CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI: “VAY VỐN ĐỒNG HÀNH”

Thứ hai, 08/06/2020 07:03 (GMT+7)

Thấu hiểu những khó khăn về tài chính mà Quý Tài xế gặp phải do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19, Công ty Cổ phần Be Group (sau đây gọi là: “Be Group”) hợp tác cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi là: “VPBank”) triển khai thực hiện chương trình ưu đãi: “VAY VỐN ĐỒNG HÀNH” dành cho Quý Tài xế đang tham gia hợp tác kinh doanh cung cấp dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng bằng xe ô tô dưới 9 (chín) chỗ ngồi. Nội dung chương trình ưu đãi cụ thể như sau:

Quý Tài xế thân mến,

Thấu hiểu những khó khăn về tài chính mà Quý Tài xế gặp phải do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19, Công ty Cổ phần Be Group (sau đây gọi là: “Be Group”) hợp tác cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi là: “VPBank”) triển khai thực hiện chương trình ưu đãi: “VAY VỐN ĐỒNG HÀNH” dành cho Quý Tài xế đang tham gia hợp tác kinh doanh cung cấp dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng bằng xe ô tô dưới 9 (chín) chỗ ngồi. Nội dung chương trình ưu đãi cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quý Tài xế đang tham gia hợp tác kinh doanh cung cấp dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng bằng xe ô tô dưới 9 (chín) chỗ ngồi (bao gồm cả chỗ ngồi lái xe) với Be Group và thuộc một trong các nhóm dưới đây:

2. Chương trình ưu đãi “VAY VỐN ĐỒNG HÀNH” được áp dụng trong phạm vi địa giới hành chính các tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh; Hà Nội; các tỉnh thành khác (nếu có).

3. Quý Tài xế đồng ý tham gia chương trình vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin và thực hiện theo các hướng dẫn, yêu cầu, trình tự thủ tục của Be Group của đối tác cùng triển khai chương trình.

II. NỘI DUNG ƯU ĐÃI

1. Những nội dung ưu đãi hấp dẫn dành cho Quý Tài xế khi đáp ứng đủ điều kiện và tham gia chương trình như sau:

 • Được tham gia chương trình đảm bảo doanh thu tối thiểu (thu nhập thực tế nhận được sau khi đã trừ: thuế TNCN, VAT, …) là 15.000.000 VNĐ/tháng (Mười lăm triệu đồng trên một tháng) từ Be Group với điều kiện đáp ứng các quy định tại khoản 1 Mục III để có khả năng chi trả cho khoản vay nếu tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn.
 • Được tham gia chương trình ưu đãi lãi suất của VPBank với mức lãi suất ưu đãi giảm tới 0.5% (không phẩy năm phần trăm) so với lãi suất cho vay với mục đích vay vốn thông thường.

 • Đối với Tài xế thuộc Nhóm 1 (đang vay vốn tại Ngân hàng, trừ VPBank) và dùng ô tô thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình để thế chấp làm tài sản bảo đảm cho khoản vay) được Be Group hỗ trợ vay hoàn vốn với số tiền vay tối đa bằng số dư nợ vay còn lại tại Ngân hàng đang cho vay để có thể kéo giãn thời gian và số tiền phải trả nợ hàng tháng (Lưu ý: các khoản chi phí phát sinh để có thể thực hiện Quý Tài xế tự chịu).

 • Các nội dung ưu đãi khác (nếu có) theo thông báo của Be Group.

2. Be Group sẽ hỗ trợ Quý Tài xế cung cấp và hỗ trợ hồ sơ chứng minh thu nhập để hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại VPBank.

III. CHI TIẾT VÀ ĐIỀU KIỆN CÁC NỘI DUNG ƯU ĐÃI

1. Chương trình đảm bảo doanh thu từ Be Group

a) Nội dung ưu đãi đảm bảo doanh thu:

 • Quý Tài xế được đảm bảo doanh thu (thu nhập thực tế nhận được sau khi đã trừ: thuế TNCN, VAT, phí nền tảng; các khoản Be Group phải thu khác) là 15.000.000 VNĐ/tháng (Mười lăm triệu đồng trên một tháng).
 • Tài xế tham gia Chương trình ưu đãi: “VAY VỐN ĐỒNG HÀNH” sẽ được đồng thời tham gia các chương trình thưởng khác của Be Group trong thời gian tham gia chu kì thưởng theo thông báo của Be Group.

b) Yêu cầu:

Thỏa mãn đồng thời tất cả các yêu cầu sau:

 • Tỷ lệ nhận chuyến: >= 95% (tính theo tháng)
 • Tỷ lệ hủy chuyến: <= 8% (tính theo tháng)
 • Số ngày online tối thiểu: 25 ngày/tháng
 • Số giờ online tối thiểu: 10 giờ/ngày, trong khoảng thời gian từ 6:00 – 23:00 hàng ngày tại các quận:

c) Cách tính đảm bảo doanh thu hàng tháng:

Mức đảm bảo doanh thu tháng = Thu nhập trong tháng + Số tiền Be Group đảm bảo

Trong đó:

 • Thu nhập trong tháng được tính là tổng cước phí các chuyến đi và tổng tiền thưởng (sau khi trừ VAT, thuế TNCN; phí nền tảng; các khoản Be Group thu khác);
 • Số tiền Be Group đảm bảo: phần chênh lệch giữa Mức đảm bảo doanh thu tháng và Thu nhập trong tháng của Quý Tài xế.
 • Trong trường hợp Thu nhập trong tháng lớn hơn Mức đảm bảo doanh thu tháng (theo mốc thưởng mà Tài xế đạt được), số tiền Be Group đảm bảo sẽ bằng 0 đồng (không đồng).

Ví dụ:

Đơn vị tính: VND

(*) Thu nhập ước tính trong tháng: đã trừ thuế VAT, thuế TNCN, phí nền tảng và các khoản Be Group phải thu khác.

2. Chương trình ưu đãi giảm lãi suất từ VPBank

a) Nội dung ưu đãi giảm lãi suất

Được ưu đãi lãi suất của VPBank với mức lãi suất ưu đãi giảm tới 0.5% (không phẩy năm phần trăm) so với lãi suất cho vay với mục đích vay vốn thông thường.

b) Yêu cầu

Thỏa mãn đồng thời tất cả các yêu cầu sau:

 • Là đối tượng có nhu cầu vay hoàn vốn (Nhóm 2) hoặc vay mới hoàn toàn (Nhóm 3).
 • Có phát sinh chuyến xe trong tháng.
 • Tỷ lệ nhận chuyến: >= 80% (tính theo tháng)
 • Tỷ lệ hủy chuyến: <= 20% (tính theo tháng)
 • Số ngày online tối thiểu: 25 ngày/tháng, tại các quận:

c) Chỉ trường hợp đạt các yêu cầu quy định tại điểm b khoản 2 Mục này, Quý Tài xế mới được hưởng ưu đãi giảm lãi suất. Kết quả thực hiện yêu cầu của tháng trước (tháng T) sẽ được dùng để xét duyệt hưởng ưu đãi giảm lãi suất vào tháng tiếp theo (tháng T+1).

IV. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quý Tài xế khi đăng ký và tham gia chương trình, xác nhận rằng các thông tin, tài liệu của Quý Tài xế cung cấp cho Be Group hoàn toàn chính xác và xác thực. Quý Tài xế đồng ý để Be Group thu thập, sử dụng thông tin, tài liệu này để Be Group liên hệ với Quý Tài xế nhằm giới thiệu, tư vấn chương trình cho Quý Tài xế. Quý Tài xế đồng ý rằng Be Group có thể chuyển giao và tiết lộ bất kỳ thông tin, tài liệu nào liên quan đến Quý Tài xế cho VPBank, bất kỳ công ty thành viên, đơn vị phụ thuộc nào của Be Group hoặc bất kỳ nhà thầu, đại lý, bên cung cấp dịch vụ, hoặc các bên liên kết của Be Group (bao gồm cả các nhân viên, giám đốc của họ) nhằm thực hiện chương trình ưu đã này.

2. Trường hợp Quý Tài xế không đạt yêu cầu tại điểm b khoản 2 Mục III: Chi tiết và điều kiện các nội dung ưu đãi trong 2 (hai) tháng liên tiếp, Quý Tài xế sẽ không được hưởng ưu đãi theo chương trình đảm bảo doanh thu quy định tại khoản 1 Mục 3: Chi tiết và điều kiện các nội dung ưu đãi (cho dù Quý Tài xế có đạt đủ yêu cầu của chương trình đảm bảo doanh thu hay không).

3. Trường hợp Be Group phát hiện tài xế có bất kỳ hành vi nào mang tính chất gian lận hoặc vi phạm Quy chế hoạt động, các điều khoản điều kiện sử dụng ứng dụng be, các chương trình ưu đãi quy định tại Mục III: Chi tiết và điều kiện các nội dung ưu đãi sẽ bị hủy bỏ đối với tháng mà Quý Tài xế có hành vi gian lận, vi phạm, đồng thời Be Group được quyền chấm dứt ngay các chương trình ưu đãi đang áp dụng cho Quý Tài xế.

4. Be Group, trong phạm vi tối đa được pháp luật Việt Nam cho phép, có quyền xem xét và quyết định chuyến đi nào là chuyến đi hợp lệ.

5. Be Group bảo lưu quyền xem xét, điều chỉnh, tạm ngừng hoặc chấm dứt thực hiện chương trình khi cần thiết mà vẫn phù hợp với quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thay đổi chiến lược phát triển kinh doanh; sự kiện bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, chiến tranh, khủng bố, thực hiện theo chính sách nhà nước,…); hoàn cảnh thay đổi cơ bản; sự thay đổi chính sách áp dụng của bên thứ ba, đối tác cung cấp. Be Group thông báo cho Quý Tài xế biết trước khi thực hiện.

6. Để đăng ký tham gia chương trình, Quý Tài xế truy cập đường link website: https://bit.ly/dkCTVVDH để cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên hệ Tổng đài của BeGroup: 1900 232345, hoặc gửi email đến: [email protected].