Chương Trình Thưởng Tài Xế Mới Tháng 12/2021

Thứ hai, 13/12/2021 09:45 (GMT+7)

1. Chương trình thưởng tài xế mới áp dụng từ ngày 13/12/2021 – 31/12/2021:

Đăng kí lái cùng Be tại đây:

https://begroup.force.com/dangkytaixe/s/phieu-dang-ky-tai-xe-be

* Chu kì ngày: bắt đầu tính từ ngày tài xế đủ điều kiện hoạt động và được nhận chuyến.

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Tài xế mới thuộc beBike HCM, beCar HCM, beCar HN có ngày đủ điều kiện hoạt động từ 13/12/2021 – 31/12/2021.
 • Đặc biệt chỉ áp dụng cho beCar HCM: Be tặng 150,000 VND tiền mặt cho tài xế để hỗ trợ chi phí lắp màng chắn (Hỗ trợ có thể kết thúc sớm hơn khi màn ngăn phòng Covid-19 không còn là yêu cầu hoạt động bắt buộc dành cho beCar).

2. Chương trình thưởng tài xế mới áp dụng từ ngày 01/12/2021 – 12/12/2021:

Đăng kí lái cùng Be tại đây:

https://begroup.force.com/dangkytaixe/s/phieu-dang-ky-tai-xe-be

* Chu kì ngày: bắt đầu tính từ ngày tài xế đủ điều kiện hoạt động và được nhận chuyến.

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Tài xế mới thuộc beCar HCM, beCar HN có ngày đủ điều kiện hoạt động từ 01/12/2021 – 12/12/2021.
 • Đặc biệt chỉ áp dụng tại TP.HCM: Be tặng 150,000 VND tiền mặt cho tài xế để hỗ trợ chi phí lắp màng chắn (Hỗ trợ có thể kết thúc sớm hơn khi màn ngăn phòng Covid-19 không còn là yêu cầu hoạt động bắt buộc dành cho beCar).

2. Thể lệ nhận thưởng:

 • Trả thưởng: Tiền thưởng sẽ được cộng vào “Tài khoản tài xế” vào ngày thứ ba của tuần kế tiếp sau khi Tài xế hoàn thành số chuyến tương ứng các mức thưởng trong vòng 7 ngày (đối với khu vực Hà Nội) và 14 ngày (đối với khu vực TP.HCM)
 • Điều kiện nhận thưởng:
  • Tỉ lệ nhận chuyến:                  >= 85%
  • Tỉ lệ hủy chuyến:                     <= 15%
  • Tỉ lệ hoàn thành chuyến:       >= 60%

Lưu ý:

 • Tỉ lệ nhận chuyến, tỉ lệ hủy chuyến, tỉ lệ hoàn thành sẽ được tính cho tất cả dịch vụ của be.
 • Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến, tỷ lệ hoàn thành được tính cho toàn chu kỳ thưởng.
 • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng.
 • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
 • Thời hạn khiếu nại: 30 ngày kể từ ngày trả thưởng. Sau thời gian trên, Be từ chối giải quyết các khiếu nại về chương trình trên.

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng liên hệ: tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng beDriver