Chương Trình Thưởng Cho Đối Tác Giúp Việc (Cleaner) Tháng 7/2024

Thứ tư, 10/07/2024 10:44 (GMT+7)

Từ ngày 01/07/2024 – 31/07/2024, beGroup áp dụng chương trình thưởng dành cho đối tác giúp việc mới như sau:

– Điều kiện nhận thưởng:
+ Đối tác giúp việc thực đạt thưởng mốc nào thì nhận thưởng tương ứng với mốc thưởng trong chu kỳ đó (không cộng gộp mức thưởng trong cùng một chu kỳ tính thưởng)
+ Tỉ lệ hoàn thành: >= 80%
+ Tỷ lệ hoàn thành được tính cho toàn chu kỳ thưởng. Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý đối tác giúp việc sẽ không đủ điều kiện được trả thưởng.