Chu kì ngày: bắt đầu tính từ ngày tài xế được kích hoạt chạy.

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Tài xế beCar Tp. Hà Nội & TP.HCM mới kích hoạt từ 01/11/2021 – 30/11/2021.
 • Đặc biệt chỉ áp dụng tại TP.HCM: Be hỗ trợ lắp các màn ngăn phòng Covid-19 (bắt buộc dán logo của Be) hoặc tặng 150,000 VND tiền mặt cho tài xế trong trường hợp xe đã có màng chắn (Hỗ trợ có thể kết thúc sớm hơn khi màn ngăn phòng Covid-19 không còn là yêu cầu hoạt động bắt buộc dành cho beCar).

2. Thể lệ nhận thưởng:

 • Trả thưởng: Tiền thưởng sẽ được cộng vào “Tài khoản tài xế” vào ngày thứ ba của tuần kế tiếp sau khi Tài xế hoàn thành số chuyến tương ứng các mức thưởng trong vòng 7 ngày (đối với khu vực Hà Nội) và 14 ngày (đối với khu vực TP.HCM)
 • Điều kiện nhận thưởng:
  • Tỉ lệ nhận chuyến:                  >= 85%
  • Tỉ lệ hủy chuyến:                     <= 15%
  • Tỉ lệ hoàn thành chuyến:       >= 60%

Lưu ý:

 • Tỉ lệ nhận chuyến, tỉ lệ hủy chuyến, tỉ lệ hoàn thành sẽ được tính cho tất cả dịch vụ của be.
 • Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến, tỷ lệ hoàn thành được tính cho toàn chu kỳ thưởng.
 • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng.
 • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng liên hệ: tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng beDriver