Chương trình thưởng đón xa beCar Đà Nẵng

Thứ ba, 21/12/2021 10:10 (GMT+7)

Chương trình: Hỗ trợ đón xa

Quý Tài xế thân mến,

Nhằm nâng cao thu nhập và hỗ trợ Quý Tài xế với các chuyến xe có điểm đón khách xa (thời gian di chuyển đón khách lâu), từ ngày 21/12/2021, Be triển khai chương trình “Thưởng be Đón xa” cho các chuyến xe có thời gian đón khách lâu như sau:

I. Phạm vi và khu vực áp dụng

a) Chương trình áp dụng cho dịch vụ beCar 4 chỗ và beCar 7 chỗ tại TP. Đà Nẵng

b) Chương trình Thưởng be Đón xa sẽ áp dụng đồng thời  với các chương trình thưởng hiện tại.

II. Thời gian áp dụng chương trình

Chương trình áp dụng bắt đầu từ ngày 21/12/2021

III. Nội dung thưởng:

Chuyến xe áp dụng: Áp dụng cho các chuyến xe có quãng đường đón khách >= 2 km

Định nghĩa thời gian đón khách: Là khoảng cách mà hệ thống tính toán kể từ điểm tài xế nhận chuyến đến thời điểm tài xế tới điểm đón khách.

Khoảng cách này là thời gian do hệ thống tính toán và ước tính tại thời điểm khách hàng đặt chuyến, không phải là khoảng cách thực tế tài xế di chuyển.

Mức thưởng: 10,000 VNĐ/chuyến

Chương trình áp dụng cho tất cả các Quý Tài xế nhận được thông báo chương trình thưởng.