be x ZaloPay tung deal

Thứ sáu, 11/11/2022 12:21 (GMT+7)

Chương trình 1: Đồng giá 1K cho đơn dưới 26k

Be và ZaloPay tặng Quý khách ưu đãi đồng giá 1.000đ (giảm tối đa 25.000đ) beBike/beCar khi thanh toán bằng ZaloPay lần đầu.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho lần đầu thanh toán ZaloPay trên Be.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là ZaloPay.
– Nếu chuyến đi có cước phí trên 26.000đ, bạn nhận được ưu đãi tối đa 25.000đ.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.
– Hạn sử dụng: đến hết ngày 30/11/2022.
Chương trình 2: Giảm 50% beBike/beCar (tối đa 10K)
be và ZaloPay tặng Quý khách ưu đãi giảm 50% tối đa 10.000đ cho 1 chuyến beBike/beCar khi thanh toán bằng ZaloPay.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán ZaloPay.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.
– Hạn sử dụng: đến hết ngày 30/11/2022.
Chương trình 3: Befood | Đồng giá 1K đơn dưới 21K
– Áp dụng cho tất cả nhà hàng.
– Ưu đãi áp dụng cho giá trị đơn hàng beFood, không áp dụng cho phụ phí và phí giao hàng.
– Ưu đãi có thể áp dụng đồng thời với ưu đãi giao hàng khác.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán là ZaloPay.
– Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần trong suốt chương trình.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn nên chương trình có thể thay đổi nội dung và kết thúc sớm hơn dự kiến theo chính sách công ty.
– Hạn sử dụng: đến hết ngày 30/11/2022.
Chương trình 4: Shopping Week | Giảm 50% tối đa 40K
be và ZaloPay tặng Quý khách ưu đãi giảm 50% tối đa 40.000đ cho các chuyến beBike và beCar khi thanh toán bằng ZaloPay.
Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho lần đầu thanh toán ZaloPay trên Be.
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán ZaloPay.
– Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
– Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
– Ưu đãi áp dụng trong thời gian từ 21/11 – 28/11.
– Khuyến mại không bao gồm phụ phí.
– Số lượng khuyến mại có giới hạn.