GIẤY XÉT NGHIỆM, GIẤY KHÁM SỨC KHỎE TÀI XẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ LÁI XE ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Từ 17/08/2020, để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu hiện hành của nhà nước đối với việc khám sức khỏe, kiểm tra các chất cấm sử dụng đối với người hành nghề lái xe kinh doanh vận tải, Be trân trọng thông báo: Các Giấy xét nghiệm và/hoặc Giấy khám sức khỏe do Tài xế cung cấp được xem là hợp lệ và được chấp nhận nếu các giấy tờ trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

1. Đối với Giấy khám sức khỏe lái xe phải do các đơn vị y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe theo quy định của Sở Y tế hiện hành, bao gồm:

– Các Bệnh viện nhà nước và Trung tâm y tế Quận/Huyện thực hiện khám sức khỏe lái xe (kèm theo xét nghiệm 04 chất kích thích) theo tiêu chuẩn của Sở Y Tế công bố

2. Đối với Giấy xét nghiệm các chất cấm sử dụng đối với người hành nghề lái xe theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm:

– Các Bệnh viện nhà nước và Trung tâm y tế Quận/Huyện thực hiện khám sức khỏe lái xe (kèm theo xét nghiệm 04 chất kích thích) theo tiêu chuẩn của Sở Y Tế công bố

– Danh sách Bệnh viện nhà nước và Trung tâm y tế Quận/Huyện có khả năng xét nghiệm 04 chất kích thích theo qui định

 

* Những lưu ý quan trọng khi khám sức khỏe để đi đăng ký tài xế Be Group:

– GKSK phải được dán hình và kết luận đầy đủ của Bệnh viện. Yêu cầu bác sĩ kết luận về sức khỏe của tài xế tại phần kết luận.

– GKSK/Giấy xét nghiệm 04 chất được chấp nhận với điều kiện: không rách, không ghép, không tẩy xoá, không sửa chữa, không nhòe.

– Giấy Xét nghiệm 04 chất kích thích cần đủ các chất như sau:

• THC-Cần Sa

• MOP-Chất ma túy dạng thuốc phiện: Heroin, Morphin

• MET- Ma túy đá

• MDMA-Thuốc lắc

– Tài xế chỉ cần làm giấy khám sức khỏe/ giấy xét nghiệm 04 chất kích thích tại 01 Bệnh viện/Trung tâm y tế trong mục 1 hoặc 2 (chi phí làm giấy khám sức khỏe/ giấy xét nghiệm 04 chất kích thích tài xế tự chi trả).

 

* Bấm vào đây để xem danh sách tham khảo

HỒ SƠ BEBIKE

HỒ SƠ BECAR