Be x ZaloPay thả ngàn deal khủng!

Thứ tư, 15/06/2022 13:47 (GMT+7)

Chương trình áp dụng: 01/06/2022  đến 31/06/2022

Chương trình 1: Đồng giá 1K cho chuyến từ 26K

Be và ZaloPay tặng Quý khách ưu đãi đồng giá 1.000đ (giảm tối đa 25.000đ) beBike/beCar khi thanh toán bằng ZaloPay lần đầu. Lưu ý:
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho lần đầu thanh toán ZaloPay trên Be.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là ZaloPay.
– Nếu chuyến đi có cước phí trên 26.000đ, bạn nhận được ưu đãi tối đa 25.000đ.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.
Chương trình 2: Giảm 25% tối đa 10K khi đặt chuyến beBike/beCar
Be và ZaloPay tặng Quý khách ưu đãi giảm 25% tối đa 10.000đ cho các chuyến beBike và beCar khi thanh toán bằng ZaloPay.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán ZaloPay
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.
Chương trình 3: Happy hour thứ 6 hàng tuần
be và ZaloPay tặng Quý khách ưu đãi giảm 50% tối đa 50.000đ cho các chuyến beBike và beCar khi thanh toán bằng ZaloPay.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho lần đầu thanh toán ZaloPay trên Be.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán ZaloPay
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.