Chương trình tuyển Tài xế “Tiếp sức Thành phố Hồ Chí Minh”

Thứ sáu, 16/07/2021 22:50 (GMT+7)

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng trong mùa dịch Covid-19, Be triển khai chương trình tuyển dụng Tài xế mới đặc biệt với chương trình thưởng nóng bỏng tay!

 

Đối tượng tuyển mới: Tài xế xe 2 bánh

Khu vực áp dụng: Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian áp dụng:

  • Từ 16/07/2021 – 17/08/2021 cho chương trình thưởng Tài Xế Mới.
  • Từ 16/07/2021 – 31/08/2021 cho chương trình thưởng Giới Thiệu Tài xế Mới.

1. Chương trình thưởng dành cho Tài xế mới

Đảm bảo thu nhập tối thiểu khi hoàn thành đủ số chuyến

Khi Tài xế hoàn thành đủ số chuyến, mà chưa đạt mức thu nhập tối thiểu của mốc chuyến thì Be sẽ thưởng bù để đạt đủ mức thu nhập tối thiểu đó.

Điều kiện:

Chương trình chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đạt được các chỉ số sau đây:

  • Tỉ lệ hủy chuyến =< 15%;
  • Tỉ lệ chấp nhận chuyến >= 85%
  • Tỉ lệ hoàn thành chuyến >= 60%

Lưu ý:

  • Chương trình thưởng này áp dụng cho các dịch vụ: Giao hàng beDelivery be Đi chợ.
  • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng.
  • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
  • Chu kỳ tính số chuyến và thu nhập: Từ 00h00 đến 23h59 hàng ngày

Ví dụ:

Tài xế hoàn thành 25 chuyến và có tổng thu nhập là 950.000đ. Be sẽ bù 250.000đ để Tài xế đạt đủ mức tối thiểu 1.200.000đ.

Điền thông tin để đăng ký ngay tại đây:

 

 

2. Chương trình thưởng giới thiệu Tài xế mới

Các Tài xế Be khi giới thiệu thành công tài xế mới có cơ hội nhận thưởng hấp dẫn:

Điều kiện:

  • Tài xế mới hoàn thành 10 chuyến trong 7 ngày sau kích hoạt.

 

Để giới thiệu tài xế mới và nhận thưởng theo chương trình, Quý Tài xế hãy hướng dẫn bạn mình điền thông tin vào biểu mẫu sau:

Khi giới thiệu bạn mới, Quý Tài xế nhớ gửi kèm Mã giới thiệu của mình nhé: