Chương Trình Thưởng Tài Xế Mới Tháng 7/2022

Thứ sáu, 01/07/2022 09:44 (GMT+7)

Từ ngày 4/7/2022 – 31/7/2022, beGroup áp dụng chương trình thưởng dành cho tài xế mới như sau:

Thành phố

Dịch vụ Tổng số chuyến tối thiểu Chu kì (Ngày*)

Thưởng

Hồ Chí Minh và Hà Nội

beCar 7 7 500,000 VNĐ

Điều kiện cho mốc 7 chuyến: Tài xế phải nộp đủ giấy khám sức khỏe/Giấy tờ xác minh nhân thân (Lí lịch tư pháp/Giấy hẹn Lí lịch tư pháp/Giấy khám sức khỏe) lúc đăng ký mới được áp dụng 

20

14 500,000 VNĐ
50

1,000,000 VNĐ

Đối tượng áp dụng: Tất cả các tài xế đăng ký mới beCar và hoàn thiện Hồ sơ trong giai đoạn từ 4/7/2022 – 31/7/2022 có

   • Tỷ lệ nhận chuyến:                  >= 85%
   • Tỷ lệ hủy chuyến:                     <= 15%
   • T lệ hoàn thành chuyến:       >= 60%

  Lưu ý:

  • Tỉ lệ nhận chuyến, tỉ lệ hủy chuyến, tỉ lệ hoàn thành sẽ được tính cho tất cả dịch vụ của be.
  • Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến, tỷ lệ hoàn thành được tính cho toàn chu kỳ thưởng.
  • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện được trả thưởng.
  • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
  • Thời hạn khiếu nại: 30 ngày kể từ ngày trả thưởng. Sau thời gian trên, Be từ chối giải quyết các khiếu nại về chương trình trên.

  Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng liên hệ: tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng beDriver