Be giao hàng – Tặng ưu đãi đến 50% làm quen bạn mới.

Thứ sáu, 14/05/2021 17:16 (GMT+7)

Be mở chương trình ưu đãi giao hàng dành cho khách hàng mới. Ưu đãi giảm 6 chuyến giao hàng đầu tiên như sau:

 

1. Ưu đãi 50% x 1 chuyến

Be tặng Quý khách ưu đãi 50% (Tối đa 30.000đ) beDelivery.
Lưu ý:
– Ưu đãi áp dụng tại các thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Biên Hòa, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang.
– Ưu đãi có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký tài khoản.
– Chỉ áp dụng cho dịch vụ beDelivery và be Đi Chợ.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là Tiền mặt, Ví MoMo, Thẻ hoặc SmartPay.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phần phụ phí này với tài xế.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn mỗi ngày.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được khuyến mại.

 

2. Ưu đãi 25% x 2 chuyến:

Be tặng Quý khách ưu đãi 25% (Tối đa 30.000đ) beDelivery.
Lưu ý:
– Ưu đãi áp dụng tại các thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Biên Hòa, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang.
– Ưu đãi có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký tài khoản.
– Chỉ áp dụng cho dịch vụ beDelivery và be Đi Chợ.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là Tiền mặt, Ví MoMo, Thẻ hoặc SmartPay.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phần phụ phí này với tài xế.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn mỗi ngày.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được khuyến mại.

 

3. Ưu đãi 15% x 3 chuyến:

Be tặng Quý khách ưu đãi 15% (Tối đa 30.000đ) beDelivery.
Lưu ý:
– Ưu đãi áp dụng tại các thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Biên Hòa, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang.
– Ưu đãi có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký tài khoản.
– Chỉ áp dụng cho dịch vụ beDelivery và be Đi Chợ.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là Tiền mặt, Ví MoMo, Thẻ hoặc SmartPay.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phần phụ phí này với tài xế.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn mỗi ngày.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được khuyến mại.