[Thông báo] Điều chỉnh cách tính thuế TNCN cho Tài xế năm 2020

Thứ sáu, 13/03/2020 08:58 (GMT+7)

Thông báo về việc Điều chỉnh cách tính thuế TNCN cho Tài xế từ ngày 14/02/2020

Quý Tài xế thân mến,

Công ty Cổ phần BE GROUP (sau đây gọi tắt là “beGroup”) thông báo đến Quý Tài xế về việc điều chỉnh cách tính thuế TNCN đối với Tài xế tất cả các dịch vụ của beGroup theo quy định của cơ quan thuế như sau:

1. Nội dung thay đổi:

Theo hướng dẫn của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 13545/CT-TTHT ngày 21/12/2018 về chính sách thuế dành cho beGroup, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với tài xế theo tỷ lệ 1.5% trên doanh thu bao gồm thuế GTGT.

Theo đó, beGroup sẽ điều chỉnh khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 1.5% từ doanh thu không bao gồm thuế GTGT sang doanh thu bao gồm thuế GTGT.

Quý Tài xế vui lòng tham khảo ví dụ sau đây để minh họa về sự thay đổi này.

2. Ví dụ minh họa

3. Hiệu lực áp dụng

Thay đổi này có hiệu lực từ 23:00 ngày 14/02/2020 và áp dụng cho đến khi có thông báo mới hoặc thay đổi mới từ quy định thuế.

4. Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, gửi Email về địa chỉ [email protected] hoặc liên hệ tổng đài 1900232345.

Trân trọng,
beGroup