[Hà Nội] Chương Trình Thưởng Tài Xế Mới Tháng 10/2021

Chủ nhật, 17/10/2021 14:39 (GMT+7)

1. Tài xế beCar: 

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Tài xế beCar Hà Nội mới kích hoạt từ 18/10/2021 – 31/10/2021.
 • Cách tính thưởng: Trong vòng 7 ngày kể từ khi Tài xế kích hoạt tài khoản, Tài xế hoàn thành 25 chuyến beCar sẽ được thưởng 500,000đ
 • Điều kiện: Chương trình chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đạt được các chỉ số sau đây:
  • Tỉ lệ hủy chuyến =< 15%;
  • Tỉ lệ chấp nhận chuyến >= 85%
  • Tỉ lệ hoàn thành chuyến >= 60%

  Lưu ý:

  • Chương trình thưởng này áp dụng cho các dịch vụ: beCar
  • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng.
  • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
  • Chu kỳ tính số chuyến và thu nhập: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày kích hoạt tài khoản

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng liên hệ: tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng beDriver