Chương trình thưởng tuần beCar Hồ Chí Minh từ ngày 25/4/2022

Chủ nhật, 24/04/2022 10:30 (GMT+7)

Chương trình thưởng tuần beCar TP.HCM từ ngày 25/4/2022 – 1/5/2022:

 • Điều kiện nhận thưởng:
  • Tỉ lệ nhận chuyến:                  >= 85%
  • Tỉ lệ hủy chuyến:                     <= 15%
  • Tỉ lệ hoàn thành chuyến:       >= 60%
 • Tổng số điểm được cập nhật mỗi ngày. Tổng số tiền thưởng & Tổng số điểm cuối cùng được tổng kết vào Thứ 2 của tuần tiếp theo.
 • Chương trình áp dụng đồng thời với chương trình “Lái nhiều thưởng cao” hiện tại.
 • Chi tiết:
 • – HCM: https://be.com.vn/chuong-trinh-thuong/hcm/
 • – HN: https://be.com.vn/chuong-trinh-thuong/hanoi/
 • Danh sách Tài xế được áp dụng chương trình thưởng sẽ được thông báo đến Quý tài xế hằng tuần

Lưu ý:

 • Tỉ lệ nhận chuyến, tỉ lệ hủy chuyến, tỉ lệ hoàn thành sẽ được tính cho tất cả dịch vụ của be.
 • Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến, tỷ lệ hoàn thành được tính cho toàn chu kỳ thưởng.
 • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện được trả thưởng.
 • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
 • Thời hạn khiếu nại: 30 ngày kể từ ngày trả thưởng. Sau thời gian trên, Be từ chối giải quyết các khiếu nại về chương trình trên.

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng liên hệ: tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng beDriver